Vis studentum.dk som: Mobile

Anette Grunnet, Udviklingskonsulent, VIFIN

Syddansk Erhvervsskole
Udviklingskonsulent
  • Anette Grunnet
  • 36 år
  • Ansat siden 2010
  • Sociolog (Cand.scient.soc) fra Aalborg Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Mine primære opgaver ligger i forbindelse med implementering af EU-projekter omhandlende integration og social sammenhængskraft. Det kan være både som overordnet koordinator/projektleder for projekterne med partnere i andre EU-lande og som den nationale/lokale partner i projekter, hvor det er en udenlandsk partner, der har projektkoordineringen.

Arbejdsopgaverne i projektimplementeringen består både i overordnet koordinering og projektledelse, men også af selve implementeringsarbejdet, eksempelvis afholdelse af kurser, arrangementer og events eller udvikling af undervisnings- og kursusmateriale.

Derudover sidder jeg i VIFIN's evalueringsteam, hvor vi både er ansvarlige for at varetage og kvalitetssikre evalueringsaktiviteter i de projekter, vi selv indgår i, men også tilbyder at lave evalueringsopgaver for andre afdelinger i kommunen.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Der er masser af variation i arbejdsopgaverne og projekterne, hvilket gør, at man får indsigt og viden på mange felter. Der er mulighed for altid at byde ind med sine kompetencer, når man synes man kan bidrage med noget. Projekterne varer typisk 2-3 år, hvilket giver god mulighed for at nå at udvikle et godt produkt og projekt samt få et godt forhold og samarbejde med de partnere, der er med.

Det, at arbejde transnationalt, giver mange interessante oplevelser, man får lov at opleve mange forskellige arbejdskulturer og mentaliteter, og samtidig er det altid er givende og lærerigt at blive konfronteret med andre måder at gøre tingene på.

Det er bestemt udfordrende at skulle jonglere med mange opgaver og projekter samtidig, og man lærer at blive god til at sætte sig ind i nye områder.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Som sociolog med særligt fokus på de metodologiske kompetencer, drager jeg god gavn af min uddannelsesmæssige baggrund ift. de evalueringsopgaver, som jeg indgår i. Dette er også en stor hjælp i de projekter, hvor der ligger en research-fase eller evalueringsopgaver. Her trækker jeg klart på både de kvalitative og kvantitative værktøjer, jeg har med mig.

Som studerende på Aalborg Universitet var jeg vant til projektarbejdet og den arbejdsform, og det var helt klart en styrke, da jeg startede – at jeg var vant til at tænke projektorienteret og have alle faserne in mente fra start.

Selvfølgelig trækker jeg også på min teoretiske viden om både identitet, kultur og sammenhænge i samfundet, men det er oftest som en bagvedliggende forståelse af stukturer og systemer. Men det er stadig noget, som jeg føler er utroligt vigtigt for den faglige profil, jeg har, og det gør, at jeg har andre indsigter end mange af mine kolleger. På den måde spiller de mange fagligheder fantastisk godt sammen på VIFIN.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos VIFIN?

1. Stor indflydelse på gennemførelsen af arbejdsopgaver – både ift. faglige valg og tilrettelæggelsen.

2. Godt samarbejde og teamstruktur, hvor vi komplementerer hinanden på en måde, der bliver en styrke for vores indsats.

3. At der er mening med det, vi gør – integrationsarbejdet er for mig af stor betydning, og det føles godt at være en del af noget, der har betydning for andre.

  • Hvorfor er VIFIN en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Der er i VIFIN enormt højt til loftet. Der er plads til mange perspektiver og personligheder, og alle har ret til at komme med deres input og idéer. Det gælder også uanset, om man er ny eller praktikant.

Der er en kultur båret af tillid til hinanden, at man hver især udfører sine opgaver, og der er tillid fra ledelsen til, at man gør sit bedste. Og så forsøger vi at være gode til at passe på hinanden og hjælpe hinanden, hvor vi kan.

Læs mere om VIFIN

Mød andre kandidater fra VIFIN

Senest opdateret: 09 maj 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 01-03-2019

Lars Kamp, Distriktschef, Carl Ras

Jeg er distriktschef og har ledelsesansvaret for ni af i alt 17 butikker. Jeg har otte butikschefer i direkte reference og ca. 80 medarbejdere, der arbejder i de ni butikker. Jeg arbejder tæt sammen med alle otte butikschefer i dagligdagen for at bidrage til løbende udvikling af strategiske, taktiske og operationelle indsatser.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Brandon Goode, Global Market Access Graduate, Novo Nordisk

My experience in the programme has been divided into three areas: Real World Evidence (RWE), local market access and health economics (HE). RWE and HE are both Headquarter roles, and involve significant input into real world study and clinical study strategy. 

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Julius Rechendorff, Forretningsspecialist, ATP

Jeg er ansat i en afdeling, der laver forretningsanalyser og stiller krav til drift og udvikling på en række af ATP’s ordninger inden for pension- og sikringsområdet. Jeg arbejder i et større projekt om implementeringen af en ny ferielov. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 26-03-2019

Daniel Riegels, Stifter og CEO, Kvalifik

Jeg er ansvarlig for den overordnede drift af virksomheden, derfor bruger jeg min tid på et hav af forskellige opgaver, herunder: ledelse, salg, strategiske samarbejder, administration, projektledelse af flagskibskundeprojekter og ikke mindst forretningsudvikling. At opbygge en organisation fra bunden med alt hvad det indebærer. Al den læring som opstår i kølvandet på en virksomhed i fuld fart.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sigrid Marie Rohbøll, Senior Agile Coach, Nordea

Jeg sidder i Wholesale Banking COO organisationen på vores danske kontor i Ørestaden. Som Agile Coach fungerer jeg som partner til både IT og forretningen, når de ønsker at forandre måden, de leverer løsninger og produkter til kunder.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Jakob Gøttrup Frandsen, Global Business Processes Graduate, Novo Nordisk

I’m working in Global Medical Affairs, Medical Operations. Global Medical Affairs’ primary focus is to secure the scientific strategy, drive the scientific dialogue with health care professionals and educating Novo Nordisk employees world-wide on science. My primary tasks are related to driving and supporting strategy and innovation projects. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-11-2019

Mette Bøegh-Nielsen, Deputy Director, Bosch

What is a working day at Bosch like? Hectic. I usually meet many interesting challenges every day, which I try to solve in cooperation with my fantastic colleagues, and most days when I reflect on my way home from a busy workday, I feel we have found some good solutions together or have made first step in the right direction.

Læs mere
Sidst opdateret 04-03-2019

Christopher Bering Baden, Udviklingskonsulent, DMJX

Jeg arbejder i afdelingen for Kurser & Videreuddannelse. Under overskriften "Vi vil gøre folk bedre til deres arbejde" laver vi efteruddannelse inden for områderne medier, kommunikation og visuelt design. Det kan både være gå-hjem-møder, enkeltdagskurser ude hos en virksomhed, ugekurser i udlandet, flerårige diplomuddannelser eller alt muligt andet.

Læs mere
Sidst opdateret 01-11-2019

Ida Støier, Partner Manager, Pleo

Pleo is a company spending solution that automates expense reports. We wish to empower future employees in future workplaces to work smarter. We offer a smart company card linked to our platform, so employees can take a quick snap of the receipt and admins and bookkeepers can see all expenses in real-time. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Oliver Rosendal, Filmfotograf, VINIA Media

Jeg er stifter af virksomheden, og har derfor det overordnede ansvar for, at virksomheden kører rundt. I takt med at teamet er blevet større, så har vi fået nogle folk ombord, som er langt dygtigere end mig på visse områder. Jeg bruger derfor det meste af min kontor-arbejdstid på kundekontakt, kreativ konceptudvikling og salg. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-11-2019

Helga Hertz, Quality Manager, ME Production

ME Production er med sine bæredygtige produkter og miljøvenlige fokus i konstant udvikling, hvor der kontinuerligt bliver stillet nye krav. Det gælder både den teknologiske udvikling til krav fra myndighederne. Mine ansvarsområder indbefatter hele QHSE-området med fokus på kvalitet, miljø og sikkerhed.

Læs mere
Sidst opdateret 12-03-2019

Frederik Hviid, Head of Business Optimization & Quality, Telia

Jeg arbejder i Channels, som sagt på dansk er vores menneskebetjente kundekanaler. Min afdelingen arbejder med alle former for optimering, kvalitetssikring og effektivisering af forretningen – både med udgangspunkt i kunderne, så de får den bedste oplevelse i deres relation med Telia og med udgangspunkt i forretningen.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Tim Knorborg Jensen, Head of Content, Texta

Mit arbejde som Head of Content i TEXTA drejer sig hovedsageligt om koordinering og uddelegering af arbejdsopgaver til vores medarbejdere. Jeg er ansvarlig for, at ”maskinen” kører som smurt, og at alle har forstået sin opgave. 

Læs mere
Sidst opdateret 26-03-2019

Martin Kvist-Madsen, Direktør, KOM-KBH A/S

Jeg beskæftiger mig med ejendomsudvikling, hvor jeg blandt andet arbejder med byfornyelse i form af at opføre nye byggerier og renovere gamle bevaringsejendomme. Det kan være udfordrende at holde processen i gang, da tidsprocessen i et byggeprojekt kan række over flere år. Noget af det mest spændende er at se processen fra grundkøb til aflevering af et færdigt projekt.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Jesper Knudsen, Administrerende direktør, EL:CON

Jeg er administrerende direktør i EL:CON. Mine primære opgave er at sikre EL:CONs overordnede retning og styring, det vil sige at udvikle en plan for vores forretning og sikre, at den blive udlevet. Jeg arbejder blandt andet opgaver omkring forretningsudvikling, organisationsudvikling, opkøb af virksomheder samt sparring med forretningens driftsdirektører og store kunder. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Casper Lykke, Organisationskonsulent, Scleroseforeningen

Min jobtitel er Organisationskonsulent – nærmere betegnet ”Ungekonsulent”. Jeg fungerer som en slags bindeled mellem unge med sclerose, fra 19 år til og med 40 år, og foreningen.   Jeg varetager blandt andet  en sekretærlignende stilling for ”Ungeudvalget”, som er 10 demokratisk valgte frivillige unge fra hele landet.  

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Else Marie Nissen, Udviklingskonsulent, VIFIN

Jeg kom ind i VIFIN med ønske om at blive en rigtig dygtig fundraiser, da jeg havde hørt, at byens bedste fundraiser arbejdede her. Jeg startede også i det team, men efterhånden som tiden er gået, er jeg blevet involveret som projektleder i andre projekter, søger projektmidler fra danske fonde og er med, når der skal samarbejdes med kommunens jobcenter.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Mia Bødskov, Citylead, Swapfiets

Jeg er ansat som City lead i Aarhus og står, ifølge min jobbeskrivelse, for den daglige drift. Det betyder i praksis - heldigvis - at jeg får lov til at lave alt muligt forskelligt. Den ene dag laver jeg vagtplan for alle de ansatte, den næste dag modtager og registrerer jeg nye cykler.

Læs mere
Sidst opdateret 20-11-2019

Daniel Fraai, Regional Manager, Go' Kvote 2

Jeg har fået fornøjelsen af at lede forretningen ind i Storbritannien og udvide vores kundegruppe til et marked med meget større ulighed ind Danmark. Kort sagt står jeg for at eksekvere og lede et hold i London til at få udbredt Mimer’s produkter og service. 

Læs mere