Vis studentum.dk som: Mobile

Frederikke Mouritsen, Projektleder, VINIA Media

VINIA Media
Projektleder
  • Frederikke Mouritsen
  • 22 år
  • Ansat siden marts 2019
  • Studerer HA(Pro.) på CBS

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder med filmproduktion til danske virksomheder hos VINIA Media. Heri består mine primære arbejdsopgaver som projektleder i at planlægge og organisere vores igangværende filmprojekter. Det kan omhandle den direkte planlægning og struktureringen af vores timer på et givent projekt, og det kan omhandle den kreative proces i præproduktionen, hvor koncepterne udvikles.

Samtidig er der et praktisk aspekt i jobbet, hvor det drejer sig om at finde rekvisitter, lokations og sørge for, at de praktiske ting er klappet og klar til optagelserne. Er der styr på deltagerne? Hvad med transport og forplejning? Alt sådan noget skal også spille for at en optagedag bliver en fornøjelse for både teamet og deltagerne.

Jeg er også en del af salgsprocessen. Det indebærer de indledende tanker og diskussioner, forinden at vi starter et samarbejde med en kunde, samt salgsmøder og budgetforhandlinger.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er rigtig spændende at lære en virksomhed og dens why grundigt at kende, for derefter at fortolke det ind i en filmproduktion, der skal virke for virksomheden. Sammenkoblingen af det kreative og det kommercielle er for mig utrolig lærerigt og spændende, da det er i den kreative fortolkning og proces at de stærkeste koncepter, som sælger bedst for virksomheden, bliver skabt.

Samtidig er det også denne, som kan være mest udfordrende – da vejen til de skarpe koncepter kan være snørklet og til tider kompliceret. Det kan tage tid at finde det helt rigtige koncept for den enkelte virksomhed, og til tider må man vende om og gå tilbage igen – simpelthen, hvis ens idé ikke fungerer i praksis. Sker det må man gå tilbage til udgangspunktet og komme op med nye koncepter, som både kan eksekveres på filmen og samtidig sælger.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Som studerende på erhvervsøkonomi og projektledelse på CBS har jeg fået en solid forståelse for vigtigheden af planlægning og organiseringen. Det har indtil videre været ret relevant, for både de events vi har dækket og de store optagelser.

Projektledelse som uddannelse giver en masse generelle værktøjer og udstyrer én med et godt overblik over team og organisering af dette. Det har givet gode guidelines til et generelt overblik over vores forskellige projekter og samarbejder – og styringen af disse.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos VINIA Media?

En af de vigtigste ting må være kollegaerne. Jeg er midt i en vild læringsproces, og hertil er kollegaerne og opbakningen fra dem essentiel. Det er med til at give en ro og en sikkerhed, når jeg prøver nye arbejdsmåder og koncepter af, som er utrolig vigtig for mig.

Derudover er afveksling og en dynamisk arbejdsdag rigtig vigtig. Det er med til at holde hverdagen spændende og sikrer frisk energi til hver arbejdsopgave. Det bidrager samtidig med inspiration og nytænkning, som jeg bruger i konceptudviklingen og løsningerne til virksomhederne, vi arbejder sammen med.

Derudover er det også vigtigt for mig med relationerne til vores kunder. Det er dem, som vi knokler for og dem, som det er allervigtigst kan lide det, vi laver. Den følelse som god feedback og begejstring fra kunden kan give her på teamet, giver energi langt ind i arbejdsdagen og motiverer os til at udvikle koncepter endnu videre og give den en ekstra skalle i hverdagen.

  • Hvorfor er VINIA Media en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?

Hos VINIA får jeg mulighed for at lave alverdens spændende arbejdsopgaver. Samtidig er her er utrolig stor mulighed for at vokse med opgaven og for at lære hele vejen. Dette sker både igennem arbejdet med vores dygtige og spændende kunder samt arbejdet med teamet. 

Her er højt til loftet, og vi giver plads til forskellige synspunkter, hvilket jeg tror er essentielt i de kreative processer såvel som den mere kommercielle del. Samtidig er der på VINIA stor erfaring at trække på, hvilket skaber en idéel platform for mig ift. at udvikle mig som kreativ idémager og projektleder.

Læs mere om VINIA Media

Mød andre kandidater fra VINIA Media

Senest opdateret: 06 sep 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 12-03-2019

Frederik Hviid, Head of Business Optimization & Quality, Telia

Jeg arbejder i Channels, som sagt på dansk er vores menneskebetjente kundekanaler. Min afdelingen arbejder med alle former for optimering, kvalitetssikring og effektivisering af forretningen – både med udgangspunkt i kunderne, så de får den bedste oplevelse i deres relation med Telia og med udgangspunkt i forretningen.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Rasmus Raun, Afdelingschef i maskinafdeling, Barslund

Jeg er afdelingschef med ansvar for materiel i en af Danmarks største entreprenørforretninger. Jeg beskæftiger mig primært med driftsøkonomi, køb og salg af materiel samt management. I entreprenørbranchen løber man altid, så stærkt man kan hver eneste dag, og det har man altid gjort. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Josephine Ahlefeldt-Laurvig, Customer Experience Manager, GoMore

Jeg arbejder som Customer Experience Manager. I Customer Experience teamet er vi så heldige at have al den daglige kontakt med vores 800.000 medlemmer i Danmark. Customer Experience's vigtigste opgave er at sikre gode, gnidningsfrie oplevelser for vores brugere på tværs af samkørsel, biludlejning og leasing.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Lars Kamp, Distriktschef, Carl Ras

Jeg er distriktschef og har ledelsesansvaret for ni af i alt 17 butikker. Jeg har otte butikschefer i direkte reference og ca. 80 medarbejdere, der arbejder i de ni butikker. Jeg arbejder tæt sammen med alle otte butikschefer i dagligdagen for at bidrage til løbende udvikling af strategiske, taktiske og operationelle indsatser.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Karoline Engelund, Digital Project Manager, Kvalifik

Som Digital Projektleder står jeg for at lede vores projekter omhandlende webudvikling og 3D, samt sikre at de bliver kørt godt i mål. Jeg bygger teams af vores dygtige grafikere og udviklere, har kundekontakten, det overordnede overblik samt tager også selv nogle af de tekniske opgaver på min kappe. 

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Anette Grunnet, Udviklingskonsulent, VIFIN

Mine primære opgaver ligger i forbindelse med implementering af EU-projekter omhandlende integration og social sammenhængskraft. Det kan være både som overordnet koordinator/projektleder for projekterne med partnere i andre EU-lande og som den nationale/lokale partner i projekter, hvor det er en udenlandsk partner, der har projektkoordineringen. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Emil Eggert Scherrebeck, Udviklingskonsulent, Vejle Bibliotekerne

Jeg er ansat som udviklingskonsulent på Vejle Bibliotekerne. Min hverdag er meget alsidig, men de største blokke i mit skema fyldes ud af forskellige udviklingsopgaver samt projekt- og procesledelse. Vejle Bibliotek er et af seks Centralbiblioteker i Danmark. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Nanna Pajor, Junior Master Planner, CPH

Jeg er ansat som Junior Master Planner i afdelingen Master Planning i Københavns Lufthavne A/S (CPH), som har ansvaret for den strategiske og langsigtede planlægning af lufthavnens udbygning. Kerneopgaven for Master Planning er at sikre rettidig beslutningstagen for udviklingen af infrastrukturen i takt med behovet. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Jakob Gøttrup Frandsen, Global Business Processes Graduate, Novo Nordisk

I’m working in Global Medical Affairs, Medical Operations. Global Medical Affairs’ primary focus is to secure the scientific strategy, drive the scientific dialogue with health care professionals and educating Novo Nordisk employees world-wide on science. My primary tasks are related to driving and supporting strategy and innovation projects. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kenneth Nørgaard, CEO, BabySam

Min fornemmeste opgave er at sikre, at BabySam har den rigtige kultur blandt vores 450 butikker og samtidigt sikre, at vi som virksomhed hele tiden udvikler os sammen med kunderne og har en position, hvor vi kan sikre vækst og indtjening og derigennem sikre et stærkere BabySam i fremtiden for både ejere, medarbejdere og kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Casper Lykke, Organisationskonsulent, Scleroseforeningen

Min jobtitel er Organisationskonsulent – nærmere betegnet ”Ungekonsulent”. Jeg fungerer som en slags bindeled mellem unge med sclerose, fra 19 år til og med 40 år, og foreningen.   Jeg varetager blandt andet  en sekretærlignende stilling for ”Ungeudvalget”, som er 10 demokratisk valgte frivillige unge fra hele landet.  

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Jesper Knudsen, Administrerende direktør, EL:CON

Jeg er administrerende direktør i EL:CON. Mine primære opgave er at sikre EL:CONs overordnede retning og styring, det vil sige at udvikle en plan for vores forretning og sikre, at den blive udlevet. Jeg arbejder blandt andet opgaver omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling, opkøb af virksomheder samt sparring med forretningens driftsdirektører og store kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 22-10-2019

William Axel Pontoppidan, Head of Finance and Business Development, Good Monday

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder. Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er m.m.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anders Kirkeby Larsen, Sustainability Advisor, Ørsted

Jeg er ansvarlig for Ørsteds rapportering af bæredygtighedsperformance. Organisatorisk sidder jeg inden for Ørsteds ’Group Stakeholder Relations’-division. I denne del af virksomheden understøtter vi koncernen og arbejder strategisk med ekstern interessentdialog, lige fra mediehåndtering til politisk interessevaretagelse og – i mit tilfælde – strategisk bæredygtighed.

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Oliver Rosendal, Filmfotograf, VINIA Media

Jeg er stifter af virksomheden, og har derfor det overordnede ansvar for, at virksomheden kører rundt. I takt med at teamet er blevet større, så har vi fået nogle folk ombord, som er langt dygtigere end mig på visse områder. Jeg bruger derfor det meste af min kontor-arbejdstid på kundekontakt, kreativ konceptudvikling og salg. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Christopher Bering Baden, Udviklingskonsulent, DMJX

Jeg arbejder i afdelingen for Kurser & Videreuddannelse. Under overskriften "Vi vil gøre folk bedre til deres arbejde" laver vi efteruddannelse inden for områderne medier, kommunikation og visuelt design. Det kan både være gå-hjem-møder, enkeltdagskurser ude hos en virksomhed, ugekurser i udlandet, flerårige diplomuddannelser eller alt muligt andet.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sanne Hedegård, Senior Bemandingschef, Powercare

Jeg er bemandingschef i POWERCAREs Danmarksafdeling, hvor vi finder sundhedsfaglige vikarer til hjemmeplejen, plejehjem og sygehuse. Vi har knap 20 unge mennesker ansat i min afdeling til at booke vikarer og tale med kunder og sikre det bedste match mellem de to. 

Læs mere
Sidst opdateret 09-05-2019

Elizabeth Gregersen, Specialkonsulent, VIFIN

Jeg er projektleder og fundraiser af Vifins EU-projekter. Jeg hjælper andre afdelinger i Vejle Kommune med at fundraise i EU-regi. (Jeg var primus motor for vores ansøgning i Rockefeller foundation’s 100 Resilient Cities, som vi har været medlem af siden December 2013.) Jeg er også Vejle Kommunes repræsentant i EU-netværket; Association of Local Democracy Agencies.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Thomas Braagaard Pedersen, Senior Management Consultant, Rambøll

I work in Strategy & Operations within Ramboll Management Consulting, in which we serve private and public clients both nationally and internationally. As part of the global Ramboll Group, we often build upon unique industry expertise to advise executive managers within our selected industries, such as Energy, Buildings, Transport, Environment & Health and Water.

Læs mere