Vis studentum.dk som: Mobile

Få hjælp til SU reglerne, når du skal være mor eller far

Bliv klog på regler for SU når du får barn under uddannelse

Værd at vide om SU og barsel under uddannelse

Hvordan er det nu med økonomien, når du får et barn, mens du er under uddannelse? Som studerende på en SU-godkendt uddannelse, har du mulighed for at få op til tolv måneders ekstra SU afhængigt af, om du bliver mor eller far. Går du på en videregående uddannelse, kaldes den ekstra SU for fødselsklip.

Reglerne for udbetalingen af den ekstra SU, når du bliver forælder varierer en smule alt efter, om du studerer på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Du skal dog altid være studieaktiv frem til den måned, hvor udbetalingen af den ekstra SU starter. Til gengæld er det ikke et krav, at du følger din uddannelse, mens du får ekstra SU udbetalt efter, at du er blevet forælder.

Her samler vi de vigtigste regler for dig, der bliver mor eller far i løbet af din studietid. Få blandt andet svar på, hvordan du kombinerer SU og barsel, om du får ekstra SU, når du har barn og meget mere. Nederst på siden kan du også læse mere om dine muligheder, hvis du er blevet mor eller far lige før, du begyndte at studere.

Reglerne for dig, der får barn som studerende

SU når du bliver mor som studerende

Bliver du mor som studerende, får du tolv måneders ekstra SU, som du kan få udbetalt fra to måneder før terminsdatoen. Når du søger om ekstra SU som mor, skal du dokumentere din graviditet ved at indsende en kopi af din vandrejournal. Vær også opmærksom på, at du tidligst kan søge om fødselsklip tre måneder før din terminsdato.

Planlæg din økonomi, når du bliver mor

Du har tre muligheder, når du skal vælge, hvordan du vil have udbetalt de tolv måneders ekstra SU til mødre på ungdomsuddannelser eller tolv fødselsklip til mødre på videregående uddannelser:

  • Som enkeltrater/enkeltklip, så du får et års ekstra SU til normal sats
  • Som dobbelrater/dobbeltklip, så du får et halvt års ekstra SU til dobbelt sats
  • Som en kombination / miksklip, så du fx får et halvt års ekstra SU til normal sats og tre måneders ekstra SU til dobbelt sats

Du har med andre ord stor frihed til at tilrettelægge din SU, når du får barn, så det passer bedst muligt for netop din økonomi og dine planer. Husk blot at du skal være studieaktiv og studerende på normale vilkår, når du vælger at få udbetalt miksklip. Ansøgning om dine fødselsklip sker via minSU.

TIP: Hvis både du og barnets far studerer på en videregående uddannelse, kan du overføre op til halvdelen af dine fødselsklip til barnets far. Det giver jer endnu mere fleksibilitet i planlægningen af jeres barsel.

SU når du bliver far som studerende

Som kommende eller nybagt far og studerende har du mulighed for at søge om dine seks måneders ekstra SU fra måneden før den første udbetaling. I den forbindelse kan du selv bestemme, hvornår i din uddannelse du vil have dine ekstra klip udbetalt. Du kan dog tidligst få udbetalt din ekstra SU i den måned, hvor barnet kommer til verden.

Bliver du far i løbet af din studietid, har du de tre samme muligheder i forhold til udbetaling af de ekstra klip/rater; nemlig enkeltvis, dobbelt eller som en kombination. Ved ansøgningen skal du dokumentere, at du er blevet far. Det kan du fx gøre ved at sende en kopi af fødselsattesten eller en faderskabserklæring til dit uddannelsessted. Er I gift, kan du også dokumentere, at du skal være far via en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

SU når du er tilbage på uddannelsen efter barsel

Når du er tilbage på uddannelsen efter din barsel og har brugt din ekstra SU, har du forskellige muligheder for at supplere din SU via tillæg for forsørgere for at få enderne til at mødes som forælder under uddannelse. Disse er:

  • Supplerende SU-lån til forsørgere: 1.521 kr.
  • Forsørgertillæg til enlige forsørgere (før skat): 5.941 kr.
  • Forsørgertillæg til forsørgere der bor sammen med en SU-modtager: 2.373 kr.

Det supplerende SU-lån for forsørgere er muligt at opnå for alle SU-berettigede modtagere, som er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år med samme folkeregisteradresse, og det skal betales tilbage på samme vilkår som et almindeligt SU lån. Opfylder du derimod betingelserne til tillægget for enlige forsørgere eller forsørgere, der er samboende med en anden SU-modtager, vil du modtage tillægget på samme vilkår som din SU.

TIP:  Husk at du ikke kan modtage forsørgertillæg samtidig med, at du modtager fødselsklip eller miksklip.

Læs mere om betingelserne for SU til forældre, forsørgertillæg og supplerende SU-lån til forsørgere på su.dk. Her finder du også information om muligheden for at få ekstra SU, hvis du er blevet forælder umiddelbart inden, at du begyndte på din uddannelse. Hvor meget du kan få, afhænger af, hvor lang tid der er imellem fødselstidspunktet og datoen for uddannelsesstart og en række andre forhold.

Tilbage til SU guiden

Senest opdateret: 17 mar 2016

Danmarks Bedste Studieby

Danmarks Bedste Studieby

Test dig selv