Vis studentum.dk som: Mobile

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Agri Nord
Natur- og Projektkonsulent
  • Linda Udklit

  • 38 år
  • Ansat siden juni 2012
  • Uddannet Økologisk Landmand og Jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter. Jeg arbejder også med projektordninger, særligt under Landdistriktsprogrammet, ligesom jeg er konsulent i en ERFA gruppe for naturplejere. 

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg arbejder bl.a. på nogle store, flerårige projekter i samarbejde med Kommuner og Stat. Det er spændende og meget udbytterige samarbejder om naturpleje, jordfordeling, naturkødskoncept m.m. Projekterne og samarbejderne er meget udviklende og stiller hele tiden nye krav til mine kompetencer. Arbejdet er således meget varierende, og jeg stilles ofte overfor nye opgaver, hvor jeg skal sætte mig ind i nyt stof.

I et projekt om multifunktionel jordfordeling er jeg en del af en fælles facilitatorfunktion og opgaverne spænder fra samtaler med utallige lodsejere i forbindelse med sammenkædning af natur, formidling om regler og biodiversitet, til afsøgning af muligheder for- og medfinansiering af f.eks. stier, badebro, nedrivning af gamle, tomme huse, skovrejsning mv.

Endvidere er jeg netop i år blevet certificeret til at lave RISE bæredygtighedsanalyser af landbrugsbedrifter. Det er et næsten skræmmende stort og omfattende område at gå til og dygtiggøre sig indenfor. I arbejdet med bæredygtighed bliver man aldrig færdig.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min landbrugsuddannelse er en vigtig hjørnesten og ballast i mødet med landmændene. Den er jeg simpelthen så glad for at have med mig. Uddannelsen som jordbrugsteknolog med speciale i natur og miljø er en meget bred uddannelse. Jeg bruger derfor kun noget af den i mit nuværende arbejde.

Man kan sige, at den har været adgangsgivende, da jeg startede i jobbet, men jeg får hele tiden fyldt så mange flere kompetencer på og beskæftiger mig til dagligt med en hel masse mere, end vi gjorde på uddannelsen.  

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Agri Nord?

Jeg er rigtig glad for den direkte kontakt med kunderne, og samtidig finder jeg en tilfredsstillelse i, at arbejdet med natur, biodiversitet og bæredygtighed for mig er enormt meningsfyldt. Rent lavpraktisk er jeg også glad for fleksibilitet til i høj grad selv at kunne tilrettelægge mit arbejde.

  • Hvorfor er Agri Nord en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

Som arbejdsplads gør Agri Nord meget ud af det sociale. Der er masser af muligheder for kollegialt samvær, udover blot det faglige/professionelle. Rent fagligt har jeg i høj grad fået lov at dygtiggøre mig inden for de områder, der interesserer mig. Det betyder meget at få lov til at komme ud og få nye input og faglig opdatering.  

Læs mere om Agri Nord

Mød andre kandidater fra Agri Nord

Senest opdateret: 06 dec 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 28-06-2019

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Cromie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 10-12-2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette Møller Ragborg Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Et langt navn som indikerer, at jeg har flere forskellige forretningsområder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Mette Langgaard Jensen, Konsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg er konsulent i gødningsteamet, hvor jeg arbejder med alt fra markforsøg og koordinering af forsøgsaktiviteter istørre tværfaglige innovationsprojekter til oplandsanalyser af vandoplande. Jeg er ansvarlig for fagområdetmikronæringsstoffer, hvilket betyder, at jeg skal rådgive landmænd og konsulenter i landbrugscentre om, hvordan degøder afgrøderne optimal med mikronæringsstoffer.

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lisbeth Shooter, Fagchef, Landbrug & Fødevarer

Jeg er ansvarlig for at koordinere innovationsaktiviteterne på svineområdet dvs. forsøg, afprøvninger og projekter. Vores aktiviteter foregår i besætningerne hos danske svineproducenter eller på vores forsøgsstation Grønhøj. Derudover er jeg med til at sikre samarbejde - fx i form af projekter - med firmaer, forskningsinstitutter, rådgivere og dyrlæger i både ind- og udland.

Læs mere