Hvad kan man med en HF?

Er du i tvivl om dine fremtidsmuligheder, hvis du vælger at tage en HF? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på HF.

Hvad kan man med en HF?

Skal du til at vælge en gymnasial uddannelse? Eller er du i gang med en gymnasial uddannelse på HF og overvejer, hvad du skal efter? Læs med her!

Med en HF får du en 2-årig gymnasial uddannelse, på samme niveau som andre gymnasiale uddannelser. Du har gode fremtidsmuligheder, men bruger bare lidt mindre tid på skolebænken end andre gymnasiale uddannelser.

Du kan derfor med fordel overveje en HF, hvis du føler, at en 2-årig uddannelse passer dig bedst.


Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på HF.

Nogle af disse overvejelser kan eksempelvis være:

👉 Hvad er en HF?

👉 Hvad kan jeg efter endt uddannelse på HF?

👉 Hvilke fag kan jeg vælge på en HF?

👉 Hvorfor vælge en HF fremfor en almen studentereksamen?

Læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en uddannelse på HF.

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge?

Tag vores test her


Hvad er adgangskravene for at ansøge om optagelse på HF? 

HF står for højere forberedelseseksamen og er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Vælger du at tage en HF med en udvidet fagpakke, kan du også søge optagelse på et universitet. Der er dog nogle forskellige krav for at blive optaget og have retskrav på en HF uddannelse.

For at have retskrav skal du derfor opfylde: 

 • have søgt rettidigt til optagelse til det nye skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • være vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, det vil sige have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

Har du ikke retskrav efter 9. klasse, kan du få retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse*, hvis du:

 • har søgt rettidigt til optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • er vurderet uddannelsesparat i 10. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse har fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • har opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Kilde: Børne- og undervisningsministeriet


Hvordan fungerer en gymnasial uddannelse på HF?

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du under de første to semestre som regel vil blive undervist i de obligatoriske fag på uddannelsen. På dit andet semester vil du blive undervist i et eller flere valgfag som du selv har valgt.

Et af kendetegnene ved hf-uddannelsen er, at de fag, du bliver undervist i, er praksisnære, dvs at de tager udgangspunkt i, hvordan du kan bruge fagene i praksis i din videre uddannelse eller på arbejdsmarkedet. 

På en HF-uddannelse undervises der i mange af de samme fag, der bliver undervist i på en STX-uddannelse. Den største forskel mellem de to uddannelser er dog, at du under en HF-uddannelse ikke modtager standpunktskarakterer. I stedet vil du blive eksamineret i alle de fag, du undervises i. 


Hvad kan man bruge HF-enkeltfag til?

HF-enkeltfag er til dig, der gerne vil tage en hel gymnasial uddannelse, men af en eller flere årsager ikke har mulighed for at tage den i det normale tempo.

Det kan for eksempel være, at du samtidig med din uddannelse har et arbejde, du skal passe. For at du stadig har mulighed for at tage en uddannelse, kan du med HF-enkeltfag sammensætte din egen uddannelse med enkeltfag, og tage uddannelsen i et tempo, der passer dig. 

Vælger du at tage HF-enkeltfag, skal du dog være opmærksom på, at længden af dit studie vil variere. Den konkrete tid for din uddannelse vil afhænge af hvor mange og hvilke fag du vælger at læse, men hvert fag varer gennemsnitligt ½ til et helt år. 

I princippet kan du altså bruge HF-enkeltfag til det samme som en helt almindelig HF-uddannelse, dog afhænger det af, hvilke fag du vælger at læse. På HF kan du tage et fag op til to gange, dette gælder både ved enkeltfag og AVU. 

Klik på nedenstående link, og se dine muligheder for forskellige gymnasiale og HF enkeltfag.

Se forskellige HF enkeltfag her


Kan man få SU til enkeltfag?

Du kan godt få SU mens du læser enkeltfag. Der er dog særlige krav og betingelser der skal opfyldes: 

 • Du skal kunne gøre uddannelsen færdig indenfor 23 måneder. 
 • Du skal have minimum 23 ugentlige skemalagte timer. 
 • Der kan ikke indgå fag du tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning.

OBS: Der er særlige regler for dig, der har et hjemmeboende barn på under 7 år. 

Du kan ikke få SU til hf-enkeltfag, hvis du i forvejen har en afsluttet gymnasial uddannelse.

Læs mere om SU regler her


Hvor lang tid tager det at tage enkeltfag?

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager at læse HF Enkeltfag, og det afhænger også af, hvor mange fag du vil læse, og hvor mange du læser ad gangen. Nogen af de fag, du kan vælge at tage er halvårsfag, mens andre er helårsfag.

Ønsker du at tage en hel HF-eksamen, tager det minimum 2 år, men vælger du flere fag på højere niveauer, kan det tage op til et år ekstra. 

Hvad koster det at gå på HF enkeltfag?

Prisen for et enkeltfag på HF afhænger af, hvilket enkeltfag du ønsker at læse, samtidig med, hvor du ønsker at læse det.

De fleste steder ligger prisen dog på omkring 550 kr, for “almindelige” fag så som Dansk, Idræt, Engelsk osv. Hvor prisen på mindre “almindelige” fag typisk ligger på cirka 1400 kr, på fag så som Spansk, Arabisk, Astronomi osv. 


Hvad betyder HF med overbygning?

Vælger du at læse en HF med overbygning, betyder det, at du har en udvidet fagpakke under dit HF-forløb. Det betyder også, at du ved endt uddannelse vil have adgang til at søge ind på en universitetsbacheloruddannelse.

Vælger du at læse en HF uden overbygning, opnår du adgang til at søge ind på en erhvervsuddannelse eller professionsuddannelse. 


Hvilke videregående uddannelser er HF adgangsgivende til?

Vælger du at starte på en HF-uddannelse, vil du have mange muligheder efter endt studie. Først og fremmest er HF professionsrettet. Det vil altså sige, at den er rettet mod korte og mellemlange uddannelser såsom socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog osv. 

Engang var den 2-årige HF adgangsgivende til de lange videregående universitetsuddannelser, dette er dog ikke tilfældet længere. I dag kræver det, at du tager en HF med overbygning, der er udvidet med et halvt år.

Gør du dette, har du dog adgang til de lange videregående universitetsuddannelser på lige fod med alle andre. 

De fag, du vælger at tage under din HF-uddannelse og de niveauer, du vælger at tage dem på, kan have indflydelse på dine muligheder, når du har færdiggjort din HF-uddannelse. Har du ikke opnået adgang til at søge optagelse på dit drømmestudie under din HF, har du dog mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering. 

Du skal dog være opmærksom på, at du på nogen videregående uddannelse skal have bestået bestemte fag under din HF-uddannelse, før du kan blive optaget. Samtidig vil dit karaktergennemsnit have indflydelse på, hvorvidt du bliver optaget. 

Klik på nedenstående link, hvor du kan finde artikler med gode råd og vejledning til optagelse på videregående uddannelser.

Læs mere om optagelse her


Hvilken betydning har de forskellige studieretninger på HF?

Du kan læse på mange forskellige linjer under din HF-uddannelse, hvilket også betyder, at det afhænger meget af, hvilke fag du har valgt under uddannelsen, hvad du kan lave, når du er færdig. Fælles for de fleste linjer er dog, at de typisk er adgangsgivende for en kort- eller mellemlang uddannelse. 

Hvilke linjer du kan vælge afhænger af, hvor du vælger at læse HF. Mange steder kan du bl.a. tage en HF med fokus på sundhed, det sproglige og matematik. 

Hvad du kan blive efter din HF-uddannelse, afhænger i høj grad af, hvad du vælger at studere efter din HF-uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at nogle uddannelser kræver, at du har bestået bestemte fag under din HF-uddannelse, og samtidig kan du blive vurderet baseret på dit gennemsnit.

Vi anbefaler, at du selv undersøger, hvilke krav der er på de specifikke uddannelser. 


Hvordan er undervisningsformen på HF?

På de fleste HF-uddannelser er du tilknyttet én klasse under hele din studietid. Her har man som regel alle fag sammen under første år. Dette giver et godt socialt sammenhold, som de fleste studerende sætter pris på.

Mange steder vil du også opleve, at din klasse tager på studietur sammen i udlandet og gør andre ting for at ruste jer sammen. 

Du vil højst sandsynligt også opleve, at der vil være en del gruppearbejde under dit HF-uddannelsesforløb, hvor du i høj grad kan forbedre dine evner, når det kommer til at arbejde tæt sammen med dine medstuderende. 

Se dine muligheder for forskellige HF uddannelser ved at klikke på nedenstående link.

Se HF uddannelser her


Er det svært at gå på HF?

Ligesom det gør på så mange andre uddannelser, kræver det meget at tage en HF. Kommer du direkte fra en 9’ende eller 10’ende klasse, vil du opleve, at mængden af ugentlige afleveringer er væsentlig større, og at der stilles flere forventninger til dig, end du er vant til. 

For nogle mennesker er HF lettere end en STX-uddannelse, da der på en HF kun gives karakterer for eksamener, og ikke standpunktskarakterer. Er du typen, der har lettere ved at læse op alene, og måske ikke rækker hånden op i timerne ligeså meget, som du burde, men i stedet god til eksamener, så kan det derfor være en fordel for dig at tage en HF.

Er du derimod en af de mennesker, der mærker meget til presset, der kan være under eksamener, men god til at følge med i timerne og at have hånden oppe, så er en STX måske mere noget for dig. 

På mange HF-uddannelser bliver der også taget stilling til folk med forskellige diagnoser. Der findes bl.a. en HF ASF, der er særligt tilrettelagt for folk med en diagnose indenfor ASF-spektret. Samtidig findes der flere HF-uddannelser særligt tiltænkt elever, der er ordblinde. På denne måde er HF i høj grad inkluderende, og der er linjer til næsten alle.

Hvis HF ikke lyder som noget for dig, og du overvejer at tage en anden gymnasial uddannelse, kan du klikke på nedenstående link og se dine muligheder for forskellige gymnasiale uddannelser.

Se gymnasiale uddannelser her


Annoncer