Rasmus Anker Pedersen, Klimaforsker, DMI

Rasmus er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen, hvor han blandt andet har særligt fokus på at undersøge, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver.

DMI
klimaforsker

Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen. Jeg arbejder med klimamodeller og har særlig fokus på, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver. Arbejdet med klimamodeller er ret alsidigt; jeg står både for det meget computer tekniske arbejde med at sætte modellen op og køre eksperimenter på DMI’s supercomputer samt det efterfølgende arbejde med at analysere de forskellige klimaændringer. Jeg har også mange formidlingsopgaver. Det er både klassisk forskerformidling i form af videnskabelige artikler og undervisning, men også pressekommunikation og vejledning om klimaspørgsmål til ministerierne.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

For mig er det nok, at den klassiske forskerjob bliver brudt lidt mere op. Det er spændende, når der kommer andre opgaver ind, som f.eks. at rådgive ministeriet i klimaspørgsmål og at besvare forskellige pressehenvendelser. Man kan have en forestilling om, at man som forsker, blot sidder med sit eget projekt hele tiden. Her kommer der ofte andre opgaver ind og giver en mere afvekslende hverdag. Det er noget, som både kan være en udfordring, men helt klart også spændende.

For eksempel kom der mange alsidige opgaver i sommeren 2018, hvor vi havde den varme sommer. Det gjorde, at der kom enorm meget fokus på, om varmen kunne have noget med klimaændringer at gøre, og hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Der var forskningsformidling på rigtige mange niveauer, både til og fra andre klimaeksperter, men også til forskellige medier og politikere.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger i høj grad min uddannelse til arbejdet med klimamodeller. Det gælder både de matematiske og computertekniske opgaver, men ikke mindst også specialiseringen i geofysik, der er med til at give overblik over alle dele af klimasystemet.

Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde i DMI?

  1. Forskning: Muligheden for at lave klimaforskning og at arbejde i en forskningsgruppe, der spiller en rolle både i den videnskabelige verden og for samfundet generelt.

  2. Kommunikation: Det er vigtigt for mig, at mit arbejde og klimaforskningen generelt bliver kommunikeret ud og bliver en brugbar information for andre – både for andre forskere, embedsmænd, politikere, ingeniører, studerende, skoleelever eller hvem der ellers måtte være interesserede i klimaet

  3. En fast base med alsidige opgaver: I den akademiske verden bliver yngre forskere med min baggrund ofte ansat i korte, tidsbegrænsede postdoc-stillinger. Selvom forskerstillinger på DMI også kan være tidsbegrænsede, deltager man i mange forskellige projekter og har mulighed for at planlægge lidt mere langsigtet.

Hvorfor er DMI en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Det er en attraktiv organisation, fordi forskerstillingen er mere alsidig og at man får lov til at have en mere direkte kontakt til samfundet og politikere. Jeg synes, det er attraktivt at få forskerhverdagen brudt lidt op. Jeg sætter stor pris på at være del af en forskergruppe, som både spiller en vigtig rolle i en videnskabelig og i en samfundsmæssig sammenhæng.

Læs mere om DMI

Mød andre kandidater fra DMI


Annoncer