Hvad kan man med en HHX?

Skal du til at afslutte en 9.- eller 10.klasse, og er du i tvivl omkring, hvad du skal efter folkeskolen? Overvejer du at vælge en gymnasial uddannelse på HHX, men er i tvivl omkring, hvad den indebærer? Læs med her, og få gode råd og vejledning til, hvad HHX indebærer.

Er du i tvivl om, hvilken gymnasial retning du skal vælge? Eller er du i gang med en gymnasial HTX uddannelse, og overvejer, hvad du skal efter? Læs med her!

Skal du til at afslutte en 9.- eller 10.klasse, og er du i tvivl omkring, hvad du skal efter folkeskolen? Overvejer du at vælge en gymnasial uddannelse på HHX, men er i tvivl omkring, hvad den indebærer? HHX står for højere handelseksamen, og er en 3-årig gymnasial uddannelse med fokus på det merkantile område.

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, som skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på HHX. Nogle af de ting, som man kan gøre sig overvejelse omkring er blandt andet: Hvad er en gymnasial uddannelse på HHX? Hvad kan jeg uddanne mig til efter endt HHX? Skal jeg interesserer mig meget for nogle specifikke fagområder for at vælge HHX? Så læs med her, hvor du kan finde inspiration og vejledning til en gymnasial uddannelse på HHX! 

Er du i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge? Tag testen her, og bliv klogere!           Tag testen her


Hvad er adgangskravene for at ansøge om optagelse på HHX?

I Danmark har alle retskrav på at blive optaget på de 3-årige uddannelser, der hedder HTX, HHX eller STX. Dette retskrav er til stede i op til to år efter afslutningen af 9.klasse. og et år efter endt 10-klasse, hvis man opfylder de adgangskrav, der er gældende. 

For at have retskrav skal du derfor opfylde: 

 • Ansøge om rettidigt optagelse til det skoleår, som du ønsker at starte din gymnasiale uddannelse i. 
 • Blive vurderet uddannelsesparat med minimum 5,0 i gennemsnit fra alle afsluttende standpunktskarakterer i 9.klasse
 • Man skal have modtaget prøveforberedede undervisning i 2. fremmedsprog i 5-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed. 
 •  Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9.klasse i henhold til folkeskolelovens regler. 
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen. 
 • Være erklæret og bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. 

Kilde hentet fra Børne- og undervisningsministeriet

Læs mere om kravene her


Hvordan fungerer en gymnasial uddannelse på HHX?

En HHX uddannelsen er en gymnasial uddannelse, der har en varighed af 3 år, og kaldes for den merkantile studentereksamen. Med en merkantil studentereksamen vil man derfor både have fag indenfor økonomi samt erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag. Med en HHX uddannelse vil du selv få muligheden for at vælge nogle af dine fag, men der vil også være fag, som der er obligatoriske for alle, der tager en HHX. HHX er en internationalt orienteret uddannelse, hvor der både sættes fokus på selvstændigt arbejde og samarbejde med andre. Herudover vil megen af undervisningen på HHX være at arbejde med virkelighedsnære cases og projekter. Formålet med den merkantile studentereksamen, HTX, er at forberede de studerende til at kunne ansøge om optagelse på en videregående uddannelse. 


Hvordan foregår grundforløbet på HHX?

Med den merkantile studentereksamen indledes starten af din uddannelse med et grundforløb, der har 3 måneders varighed. Grundforløbet vil i høj grad omhandle, at de studerende får mulighed for at få undervisning i de forskellige studieretninger, så man til sidst i grundforløbet kan vælge den studieretning, som man bedst kan lide. På grundforløbet vil de studerende blive præsenteret for gymnasiets forskellige studieretninger og fagområder samt hvilken type af videregående uddannelser de forskellige studieretninger er rettede mod. På grundforløbet vil de studerende derfor både blive præsenteret for almene fag som dansk, matematik og samfundsfag samt i nogle af gymnasiets tilbudte studieretningsfag. 

På HHX vil alle de studerende modtage undervisning i to forskellige forløb i deres grundforløb, der hedder det økonomiske grundforløb, og et forløb der omhandler almen sprogforståelse. Begge forløb vil blive evalueret ved en intern eksamination ved enden af grundforløbet, og begge resultater vil tælle med i den studerendes endelige eksamensresultat. 


Hvilke fag er obligatoriske på HHX?

En HHX uddannelse vil bestå af fag på tre niveauer A-, B- og C-niveau, hvor et fag på A-niveau er det højeste niveau. Det vil være obligatorisk for alle studerende at have som minimum fire fag på A-niveau, og herudover vil der også være krav til, hvor mange fag du skal have i alt over de tre år på uddannelsen. For alle studerende på HHX vil følgende fag være obligatoriske uanset, hvilken studieretning man vælger: 

 • Afsætning B-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på A-niveau
 • Erhvervsjura C-niveau
 • Historie B-niveau
 • Informatik C-niveau
 • International økonomi B-niveau
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • 2. fremmedsprog i form af et fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau hvis det er et fortsættersprog.

Dette er blot de obligatoriske fag, og derefter skal alle være tilknyttet en studieretning og vælge valgfag. 

Kilde hentet fra UddannelsesGuiden


Hvilke valgfag er der på HHX?

Med en gymnasial uddannelse på HHX skal alle de studerende på et tidspunkt i deres uddannelse tilvælge en række valgfag. Valgfagene kan vælges på A-, B- og C-niveau, og kan vælge på tværs af de forskellige studieretninger. De valgfag som man kan vælge på uddannelsen er afhængig af, hvilke valgfag det enkelte gymnasium tilbyder. Man kan både vælge helt nye fag på C-niveau eller man kan vælge at hæve et fag, som man har i forvejen fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Der kan være rigtig mange forskellige overvejelser, som man gør sig i forbindelse med at vælge valgfag. Nogle af disse overvejelser kan eksempelvis være: Skal jeg have nogle bestemte valgfag for at komme ind på en specifik uddannelse? Hvor mange valgfag kan jeg vælge? Hvilke valgfag kan jeg få højest karakterer i? Der er rigtig mange forskellige overvejelser, som man kan gøre sig inden man skal vælge, men for nogle studieretninger vil der være specifikke krav til, hvilket niveau valgfagene skal være på. Nogle studieretninger har eksempelvis et krav til, at man hæver et fag fra C- til B-niveau, hvor andre studieretninger har et krav om, at man hæver et fag fra B- til A-niveau. De fleste studieretninger giver dog dig muligheden for at tilvælge et helt nyt fag på C-niveau.

Der findes rigtig mange forskellige valgfag at vælge mellem på HHX, men det er op til den enkelte skole, hvilke valgfag de tilbyder. Er du interesseret i at se, hvilke valgfag du kan vælge, så kan man fordelagtigt gå ind på det specifikke gymnasium og undersøge de forskellige muligheder for valgfag.


Hvor mange eksamener skal man op i på HHX?

På HHX vil uddannelsens eksaminer være fordelt over 3 år, hvor alle de studerende minimum har 10 eksamener. HHX vil have to prøveformer og prøver der er obligatoriske for alle, og det er den skriftlige eksamen i Dansk A samt den mundtlige eksamen i studieområde projektet. Herudover ved man som studerende på forhånd, at du skal til minimum én eksamen i hvert af dine A-niveau fag. Eksamen i faget er derfor obligatorisk, men prøveformen er ikke fastlagt på forhånd, og du kan derfor sagtens risikere at komme op både mundtligt og skriftligt i et af dine A-niveau fag. I tilfælde af, at du har mere end fire fag på A-niveau, vil der være en eksamen mere pr. ekstra A-niveau fag. 

Herudover de 10 obligatoriske eksamener, vil der også være to andre obligatoriske eksamener, der ligger i grundforløbet, hvor man skal op til eksamen i Almen sprogforståelse samt det økonomiske grundforløb. Antallet af obligatoriske eksamener er derfor 12, men normalt regner man ikke grundforløbet som en eksamen, men man skal dog være opmærksom på, at det tæller med i det endelige karaktergennemsnit. Det er et krav, at man som minimum skal have 2,0 i snit for at bestå en gymnasial uddannelse på HHX. 

Skal du til eksamen på din gymnasiale HHX uddannelse? Klik på nedenstående link, og få gode råd og vejledning til eksamen.

Læs mere om eksamen her


Hvilke videregående uddannelser giver HHX adgang til?

En HHX giver adgang til rigtig mange forskellige videregående uddannelser. En HHX giver både adgang til videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, erhvervsakademier samt korte og mellemlange uddannelser. Det gør sig derfor gældende, at man efter endt uddannelse har adgang til alle de forskellige uddannelser, men hvilket studie man kan komme ind på er afhængigt af, hvilke fag man har haft, og niveauet man har haft faget på. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle videregående uddannelser vil have specifikke krav. Disse krav kan eksempelvis være, at man har haft matematik på A-niveau eller Engelsk på A-niveau. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den studieretning samt de valgfag du vælger undervejs, kan have en indflydelse på, hvilke uddannelser du kan søge om optagelse direkte optagelse på. 

Er du allerede nu færdig med din gymnasiale uddannelse på HHX, og mangler enkelte eller flere fag på et højere niveau? Så har du mulighed for at supplere disse fag efter endt gymnasium. Kig med i nedenstående link og se dine muligheder for at supplere fag. 

Enkeltfag som fjernundervisning


Annoncer