Hvad kan man med en FGU?

FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job. Bliv klogere på FGU her.

Hvad kan man med en FGU?

Drømmer du om at starte på en ungdomsuddannelse, men er du ikke helt klar endnu? Så kan FGU være lige noget for dig!

FGU står for forberedende grunduddannelse, og er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job.


Den henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse af den ene eller den anden årsag. Det kan fx være af faglige, personlige eller sociale årsager.

En FGU kan være det ideelle valg, hvis du for eksempel mangler nogle bestemte fag eller karakterer, for at komme videre i uddannelse. Det kan også være et godt valg, hvis du stadig er i tvivl om, hvilken vej, der er den rigtige for dig.

💡 Højdepunkter fra artiklen

👉 Adgang og optagelse på FGU

👉 Mulighederne for FGU

👉 Hvad kan man med en FGU?

Adgang og optagelse på FGU

Du kan begynde på FGU (Forberedende grunduddannelse) umiddelbart efter 9. eller 10. klasse, hvis du eksempelvis ikke er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Dette sker i samråd med din vejleder i kommunen og dine forældre.

Du har også mulighed for at starte på FGU, hvis du har påbegyndt en anden ungdomsuddannelse, som du ikke har fuldført. Dette gøres ved at konsultere din vejleder i kommunen.

Der er ingen deciderede adgangskrav, hvis du ønsker at tage en FGU. Dog skal der foretages en målgruppevurdering, hvor du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurderer, hvorvidt FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig.

FGU er målrettet unge under 25 år. I særlige tilfælde kan du dog starte på FGU efter du er fyldt 25 år, hvis din kommunale vejleder vurderer, at FGU er det rette tilbud for dig, og du er enig i denne vurdering.

Mulighederne for FGU

FGU er et fuldtidstilbud, hvor undervisningen i gennemsnit udgør minimum 26 timer pr. uge. Med en FGU kan du vælge mellem tre spor:

  • Almen grunduddannelse (agu)
  • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Et FGU forløb består desuden af et introducerende basisforløb foruden de tre uddannelsesspor. På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.

Almen grunduddannelse (AGU)

Den almene grunduddannelse er for dig, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

På AGU er undervisningen tæt koblet til praksis, hvor du kan frem til at lære om, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse problemer ude i virkeligheden. Gennem uddannelsen kan du se frem til undervisning i fag som blandt andet dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Produktionsgrunduddannelse (PGU)

Produktionsgrunduddannelsen er for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder. Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du for eksempel kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere videoer på et medieværksted.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Erhvervsgrunduddannelsen er for dig, der gerne vil i praktik fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse. 

På erhvervsgrunduddannelse (egu) er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden, hvor du lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan fx komme i praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent.

EGU veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik, ligesom du vil blive undervist i obligatoriske fag som dansk, matematik og PASE.

Hvad kan man med en FGU?

Dine fremtidsmuligheder med en FGU afhænger af flere faktorer. For eksempel spiller det ind, hvilket uddannelsesspor du har fulgt, hvilke fag du har taget, og hvilket niveau du har opnået i dine fag.

Med en FGU kan du blive kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig hf eller gå direkte ud i et ufaglært job. Vær opmærksom på, at der er nogle forskellige adgangskrav, afhængigt af, hvad du vil efter din FGU.

For at blive kvalificeret til optag på den 2-årige HF skal du tage forberedelseseksamen til hf på agu. Den består af følgende fag, der skal bestås:

  • Dansk D eller dansk som andetsprog D
  • Engelsk D
  • Matematik D
  • Samfundsfag på mindst G-niveau
  • Naturfag på mindst G-niveau

Du kan læse mere om de forskellige adgangskrav på hver enkelt skole. Du kan også tage en snak med din FGU-skole, der kan hjælpe dig godt på vej.

Lyder en FGU som noget for dig? Så er der helt sikkert en mulighed nær dig! På landsplan er der 27 FGU-institutioner med 85 tilhørende FGU-skoler, så der er stor sandsynlighed for, at en FGU er indenfor rækkevidde.


Annoncer