Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Linda er Natur- og Projektkonsulent hos Agri Nord. Lindas arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed, hvor hun bl.a. rådgiver på disse områder.

Agri Nord
Natur- og Projektkonsulent
  • Linda Udklit

  • Ansat siden 2012
  • Uddannet Økologisk Landmand og Jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter. Jeg arbejder også med projektordninger, særligt under Landdistriktsprogrammet, ligesom jeg er konsulent i en ERFA gruppe for naturplejere. 

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg arbejder bl.a. på nogle store, flerårige projekter i samarbejde med Kommuner og Stat. Det er spændende og meget udbytterige samarbejder om naturpleje, jordfordeling, naturkødskoncept m.m. Projekterne og samarbejderne er meget udviklende og stiller hele tiden nye krav til mine kompetencer. Arbejdet er således meget varierende, og jeg stilles ofte overfor nye opgaver, hvor jeg skal sætte mig ind i nyt stof.

I et projekt om multifunktionel jordfordeling er jeg en del af en fælles facilitatorfunktion og opgaverne spænder fra samtaler med utallige lodsejere i forbindelse med sammenkædning af natur, formidling om regler og biodiversitet, til afsøgning af muligheder for- og medfinansiering af f.eks. stier, badebro, nedrivning af gamle, tomme huse, skovrejsning mv.

Endvidere er jeg netop i år blevet certificeret til at lave RISE bæredygtighedsanalyser af landbrugsbedrifter. Det er et næsten skræmmende stort og omfattende område at gå til og dygtiggøre sig indenfor. I arbejdet med bæredygtighed bliver man aldrig færdig.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min landbrugsuddannelse er en vigtig hjørnesten og ballast i mødet med landmændene. Den er jeg simpelthen så glad for at have med mig. Uddannelsen som jordbrugsteknolog med speciale i natur og miljø er en meget bred uddannelse. Jeg bruger derfor kun noget af den i mit nuværende arbejde.

Man kan sige, at den har været adgangsgivende, da jeg startede i jobbet, men jeg får hele tiden fyldt så mange flere kompetencer på og beskæftiger mig til dagligt med en hel masse mere, end vi gjorde på uddannelsen.  

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Agri Nord?

Jeg er rigtig glad for den direkte kontakt med kunderne, og samtidig finder jeg en tilfredsstillelse i, at arbejdet med natur, biodiversitet og bæredygtighed for mig er enormt meningsfyldt. Rent lavpraktisk er jeg også glad for fleksibilitet til i høj grad selv at kunne tilrettelægge mit arbejde.

  • Hvorfor er Agri Nord en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

Som arbejdsplads gør Agri Nord meget ud af det sociale. Der er masser af muligheder for kollegialt samvær, udover blot det faglige/professionelle. Rent fagligt har jeg i høj grad fået lov at dygtiggøre mig inden for de områder, der interesserer mig. Det betyder meget at få lov til at komme ud og få nye input og faglig opdatering.  

Læs mere om Agri Nord

Mød andre kandidater fra Agri Nord


Annoncer