forkortelser for uddannelse
03 mar 2023

Forkortelser for uddannelse

Du er helt sikkert stødt på en masse forskellige udtryk, når du har skulle finde uddannelse. Uddannelsessystemet i Danmark har en række forkortelser, der kan være forvirrende for mange mennesker, så her får du en oversigt over nogle af de mest almindelige forkortelser for uddannelsestyper.


Erhvervsuddannelse

 • EUD (Erhvervsuddannelse): Erhvervsuddannelserne skal sikre Danmark dygtige faglærte. De flere end 100 uddannelser giver mulighed for job som faglært eller videreuddannelse. Erhvervsuddannelserne har tre spor: for unge (eud), for voksne (euv) og som kombination med gymnasial eksamen (eux).

 • EUV (Erhvervsuddannelse for voksne): EUV er en uddannelse, der henvender sig til voksne, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse. EUV er en fleksibel uddannelse, hvor man kan tage en fuld uddannelse eller enkelte fag. Uddannelsen er tilrettelagt således, at den passer til den enkeltes behov og tidligere erfaringer. EUV varer typisk 2-4 år, afhængigt af den valgte uddannelse og tidligere erfaringer.
 • HG (Handelsskolernes Grunduddannelse): HG er en erhvervsuddannelse, der henvender sig til unge, som ønsker at arbejde indenfor handel og administration. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet økonomi, salg, kommunikation og it. Med en HG kan man opnå en erhvervskompetence og en adgangsbillet til videregående uddannelser. HG varer typisk 2 år og kan tages på dag- eller aftenhold, så det passer til den enkeltes behov.
 • IU (Industriens Uddannelser): IU er en erhvervsuddannelse, der henvender sig til personer, som ønsker at arbejde indenfor industrien. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet teknologi, produktion og kvalitetssikring. IU kan tages på forskellige niveauer, afhængigt af den enkeltes tidligere uddannelsesniveau og erfaringer.
 • TS (Teknisk Skole): TS er en uddannelsesinstitution, der tilbyder erhvervsuddannelser indenfor tekniske fagområder, fx elektriker, smed eller tømrer. Uddannelserne på TS er praktisk orienterede og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt teknisk område. TS kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler eller tekniske skoler.
 • VEUD (Voksenerhvervsuddannelse): VEUD er en uddannelsestype, der henvender sig til voksne, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse. VEUD giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt fagområde, fx elektriker, tømrer eller kok. VEUD kan tages på erhvervsskoler eller andre uddannelsesinstitutioner og varer typisk mellem 1-4 år afhængigt af uddannelsen.

Videreuddannelse for voksne

 • AMO (Arbejdsmiljøuddannelser): AMO er en uddannelsesform, der har fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Uddannelsen er målrettet medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i virksomheder og organisationer, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet og øge sikkerheden på arbejdspladsen. AMO-uddannelser kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner og varierer i længde og indhold.
 • AMU (Arbejdsmarkedsuddannelser): AMU er en uddannelsesform, der tilbyder efter- og videreuddannelse for voksne indenfor forskellige erhvervsområder. AMU-uddannelser er korte, målrettede og praktisk orienterede og har fokus på at opkvalificere medarbejdere og ledere i virksomheder og organisationer indenfor deres fagområde. AMU-uddannelser kan tages på erhvervsskoler, VUC og andre uddannelsesinstitutioner.
 • HD (Handelshøjskolens Diplomprøve): HD er en videregående uddannelse, der henvender sig til personer, som ønsker en ledelses- eller specialiseringsuddannelse indenfor økonomi og erhvervslivet. Uddannelsen er en deltidsuddannelse, hvor man typisk tager et enkelt fag af gangen over flere år. HD-uddannelsen er opdelt i en basisdel og en specialiseringsdel, og man kan vælge at specialisere sig indenfor forskellige områder, fx marketing, finansiering eller strategi og organisation. HD-uddannelsen kan tages på en række forskellige handelshøjskoler i Danmark.

Gymnasielt niveau

 • AVU (Almen voksenuddannelse): AVU er en uddannelse, der giver mulighed for at tage en gymnasial uddannelse som voksen. AVU er målrettet voksne, som ikke har en gymnasial uddannelse eller som ønsker at forbedre deres adgangsbetingelser til videregående uddannelser. AVU-uddannelsen giver adgang til at tage en HF-uddannelse og til videregående uddannelser på universiteter og andre institutioner. AVU kan tages på VUC og andre uddannelsesinstitutioner. AVU omfatter fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og varer typisk mellem 6 måneder og 2 år afhængig af den enkelte uddannelsesinstitution og den enkelte studerendes baggrund.
 • EUX (Erhvervsfaglig studentereksamen): EUX er en kombinationsuddannelse mellem en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge, som ønsker at have både en faglig og teoretisk baggrund. Med en EUX kan man opnå både en erhvervskompetence og en adgangsbillet til videregående uddannelser. EUX varer typisk 3-5 år, afhængigt af den valgte uddannelse og tidligere erfaringer.
 • HF (Højere forberedelseseksamen): HF er en gymnasial uddannelse, der henvender sig til unge og voksne, som ønsker en adgangsbillet til videregående uddannelser. Uddannelsen er en almen uddannelse, der giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor forskellige fagområder. HF varer typisk 2 år og kan tages på dag- eller aftenhold, så det passer til den enkeltes behov.
 • HHX (Merkantil studentereksamen): HHX er en gymnasial uddannelse, der henvender sig til unge, som ønsker at arbejde indenfor handel, økonomi og ledelse. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet økonomi, samfundsfag, matematik og engelsk. Med en HHX kan man opnå en adgangsbillet til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. HHX varer typisk 3 år.
 • HTX (Teknisk studentereksamen): HTX er en gymnasial uddannelse, der henvender sig til unge, som ønsker at arbejde indenfor teknologi og naturvidenskab. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet matematik, fysik, kemi og teknologi. Med en HTX kan man opnå en adgangsbillet til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser indenfor teknologi og naturvidenskab. HTX varer typisk 3 år.
 • STX (Almen studentereksamen): STX er en gymnasial uddannelse, der varer 3 år og giver adgang til videregående uddannelser på universiteter og andre institutioner. STX-uddannelsen er teoretisk og bredt funderet og giver en faglig viden og kompetencer indenfor en række forskellige fagområder, fx humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab. STX kan tages på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner.
 • VUC (Voksenuddannelsescenter): VUC er en uddannelsesinstitution, der tilbyder forskellige uddannelser for voksne, fx AVU (Almen Voksenuddannelse), HF (Højere Forberedelseseksamen) eller enkeltfag på gymnasialt niveau. VUC giver mulighed for at opkvalificere sig eller tage en gymnasial uddannelse som voksen. VUC kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Uddannelser-guide

Videregående uddannelser

 • KVU (Korte videregående uddannelser): KVU er en uddannelsestype, der typisk varer mellem 1-2 år og henvender sig til personer, som ønsker en kort og målrettet uddannelse. KVU-uddannelserne er typisk praktisk orienterede og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt område, fx teknologi, sundhed eller økonomi. KVU-uddannelserne kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsakademier eller professionshøjskoler.
 • MVU (Mellemlange videregående uddannelser): MVU er en uddannelsestype, der typisk varer mellem 2-4 år og henvender sig til personer, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse på højt niveau. MVU-uddannelserne er typisk en kombination af teori og praksis og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt område, fx teknologi, sundhed eller økonomi. MVU-uddannelserne kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsakademier eller professionshøjskoler.
 • LVU (Lang videregående uddannelser): LVU er en uddannelsestype, der typisk varer 3 år eller mere og henvender sig til personer, som ønsker en akademisk uddannelse på universitetsniveau. LVU-uddannelserne er typisk teoretisk orienterede og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et bredt spektrum af områder, fx humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab. LVU-uddannelserne kan tages på universiteter i Danmark og udlandet.

Andre typer

 • FVU (Forberedende Voksenundervisning): FVU er en uddannelse, der henvender sig til voksne, som ønsker at forbedre deres læse-, skrive-, og regnefærdigheder. Uddannelsen er for alle, uanset tidligere uddannelsesniveau, og er tilrettelagt på forskellige niveauer, så den passer til den enkeltes behov. FVU varer typisk fra 6 måneder til 2 år, afhængigt af den valgte uddannelse og tidligere erfaringer.
 • OPU (Oplæring i udlandet): OPU er en uddannelsestype, der henvender sig til personer, som ønsker at tage en uddannelse eller opkvalificere sig i udlandet. OPU kan tage mange forskellige former, fx sprogkurser, korte uddannelser, videregående uddannelser eller praktikophold. OPU kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder i udlandet og kan give en unik international erfaring og kompetencer.
 • PGU (Pædagogisk grunduddannelse): PGU er en uddannelsestype, der henvender sig til personer, som ønsker at arbejde indenfor pædagogik og undervisning. PGU giver en grundlæggende pædagogisk og didaktisk viden og kompetencer, der kan anvendes i forskellige pædagogiske sammenhænge, fx i daginstitutioner, skoler eller på ungdomsuddannelser. PGU kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx pædagogseminarier eller professionshøjskoler og varer typisk 1-2 år.
 • VEU (Voksen- og efteruddannelse): VEU er en uddannelsesform, der henvender sig til voksne, som ønsker at opkvalificere sig eller tage en ny uddannelse. VEU kan tage mange forskellige former, fx korte kurser, videregående uddannelser eller efteruddannelse indenfor et specifikt fagområde. VEU kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx VUC, erhvervsskoler eller universiteter.
Senest opdateret: 03 mar 2023
Emilia Rooed Pedersen
Digital Content Editor

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 04-08-2021

Få hjælp til studievalg: HF

Skal du tage stilling til hvilken ungdomsuddannelse du skal starte på? Synes du det er en jungle med alle de forskellige muligheder du har? Synes du det er svært at finde hoved og hale i, hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde dig?  Det er bestemt ikke nemt at finde den rigtige ungdomsuddannelse. Læs med her og bliv klogere!

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad skal du efter 9. eller 10. klasse?

I løbet af skoletiden har du helt sikkert skulle tænke over, hvad du vil i fremtiden. Det kan føles som et stort pres, men bare rolig! Du har masser af muligheder efter 9. Og 10. Klasse. Læs med her og få inspiration og vejledning til dit valg.

Læs mere
Sidst opdateret 13-07-2022

Hvad kan man med en EUD?

Med en erhvervsuddannelse får du den faglige viden, der skal til for at arbejde ude i den virkelige verden, samtidigt med at du kommer i praktik i en virksomhed og prøver tingene af selv. Læs om dine muligheder her.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en STX?

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på STX. Hvad kan jeg uddanne mig til efter STX? Skal jeg have nogle specifikke valgfag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Læs med her, og få inspiration og vejledning til en gymnasial STX uddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HTX?

Der er meget, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en gymnasial uddannelse på HTX. Hvad kan jeg uddanne mig til efter HTX? Skal jeg have nogle specifikke fag for at søge ind på en bestemt uddannelse? Læs med her og bliv klogere på, hvad HTX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en HHX?

Skal du til at afslutte en 9.- eller 10.klasse, og er du i tvivl omkring, hvad du skal efter folkeskolen? Overvejer du at vælge en gymnasial uddannelse på HHX, men er i tvivl omkring, hvad den indebærer? Læs med her, og få gode råd og vejledning til, hvad HHX indebærer.

Læs mere
Sidst opdateret 19-08-2021

Hvad kan man med en EUX?

Med en erhvervsfaglig studentereksamen uddannelse får du en gymnasial uddannelse kombineret med erhvervsfaglighed og praktik. 

Der er mange forskellige parametre og prioriteringer, der skal overvejes, inden man vælger eller afslutter en uddannelse på EUX. Hvad er en EUX? Hvad kan jeg efter endt uddannelse på EUX? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på EUX.

Læs mere
Sidst opdateret 13-02-2023

Hvad kan man med en HF?

Skal du til at vælge en gymnasial uddannelse? Eller er du i gang med en gymnasial uddannelse på HF, og overvejer, hvad du skal efter? Hvad er en HF? Hvad kan man efter endt uddannelse på HF? Læs med her og få inspiration og vejledning til en uddannelse på HF.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til EUD eller EUX!

Måske er du er nysgerrig på at lære noget nyt, du lærer bedst gennem kreative fag, eller praktiske øvelser, gennem at arbejde, afprøve ting og redskaber eller udarbejde fysiske ting. Måske interesserer du dig for enten teknologi, byggeri, sundhed, omsorg, pædagogik, handel eller kontor. Så er en EUD eller EUX måske det rette for dig. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til 10. Klasse!

Måske kunne du godt have brug for lidt ekstra tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Måske har du brug for mere tid til at dyrke sport, være kreativ ved siden af skolen. Så kan det være, at en 10. klasse er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til STX!

Måske er du er frisk på at blive udfordret på det faglige, du er måske glad for at læse og du bliver motiveret og inspireret, når du laver skolearbejde. Du interesserer dig måske for mennesker, samfund, sprog, historie og sport, og drømmer måske om, at tage en videregående uddannelse, som giver dig mulighed for at arbejde med det du drømmer om i fremtiden. Læs mere her om, hvorfor du er klar til STX!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HTX!

Måske føler du dig klar til at blive udfordret på det faglige niveau, du er en læsehest, der kan lide at lære gennem skolearbejde, hvor du bliver motiveret og inspireret. Du er måske en person, der lærer gennem at skrive opgaver, diskutere, og interesserer dig for teknologi, computere, laboratorier eller natur. Så er HTX måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til HHX!

Du er nysgerrig på at lære noget nyt og blive udfordret på det faglige, du lærer godt gennem læsning, skrive opgaver, og diskutere. Du bliver måske inspireret og motiveret, når du laver lektier eller andet skolearbejde. Du interesserer dig for handel, business, virksomheder eller økonomi. Det virker til, at HHX er det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2021

Du er klar til efterskole!

Måske føler du, at du har brug for mere tid til at blive klar til en videregående uddannelse. Du føler måske, at du har brug for en slags pause fra den gammeldags skolegang, og vil gerne prøve kræfter med noget kreativt, sportsligt eller en anden hobby. Så er en efterskole måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2021

Du er klar til HF!

Føler du dig klar til at lære nye mennesker at kende, og kan du lide at læse, lave lektier og skolearbejde, men ønsker du ikke at bruge mange år på skolebænken? Måske interesserer du dig for samfund, mennesker, sprog, historie eller religion, og vil gerne have mulighed for at tage en videregående uddannelse efterfølgende. Hvis du kan nikke genkendende til dette, så er en HF måske det rette for dig! Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 10-09-2021

Test: Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og er du i tvivl om, hvilke muligheder du har, eller hvilken vej du skal gå? Tag testen på Studentum.dk, og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge. Læs mere her!

Læs mere
Sidst opdateret 20-08-2021

Hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge?

Er du snart færdig med 9. eller 10. klasse, og overvejer hvad du skal efter? På Studentum.dk har vi samlet et overblik over forskellige ungdomsuddannelser, som man kan tage efter 9. eller 10. klasse. Læs med her, og bliv klogere på, hvilke muligheder du har for forskellige ungdomsuddannelser! Eller tag testen og find ud af, hvilken ungdomsuddannelse, der passer bedst til dig!

Læs mere