27 feb 2020

Lars P. Holtmann, Meteorolog, DMI

DMI
meteorolog
  • Lars P. Holtmann
  • 29 år
  • Ansat siden oktober 2018
  • BA i Fysik med specialisering i meteorologi fra KU og Lund Universitet

Kan du kort beskrive det arbejdsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som flyvemeteorolog og sidder i DMI’s operative afdeling for Varsler og Udsigter. Udover at være flyvemeteorolog, arbejder jeg også med det, som man kalder for farligt vejr, såsom skybrud, snestorm, forhøjet vandstand og voldsom blæst. Når der f.eks. er situationer med forhøjet vandstand, bliver jeg kaldt ind og skal servicere beredskaberne med varsler om eksempelvis forhøjet vandstand.

Derudover laver jeg også lufthavnsudsigter, som alle fly bruger, og andre produkter som er med til at vise, hvordan vi forventer vejret bliver – primært til mindre fly. Produkterne bruges bl.a. til at vurdere, hvordan sigtbarheden og skyhøjderne bliver i dansk område. Dette kan både være en simpel opgave, men til tider også ret kompliceret. Som flyvemeteorolog skal man kunne forudsige meget præcist og nøjagtigt, om vi for eksempel forventer en sigtbarhed på f.eks. 200 meter eller 500 meter.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Kraftige byger er en af mine største interesser inden for meteorologi, og jeg synes sammenkoblingen mellem flyvning og meteorologi, som DMI tilbyder, er rigtig spændende.

Hvis jeg f.eks. arbejder med farligt vejr og skybrud i København, så er det særligt samspillet mellem meteorologien og de konsekvenser, som vejret giver. Det er en god følelse, at gøre en forskel for samfundet, når vejret viser tænder.  

Derudover synes jeg også, at det er enormt sjovt at være i direkte kontakt med DMI’s kunder f.eks., når jeg besvarer opkald fra piloter fra hele Danmark, Sydsverige og nogle gange fra Grønland, der ønsker at høre om flyvevejret.

Det udfordrende i mit arbejde kan nogle gange være, at omverdenen ofte har store forventninger til vores vejrprognoser. Befolkningen ønsker, at vi præcist forudsiger, hvor skybruddet rammer og hvornår – og med god grund. Men vores vejrsystemer er komplekse, og vi kan aldrig forudsige præcist, hvilken lokalitet det farlige vejr rammer. Vi kan derimod forudsige, hvilke områder der potentielt rammes - og denne formidlingsopgave kan ofte være udfordrende.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Der er ingen tvivl om, at jeg bruger min uddannelse hver eneste dag. Som meteorolog skal vi nemlig ikke bare aflæse en vejrmodel, men der ligger et stort arbejde i at undersøge, hvor i modellen vi kan være mere præcise bl.a. ved at bearbejde detaljerne i modellerne og derefter formidle det videre – som næsten er det allervigtigste i mit arbejde.

Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos DMI?

  1. For mig er det vigtigt, at få lov til at betjene luftfarten.

  2. Vi er også en del af et beredskab, og det er derfor vigtigt for mig at vide, at man bidrager til at gøre en forskel.

  3. Derudover er det vigtigt, at jeg har nogle gode kolleger som jeg kan sparre med. I mit arbejde er man aldrig alene og det kan jeg virkelig godt lide.

Hvorfor er DMI en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

DMI er det eneste sted i Danmark, hvor du kan arbejde med flyvemeteorologi. Vi er Rigsfællesskabets vejrmyndighed, så hvis man skal lave noget, der gør en forskel for befolkningen, skal det være på DMI.

Læs mere om DMI

Mød andre kandidater fra DMISenest opdateret: 27 feb 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en dyrepasserelev

Jesper er i gang med at blive uddannet dyrepasser på Roskilde Tekniske Skole. En uddannelse, der fokuserer på at give dig praktisk erfaring, så du kan arbejde professionelt med dyr, fodring, pleje, træning, avl og meget mere. Han har flere gange været i udenlandspraktik og drømmer om at arbejde med ulve.

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Crombie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Rasmus Anker Pedersen, Klimaforsker, DMI

Jeg er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen. Jeg arbejder med klimamodeller og har særlig fokus på, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver.

Læs mere
Sidst opdateret 25-03-2020

Sofie Emilie Nielsen, laborant, Flügger

Min primære arbejdsopgave er at udvikle og optimere maling. Jeg arbejder primært på vores laboratoriet, hvor jeg blander, tester og måler resultater på den maling vi blander. Hvis der er noget, der skal justeres, så snakker jeg sammen med mine kollegaer om, hvad næste skridt skal være, for at vi opnår den helt rigtige maling.

Læs mere