25 mar 2020

Sofie Emilie Nielsen, laborant, Flügger

flügger
Laborant
  • Sofie Emilie Nielsen
  • 32 år 
  • Ansat siden november 2018
  • Laborant

Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Min primære arbejdsopgave er at udvikle og optimere maling. Jeg arbejder primært på vores laboratoriet, hvor jeg blander, tester og måler resultater på den maling vi blander. Hvis der er noget, der skal justeres, så snakker jeg sammen med mine kollegaer om, hvad næste skridt skal være, for at vi opnår den helt rigtige maling. Vi skal hele tiden forsøge at opnå nogle bestemte kvaliteter, vi ønsker ved en pågældende maling. Det kan eksempelvis være den korrekte viskositet.   

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes generelt, at det er rigtig udfordrende og sjovt at lave maling, da det er noget, som jeg aldrig har tænkt over, at man lavede og gjorde på den måde. Jeg synes, at det er interessant at se, hvor lidt der skal til for at det kan have markante ændringer i malingen. Selv en tilføjelse på 0,1% af en råvare, kan have stor indvirkning på malingen. Det synes jeg er ret spændende og skægt at se.  

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Gennem min uddannelse har jeg lært en masse teoretisk og praktisk grundviden omkring kemi, hvor jeg også har lært om, hvordan man begår sig i et laboratorie. Jeg bruger det jeg har lært ubevidst, til gengæld bruger jeg det hele tiden i min hverdag. Derudover er mit arbejde meget erfaringsbaseret i forhold til de råvarer, vi arbejder med, så der er meget ’Learning by doing’.

Hvilke tre ting er de vigtigste for dig ved at arbejde i en virksomhed som Flügger?

Først og fremmest så kan jeg rigtig godt lide, at jeg i høj grad selv kan planlægge min arbejdsdag. Der er selvfølgelig nogle opgaver, som jeg skal løse indenfor en bestemt tidsperiode og deadlines, men det er op til mig selv at planlægge hvordan jeg møder disse frister.

Noget andet jeg sætter pris på ved at arbejde hos Flügger er, at der er god mulighed for at rykke rundt og på den måde få lov til at prøve flere forskellige ting og områder inden for udvikling.

Derudover kan jeg rigtig godt lide mine kollegaer – det er nogle søde og rare mennesker, der arbejder i Flügger.

Hvorfor er Flügger en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Jeg synes, det er spændende, at der er en meget flad struktur. Det gør både, at det er meget let at blive hørt, hvilket jeg synes er fedt, men det kan samtidig også give nogle udfordringer en gang imellem, da der er rigtig mange meninger om de produkter vi laver.

Derudover så kan jeg generelt bare rigtig godt lide mit arbejde, da det oftest er en blanding mellem praktisk og administrativt arbejde.

Jeg synes også, at det er spændende at arbejde med et produkt som maling, da det er sådan et hverdagsprodukt, som alle kender.

Læs mere om Flügger

Mød andre kandidater fra Flügger

Senest opdateret: 25 mar 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en dyrepasserelev

Jesper er i gang med at blive uddannet dyrepasser på Roskilde Tekniske Skole. En uddannelse, der fokuserer på at give dig praktisk erfaring, så du kan arbejde professionelt med dyr, fodring, pleje, træning, avl og meget mere. Han har flere gange været i udenlandspraktik og drømmer om at arbejde med ulve.

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Crombie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Rasmus Anker Pedersen, Klimaforsker, DMI

Jeg er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen. Jeg arbejder med klimamodeller og har særlig fokus på, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Lars P. Holtmann, Meteorolog, DMI

Jeg er ansat som flyvemeteorolog og sidder i DMI’s operative afdeling for Varsler og Udsigter. Udover at være flyvemeteorolog, arbejder jeg også med det, som man kalder for farligt vejr, såsom skybrud, snestorm, forhøjet vandstand og voldsom blæst. 

Læs mere