Filtrer efter
Studieretning
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-13 af 13
Annoncer

Populære kategorier

Populære steder

Reportage

Tag en psykolog uddannelse

På en uddannelse i psykologi lærer du typisk om menneskets biologiske væsen, såsom hukommelse og opmærksomhed, men du lærer også om menneskets tanker, følelser, behov, handlinger og drømme.

Hvordan lærer vi nye ting, hvorfor føler og tænker vi som vi gør, og hvordan påvirker de vores handlinger? En psykolog uddannelse er for dig, der ønsker at forstå menneskets hjerne og impulser, og ikke mindst for dig, der kan tåle en større læsebyrde på studiet. 

Du lærer at beskæftige dig med menneskers tankegang, følelser, oplevelser og handlinger. Jobmulighederne er mange, og det mest velkendte er nok jobbet som klinisk psykolog, men det vil også være muligt at arbejde for større virksomheder eller sygehuse.

Lær om menneskets komplekse sind på en psykolog uddannelse

Jobmulighederne med en psykolog uddannelse

Med en uddannelse i psykologi kan du arbejde som klinisk psykolog, hvor hverdagen består af samtaler med klienter. Derudover kan du arbejde inden for virksomheders uddannelses-, personale- og videnskabsafdelinger hvor du vil fungere som rådgiver. Du kan også arbejde som erhvervspsykolog, hvor du fx hjælper kollegaer på en arbejdsplads til at samarbejde bedre.

Man kan altså både ende med at arbejde på en klinik, sygehus eller større virksomheder. Jobmulighederne vil både befinde sig indenfor den offentlige og private sektor.

Nogle af de typiske arbejdssteder for psykologer er:

 • Egen/privat klinik
 • Sygehuse
 • Daginstitutioner og dagcentre
 • Behandlingsinstitutioner
 • Større virksomheder og organisationer

Der er med andre ord mange forskellige jobmuligheder, hvis du vælger at tage en psykolog uddannelse. Fælles for dem alle er arbejdet med mennesker.

Den gennemsnitlige månedsløn for psykologer afhænger blandt andet af dine ansættelsesforhold og din erfaring. Tal fra UddannelsesZOOM viser dog, at den gennemsnitlige løn for nyuddannede lyder på 33.300 kroner om måneden inkl. pension, hvis man ser på landsgennemsnittet. (2024)

Hvordan er en psykolog uddannelse opbygget?

Hvis du drømmer om en fremtid som psykolog kan du tage din psykolog uddannelse med en 3-årig bachelor, som derefter suppleres med en 2-årig kandidat. Det tager altså fem år at blive psykolog, hvis man ikke tæller en gymnasial uddannelse med.

Uddannelsesvejen til psykologdrømmen består dermed af:

 1. En studentereksamen
 2. En bacheloruddannelse
 3. En kandidatuddannelse

Gennem din bachelor og kandidat vil undervisningen blandt andet bestå af forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, hvor der enten skal arbejdes i grupper eller individuelt. Hvert semester afsluttes med eksaminer. Bacheloren afsluttes med et bachelor projekt og kandidaten afsluttes med et speciale. 

Uddannelsen er SU-berettiget. 

Hvad er adgangskravene til en psykolog uddannelse?

Hvis du drømmer om at komme ind på en psykolog uddannelse skal du kende disse generelle adgangskrav, der er gældende for hver uddannelsesinstitution:

 • En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Derudover er der følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Vær desuden opmærksom på, at der foruden de generelle og specifikke adgangskrav kan være lokale adgangskrav, der kun gælder for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere om adgangskravene på din psykologuddannelse her

Adgangskvotienter 2023

Hvis du vil have indblik i, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind på en psykolog uddannelse kan du kigge på adgangskvotienten, der viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

I 2023 så adgangskvotienterne i kvote 1 på din foretrukne psykolog uddannelse således ud:

 • Københavns Universitet: 11,0
 • Aarhus Universitet: 10,7
 • Aalborg Universitet: 10,0
 • Syddansk Universitet: 10,7

For Standby pladser så adgangskvotienterne således ud:

 • Københavns Universitet: 10,9
 • Aarhus Universitet: 10,5
 • Aalborg Universitet: 9,9
 • Syddansk Universitet: 10,6

Du har også mulighed for at tage en psykolog uddannelse på RUC. Bemærk dog at der ikke er adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på.

Hvem er målgruppen til en psykolog uddannelse?

Psykolog uddannelsen er for dig, der interesserer dig for mennesker, såvel som deres biologiske og psykiske funktioner. Uddannelsen er kendt for at have en tung læsebyrde og kræver derfor stor motivation, ambition, engagement og viljestyrke til at gennemføre uddannelsen. Hvis du drømmer om at have et meningsfyldt arbejde, hvor hverdagen består i at hjælpe andre gennem vejledning, rådgivning og konsultering, så er en psykolog uddannelse lige noget for sig. 

Personligt kræver det at du har en stærk psyke for at kunne hjælpe andre mennesker. Det vil også være vigtigt for dig at lære at skelne mellem dit privat og professionelle liv, og ikke at tage arbejdet med hjem. Til tider vil det være svært, da du på en og samme tid skal vise empati overfor klienterne, men samtidig også kunne lukke af når du har fri. 

Hvad kan jeg med en psykolog uddannelse?

Du har som sagt gode jobmuligheder, hvis du vælger at tage en psykolog uddannelse. Der er derudover gode muligheder for at læse videre, for eksempel ved at søge ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Når du har afsluttet din psykolog uddannelse med din bachelor og kandidat på fem år, er er desuden mulighed for specialisering og autorisation i forskellige videre- og efteruddannelser.

Som autoriseret psykolog kan du tage en specialistuddannelse inden for 10 forskellige specialer:

 • Psykoterapi
 • Klinisk Børne- og ungepsykologi
 • Klinisk Neuropsykologi med børn og unge
 • Klinisk Neuropsykologi
 • Sundhedspsykologi
 • Psykopatologi
 • Psykotraumatologi
 • Gerontopsykologi
 • Pædagogisk psykologi
 • Arbejds- og organisationspsykologi

Kilde: Dansk Psykolog Forening

Der er med andre ord gode muligheder, hvis du vælger at tage en uddannelse til psykolog.

Lyder en psykolog uddannelse som noget for dig?

Klik dig gennem listen herover og find din kommende psykologuddannelse. Her kan du også klikke dig ind og læse mere om den enkelte uddannelse, ligesom du kan rette henvendelse direkte til udbyderen, der vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.