27 feb 2020

Rasmus Anker Pedersen, Klimaforsker, DMI

DMI
klimaforsker

Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen. Jeg arbejder med klimamodeller og har særlig fokus på, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver. Arbejdet med klimamodeller er ret alsidigt; jeg står både for det meget computer tekniske arbejde med at sætte modellen op og køre eksperimenter på DMI’s supercomputer samt det efterfølgende arbejde med at analysere de forskellige klimaændringer. Jeg har også mange formidlingsopgaver. Det er både klassisk forskerformidling i form af videnskabelige artikler og undervisning, men også pressekommunikation og vejledning om klimaspørgsmål til ministerierne.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

For mig er det nok, at den klassiske forskerjob bliver brudt lidt mere op. Det er spændende, når der kommer andre opgaver ind, som f.eks. at rådgive ministeriet i klimaspørgsmål og at besvare forskellige pressehenvendelser. Man kan have en forestilling om, at man som forsker, blot sidder med sit eget projekt hele tiden. Her kommer der ofte andre opgaver ind og giver en mere afvekslende hverdag. Det er noget, som både kan være en udfordring, men helt klart også spændende.

For eksempel kom der mange alsidige opgaver i sommeren 2018, hvor vi havde den varme sommer. Det gjorde, at der kom enorm meget fokus på, om varmen kunne have noget med klimaændringer at gøre, og hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Der var forskningsformidling på rigtige mange niveauer, både til og fra andre klimaeksperter, men også til forskellige medier og politikere.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger i høj grad min uddannelse til arbejdet med klimamodeller. Det gælder både de matematiske og computertekniske opgaver, men ikke mindst også specialiseringen i geofysik, der er med til at give overblik over alle dele af klimasystemet.

Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde i DMI?

  1. Forskning: Muligheden for at lave klimaforskning og at arbejde i en forskningsgruppe, der spiller en rolle både i den videnskabelige verden og for samfundet generelt.

  2. Kommunikation: Det er vigtigt for mig, at mit arbejde og klimaforskningen generelt bliver kommunikeret ud og bliver en brugbar information for andre – både for andre forskere, embedsmænd, politikere, ingeniører, studerende, skoleelever eller hvem der ellers måtte være interesserede i klimaet

  3. En fast base med alsidige opgaver: I den akademiske verden bliver yngre forskere med min baggrund ofte ansat i korte, tidsbegrænsede postdoc-stillinger. Selvom forskerstillinger på DMI også kan være tidsbegrænsede, deltager man i mange forskellige projekter og har mulighed for at planlægge lidt mere langsigtet.

Hvorfor er DMI en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Det er en attraktiv organisation, fordi forskerstillingen er mere alsidig og at man får lov til at have en mere direkte kontakt til samfundet og politikere. Jeg synes, det er attraktivt at få forskerhverdagen brudt lidt op. Jeg sætter stor pris på at være del af en forskergruppe, som både spiller en vigtig rolle i en videnskabelig og i en samfundsmæssig sammenhæng.

Læs mere om DMI

Mød andre kandidater fra DMISenest opdateret: 27 feb 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en dyrepasserelev

Jesper er i gang med at blive uddannet dyrepasser på Roskilde Tekniske Skole. En uddannelse, der fokuserer på at give dig praktisk erfaring, så du kan arbejde professionelt med dyr, fodring, pleje, træning, avl og meget mere. Han har flere gange været i udenlandspraktik og drømmer om at arbejde med ulve.

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Crombie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Lars P. Holtmann, Meteorolog, DMI

Jeg er ansat som flyvemeteorolog og sidder i DMI’s operative afdeling for Varsler og Udsigter. Udover at være flyvemeteorolog, arbejder jeg også med det, som man kalder for farligt vejr, såsom skybrud, snestorm, forhøjet vandstand og voldsom blæst. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-03-2020

Sofie Emilie Nielsen, laborant, Flügger

Min primære arbejdsopgave er at udvikle og optimere maling. Jeg arbejder primært på vores laboratoriet, hvor jeg blander, tester og måler resultater på den maling vi blander. Hvis der er noget, der skal justeres, så snakker jeg sammen med mine kollegaer om, hvad næste skridt skal være, for at vi opnår den helt rigtige maling.

Læs mere