Lene Ravn Stein, Fysioterapeut, JAC

Mød Lene, der er ansat i JAC’s Center for Specialterapi som fysioterapeut, hvor de arbejder med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Læs mere om Lenes hverdag her.

JAC
Fysioterapeut

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat i JAC’s Center for Specialterapi som fysioterapeut, hvor vi arbejder med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her er min primære opgave at skabe hverdagssejre med borgerne ved at vedligeholde deres nuværende funktionsniveau, forhindre funktionstab og mindske smerter.

For mig er det vigtigste, at træningen giver mening for borgeren, at den er sjov og motiverende samtidig med, at den er af
fysioterapeutisk relevans. Det er sjældent, at jeg udøver ”klassisk” fysioterapi, som man gør på et sygehus eller en klinik, hvor patienterne kommer med en skade, de skal have genoptrænet og er ude af døren igen med et træningsprogram efter få behandlinger.

Jeg forsøger at gøre træningen meningsfuld for borgeren og gøre det til en leg, så det er sjovt at komme til fysioterapi. Det kan f.eks. være at sætte høj musik på, finde billeder af det, der interesserer dem, spille bold og lignende afhængigt af deres funktionsniveau.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

I mit job som fysioterapeut har jeg dagligt spændende og udfordrende opgaver. Det kan f.eks. være tværfaglige opgaver, som når jeg f.eks. har en bekymring om en borger eller et tiltag til en borger, jeg skal vende med de personer, der er i borgerens bosted eller dagtilbud. Her kan det af og til være udfordrende at overbevise dem om, at det givne tiltag er vigtigt for borgeren, da de sjældent har de sundhedsfaglige briller på, som jeg har.

Mange af vores borgere har begrænset verbalt sprog og svarer nogle gange uforståeligt. Derfor kan det være en udfordring at finde ud af, hvordan borgeren har det på dagen og med en given øvelse/bevægelse. I sådanne situationer er det en fordel, hvis jeg kender borgeren godt og hans/hendes måder at reagere på i forskellige situationer samtidig med, at kropssprog og ansigtsmimik giver mig et billede af, hvordan borgeren har det i den givne situation.

De borgere, jeg møder i hverdagen, har alle forskellige fysiske og psykiske udfordringer og begrænsninger, og den samme problematik hos forskellige borgere skal sjældent løses på samme måde. I nogle situationer er det øvelserne, der skal være forskellige, i andre er det min tilgang til borgeren, og det er bl.a. dét, der gør det spændende og motiverende at være fysioterapeut for netop denne borgergruppe.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Min uddannelse som fysioterapeut bruger jeg til at lave faglige vurderinger og statusser til sagsbehandlere, så jeg kan argumentere for eller imod, at borgeren skal have mere/mindre træning/behandling. Derudover bruger jeg min faglige viden til at give en god og relevant behandling til borgeren.

Som fysioterapeut har jeg en værktøjskasse med meget forskelligt værktøj i. Jeg bruger lidt af det hele, da borgerne er meget forskellige og til tider komplekse. Det er også forskelligt, hvilke redskaber jeg skal hive frem til den enkelte
borger fra gang til gang for at give den bedste behandling. Det afhænger af borgerens motivation og overskud.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos JAC?

Muligheden for personlig og faglig udvikling, den alsidige borgergruppe, samt den livsglæde jeg får ved at gå på arbejde og kunne gøre en forskel for borgerne.

Som ansat i JAC tilbydes man personlig og faglig udvikling i form af forskellige kurser. Derudover er der også gode kollegaer, som man kan spare med om borgerne. I Center for Specialterapi er der samlet en helt unik faglig viden om borgergruppens udviklingspotentiale, og derfor lærer jeg, som relativ ny i faget, meget af mine kollegaers viden, erfaring og ekspertise.

I mit fag som fysioterapeut møder jeg en bred borgergruppe med forskellige funktionsnedsættelser og begrænsninger, hvilket gør jobbet spændende, da det betyder, at jeg skal have mange forskellige faglige værktøjer i brug.

Når jeg går på arbejde, er det vigtigt for mig, at jeg er glad og trives. Det gør jeg på JAC. Borgernes livsglæde og smil smitter af, og det er altid sjovt og hyggeligt at træne med dem.

  • Hvorfor er JAC en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Fordi man som medarbejder i JAC er en del af hele holdet og er med til at træffe beslutninger på alle niveauer, da vi har en flad ledelsesstruktur.

I Center for specialterapi er vi førende inden for specialområdet, hvilket gør det spændende at være en del af arbejdspladsen. Vi udvikler hele tiden ny viden og nye redskaber, som andre terapeuter kan bruge. Vi er f.eks. ved at udvikle et bevægelsestermometer, som er et redskab, pædagoger kan bruge i hverdagen til at se, hvordan og hvornår en borger følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Jeg arbejder ofte på flere forskellige matrikler i løbet af en arbejdsdag, hvilket er rart, så man får frisk luft til hovedet og fornyet energi til de næste borgere.

JAC er en organisation, hvor der altid er liv og glade borgere. Man bliver altid mødt med et smil og et ”hej” fra borgerne, når man træder ind ad døren, og derfor altid føler man sig altid velkommen.

Læs mere om JAC

Mød andre kandidater fra JAC


Annoncer