Vis studentum.dk som: Mobile

Lene Ravn Stein, Fysioterapeut, JAC

JAC
Fysioterapeut
  • Lene Ravn Stein
  • 25 år
  • Ansat siden maj 2018
  • Fysioterapeut fra UC Syd

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat i JAC’s Center for Specialterapi som fysioterapeut, hvor vi arbejder med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her er min primære opgave at skabe hverdagssejre med borgerne ved at vedligeholde deres nuværende funktionsniveau, forhindre funktionstab og mindske smerter.

For mig er det vigtigste, at træningen giver mening for borgeren, at den er sjov og motiverende samtidig med, at den er af
fysioterapeutisk relevans. Det er sjældent, at jeg udøver ”klassisk” fysioterapi, som man gør på et sygehus eller en klinik, hvor patienterne kommer med en skade, de skal have genoptrænet og er ude af døren igen med et træningsprogram efter få behandlinger.

Jeg forsøger at gøre træningen meningsfuld for borgeren og gøre det til en leg, så det er sjovt at komme til fysioterapi. Det kan f.eks. være at sætte høj musik på, finde billeder af det, der interesserer dem, spille bold og lignende afhængigt af deres funktionsniveau.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

I mit job som fysioterapeut har jeg dagligt spændende og udfordrende opgaver. Det kan f.eks. være tværfaglige opgaver, som når jeg f.eks. har en bekymring om en borger eller et tiltag til en borger, jeg skal vende med de personer, der er i borgerens bosted eller dagtilbud. Her kan det af og til være udfordrende at overbevise dem om, at det givne tiltag er vigtigt for borgeren, da de sjældent har de sundhedsfaglige briller på, som jeg har.

Mange af vores borgere har begrænset verbalt sprog og svarer nogle gange uforståeligt. Derfor kan det være en udfordring at finde ud af, hvordan borgeren har det på dagen og med en given øvelse/bevægelse. I sådanne situationer er det en fordel, hvis jeg kender borgeren godt og hans/hendes måder at reagere på i forskellige situationer samtidig med, at kropssprog og ansigtsmimik giver mig et billede af, hvordan borgeren har det i den givne situation.

De borgere, jeg møder i hverdagen, har alle forskellige fysiske og psykiske udfordringer og begrænsninger, og den samme problematik hos forskellige borgere skal sjældent løses på samme måde. I nogle situationer er det øvelserne, der skal være forskellige, i andre er det min tilgang til borgeren, og det er bl.a. dét, der gør det spændende og motiverende at være fysioterapeut for netop denne borgergruppe.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min uddannelse som fysioterapeut bruger jeg til at lave faglige vurderinger og statusser til sagsbehandlere, så jeg kan argumentere for eller imod, at borgeren skal have mere/mindre træning/behandling. Derudover bruger jeg min faglige viden til at give en god og relevant behandling til borgeren.

Som fysioterapeut har jeg en værktøjskasse med meget forskelligt værktøj i. Jeg bruger lidt af det hele, da borgerne er meget forskellige og til tider komplekse. Det er også forskelligt, hvilke redskaber jeg skal hive frem til den enkelte
borger fra gang til gang for at give den bedste behandling. Det afhænger af borgerens motivation og overskud.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos JAC?

Muligheden for personlig og faglig udvikling, den alsidige borgergruppe, samt den livsglæde jeg får ved at gå på arbejde og kunne gøre en forskel for borgerne.

Som ansat i JAC tilbydes man personlig og faglig udvikling i form af forskellige kurser. Derudover er der også gode kollegaer, som man kan spare med om borgerne. I Center for Specialterapi er der samlet en helt unik faglig viden om borgergruppens udviklingspotentiale, og derfor lærer jeg, som relativ ny i faget, meget af mine kollegaers viden, erfaring og ekspertise.

I mit fag som fysioterapeut møder jeg en bred borgergruppe med forskellige funktionsnedsættelser og begrænsninger, hvilket gør jobbet spændende, da det betyder, at jeg skal have mange forskellige faglige værktøjer i brug.

Når jeg går på arbejde, er det vigtigt for mig, at jeg er glad og trives. Det gør jeg på JAC. Borgernes livsglæde og smil smitter af, og det er altid sjovt og hyggeligt at træne med dem.

  • Hvorfor er JAC en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Fordi man som medarbejder i JAC er en del af hele holdet og er med til at træffe beslutninger på alle niveauer, da vi har en flad ledelsesstruktur.

I Center for specialterapi er vi førende inden for specialområdet, hvilket gør det spændende at være en del af arbejdspladsen. Vi udvikler hele tiden ny viden og nye redskaber, som andre terapeuter kan bruge. Vi er f.eks. ved at udvikle et bevægelsestermometer, som er et redskab, pædagoger kan bruge i hverdagen til at se, hvordan og hvornår en borger følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Jeg arbejder ofte på flere forskellige matrikler i løbet af en arbejdsdag, hvilket er rart, så man får frisk luft til hovedet og fornyet energi til de næste borgere.

JAC er en organisation, hvor der altid er liv og glade borgere. Man bliver altid mødt med et smil og et ”hej” fra borgerne, når man træder ind ad døren, og derfor altid føler man sig altid velkommen.

Læs mere om JAC

Mød andre kandidater fra JAC

Senest opdateret: 01 mar 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Hvad laver en bemandingskonsulent hos Powercare?

Jeg arbejder som bemandingskonsulent i et internationalt vikarbureau. Jeg fungerer som bindeled, mellem de udenlandske sygehuse og de vikarer der ønsker at tage vikariater. Vores arbejdsområder er fordelt efter de sundhedsfaglige specialer – jeg arbejder med jordemødre og børnesygepleje. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Ewa Wybraniec, Regulatory Affairs Specialist, 3Shape

I work in the RA or Regulatory Affairs department. It acts as our interface between the pharmaceutical/medical device industry and Regulatory authorities across the world. To me it is a cross-disciplinary domain where regulations, business and engineering interact.

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Elise Aunan Lein, Sygeplejerske, Region Hovedstaden

Jeg arbejder i sundhedsvæsenet som sygeplejerske på Hjertemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital. Mine primære arbejdsopgaver består af pleje og behandling af patienter med hjertesygdomme eller lignende. Observation, pleje, patient- og pårørendekontakt samt medicinering er nogle af mine daglige arbejdsopgaver. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Tobias Elwers, Radiograf, Region Hovedstaden

Jeg arbejder på Radiologisk Billeddiagnostisk Afdeling på Herlev Hospital i Region Hovedstaden. Mine primære arbejdsopgaver omhandler det billeddiagnostiske arbejde, der bruges til udredning af sygdomme og skader. I mit fag arbejder jeg både med ultralyd, mamografi, gennemlysning, MR og CT og helt almindelig røntgen. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Puk Holm, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Vi arbejder med afsætning af dansk grisekød i til hele verden. Jeg har fokus på ernæring, måltider, opskrifter osv. ogdeltager i følgegrupper og netværk og kommunikerer ny viden om ernæring og sundhed. Jeg er involveret i en hel række spændende projekter og har travlt med at kommunikere ernæringsfaglig viden påhjemmesider, sociale medier, foredrag, events, uddelingsmaterialer mv.

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Thorbjørn Graungaard, Klinisk vejleder, Region Hovedstaden

Jeg har en uddannelse som sygeplejerske, men har igennem årene videreuddannet mig, så i dag arbejder jeg på en akutklinik som basis- og behandlersygeplejeske og med klinisk vejledning. I dagligdagen behandler jeg småskader og vejleder de studerende. Jeg agerer som en form for mentor for dem under deres uddannelse. 

Læs mere
Sidst opdateret 19-11-2019

Mette Sørensen, EUX Velfærd, Social+Sundhed

I forbindelse med min uddannelse arbejder jeg meget rehabilitering og medicinhåndtering. Jeg lærer meget om vores omsorg og kontakt til borgeren, og den relation vi skaber til dem. Jeg har også gymnasielle fag som matematik, kemi, dansk og engelsk, og det er rigtig spændende, fordi de fag har en kobling til vores sosu-fag. 

Læs mere
Sidst opdateret 23-10-2019

Lene Juul Kruhøffer, Social- og sundhedsassistent, Slagelse Kommune

Jeg arbejder som social- og sundhedsassistent, og jeg ansat i hjemmeplejen i Korsør, hvor vi yder en service til borgere med nedsat psykiske eller fysiske funktionstab. Vi hjælper dig i forhold til dagligdagens praktiske gøremål, personlig plejesamt medicindispencering. I mit team har jeg ikke en fast rute, og det er blandt andet det, jeg synes er spændende og godt kan lide ved mit arbejde.

Læs mere
Sidst opdateret 24-06-2019

Kiwi Kjøller, QC Scientist, Bavarian Nordic

Jeg arbejder i en Pharma/medicinal-virksomhed, hvor vi producerer vacciner til cancer og infektionssygdomme. Jeg arbejder som Scientist i QC, der omhandler kvalitetssikring. Det er hovedsageligt skrivebordsarbejde, hvor vi reviewer dokumenter, planlægger laboranternes arbejde, trouble shooter m.m. Det er en blanding. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Barbara Halldora Hansen, Bioanalytiker, Region Hovedstaden

Jeg er bioanalytiker hos Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Hospital. Mine primære opgaver er at passe de forskellige analyse apparaturer på laboratoriet samt blodprøvetagning og EKG på ambulante patienter og indlagte på hospitalet. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Sanne Hedegård, Senior Bemandingschef, Powercare

Jeg er bemandingschef i POWERCAREs Danmarksafdeling, hvor vi finder sundhedsfaglige vikarer til hjemmeplejen, plejehjem og sygehuse. Vi har knap 20 unge mennesker ansat i min afdeling til at booke vikarer og tale med kunder og sikre det bedste match mellem de to. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Pernille Harding Mellerkær, Uddannelseskonsulent, Region Hovedstaden

Jeg er uddannelseskonsulent i Social- og sundhedsteamet i Region Hovedstaden. Mine arbejde består i at tage mig af social- og sundhedsuddannelsen på regionalt plan, så mine arbejdsopgaver går ud på at implementere et godt studiemiljø og studieordning ude på hospitalerne, i psykiatrien og ude i kommunerne. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Mads Engelhardt Knudsen, Bioanalytiker, Region Hovedstaden

Overordnet består mine arbejdsopgaver af blodprøvetagning og efterfølgende analyse af forskellige typer af prøvemateriale; hovedsageligt blod, men også urin, spinalvæske, ascites -og pleuravæske. Det, som jeg finder mest interessant ved mit arbejde, er den analysetekniske del, dvs. hvordan selve analyseprincippet er sat sammen, og hvilke begrænsninger der følger med.

Læs mere
Sidst opdateret 19-11-2019

Julia Hansen, Social- og Sundhedsassistentuddannnelsen, Social+Sundhed

Jeg beskæftiger mig med mennesker, som har brug for omsorg og pleje både i psykiatri, eget hjem, plejehjem og sygehus. Jeg har en faglig viden omkring medicin, omsorg, håndtering af mennesker i forskellige situationer og mange forskellige sygdomme.

Læs mere
Sidst opdateret 21-11-2019

Ninett Louise Møller, Social- og sundhedshjælper, Slagelse Kommune

Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper i Slagelse Kommune. Mit arbejde som social- og sundhedshjælper indebærer praktisk og personlig pleje, medicinhåndtering og generel strukturering af hverdagen for demente. Jeg har som regel en fast rute hver dag, hvor jeg kører rundt til demente. 

Læs mere
Sidst opdateret 30-08-2019

Celina Birk Frederiksen, Sundhedsplejerske, Slagelse Kommune

Som sundhedsplejerske arbejder man med forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsopgaver. I Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune tager vi i graviditetsbesøg til kommende forældre, tilser nyfødte børn og er med til at sikre deres udvikling og trivsel i deres opvækst. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Louise C. Druedahl, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Jeg er 2.års ph.d.-studerende på Institut for Farmaci på Københavns Universitet (KU), hvor jeg både forsker og underviser. Det tager 3 år at uddanne sig til forsker, hvor man også lærer at undervise, fordi forskerne på KU danner grundlag og ramme for den forskningsbaserede undervisning. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Astrid Karnøe Knudsen, Ph.d.-studerende, Scleroseforeningen

Jeg sidder som ErhvervsPhD-studerende i Scleroseforeningen i et samarbejde med Københavns Universitet. I mit forskningsprojekt har jeg undersøgt, hvordan kost og livsstilsfaktorer påvirker de symptomer, som mennesker med sclerose oplever i hverdagen. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-05-2019

Kristine Paulin Petersen, Uddannelseskoordinator, Region Hovedstaden

Jeg er ansat som uddannelseskoordinator og arbejder med efteruddannelse og kompetenceudvikling af vores personale - primært sygeplejersker. Mit job går ud på at strukturere og medvirke i planlægningen af kursernes rammer, og derfor arbejder jeg meget sammen med de arbejdsgrupper, der har den specialviden, som kurserne har fokus på.

Læs mere
Sidst opdateret 19-11-2019

Mike Olsen, Social- og Sundhedsassistentuddannelsen, Social+Sundhed

I min uddannelse beskæftiger jeg mig mange mange ting, herunder medicinhåndtering, sårpleje, infektioner og omsorgspleje. Jeg beskæftiger mig meget med den menneskelige omsorg dvs. hvis patienten er frusteret, ked af det eller vred, så forsøger jeg at hjælpe vedkommende så godt, som jeg nu kan. 

Læs mere