William Pontoppidan, Head of Finance and Business Dev., Good Monday

Her kan du læse, hvad William laver som Head of Finance and Business Development i Good Monday, og hvordan hans hverdag ser ud.

Good Monday
Head of Finance and Business Development
  • William Axel Pontoppidan
  • Ansat siden 2019
  • BSc in Economics and Business Administration, CBS

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Som Head of Finance and Business Development i Good Monday fokuserer jeg primært på to områder.

Det første område er at sikre en klar forbindelse mellem strategi, nøgletal, omkostninger og budget. Dette indebærer bl.a. at lave et framework, hvor vi definerer vores strategiske prioriteter og understøttende KPI'er, måle omkostningsudvikling, opstille systemer til at måle, om vi bevæger os i den rigtige retning og at sætte målsætninger for vores nøgletal.

Det andet område er at "eksekvere på strategien", dvs. at udvikle initiativer til at levere på vores målsætninger og at sikre, at vi lærer fra vores indsatser.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende er at bidrage til at stikke en retning og ambition for, hvor vi gerne vil bevæge os hen som virksomhed, og med det helhedsbillede at understøtte konkrete initiativer, hvor effekten hurtigt og direkte kan mærkes og måles for Good Monday og dets kunder.

Et udfordrende og samtidig lærerigt aspekt er at tænke flere skridt frem i Business Intelligence og forretningsudvikling. Vi bevæger os hurtigt og stiller hele tiden høje krav til os selv om at levere mest mulig værdi for vores omverden. Dette kræver, at vi er hurtige til at vurdere, hvilke analyser og indsatser der er vigtige for os nu og her, og hvilke der skal igangsættes for at hjælpe os på sigt.

Det er vigtigt, at vi i denne proces har et robust og indsigtsfuld datagrundlag, der tillader hurtig læring, fleksibilitet, og tilpasning hvor nødvendigt.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Det vigtigste element fra min uddannelse på CBS er den fundamentale forretningsforståelse. I min rolle skal jeg tage stilling til spørgsmål i forskellige størrelsesordener fx, hvordan vi evaluerer et prioriteret område, og hvilken type forretning vi er ved at skabe. Det er vigtigt at kunne gennemskue og diskutere implikationerne bag de forskellige valg, vi tager. Her anvender jeg
værktøjer fra bl.a. strategi og finans til at forstå implikationerne.

Samtidig bidrager min værktøjskasse indenfor regnskab, finans og strategi til at sikre, at vores udvikling er funderet i sund vækst og optimering

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Good Monday?

Det er vigtigt, at jeg lærer i min rolle. At jeg kommer ud af min komfortzone og møder udfordringer, hvor jeg får nye kompetencer. Det har jeg muligheden for i Good Monday, hvor jeg har meget ejerskab over mit ansvarsområde og mange grænseflader mod andre områder.

Jeg synes samtidig, at det er spændende at arbejde med en platformsvirksomhed, hvor tech-udvikling er i højt fokus. Jeg kommer fra forretningssiden og er meget optaget af at lære mere om den teknologiske udviklings anvendelser i forretningsøjemed. Jeg anser ikke min uddannelse som afsluttet, men blot at jeg har afsæt i forretning og bevæger mig mere mod teknologi. Jeg synes, at det er spændende at forstå begge områder, og jeg tror at krydsfeltet er værdifuldt i fremtidens arbejdsmarked.

Til sidst er det selvfølgelig vigtigt at have det sjovt, hvilket jeg i stor stil har med hele Good Monday-teamet.

  • Hvorfor er Lederne en attraktiv virksomhed for dig at arbejde hos?

Menneskene i Good Monday er det vigtigste for mig. Good Monday er en start-up, og vores forskellige områder arbejder derfor tæt sammen og lærer fra hinanden. Jeg lærer enormt meget af mine kollegaer indenfor både salg og markedsføring, tech og drift, og jeg nyder at arbejde sammen i tværfunktionelle teams.

Det andet er visionen bag Good Monday. Jeg er personligt meget inspireret af Good Mondays filosofi om, at arbejdspladsen skal være et fedt og energirigt miljø, der afspejler tiden, og hvor man kan se sig selv som individ. Jeg finder det berigende at arbejde for denne sag.

Til sidst vil jeg nævne fremdriften i vores arbejde. Der er i Good Monday en god kombination af stærke kompetencer og korte beslutningsgange, der gør at vi kan rykke hurtigt og levere nogle fede produkter. Følelsen af at kunne mærke fremgang måned for måned og fejre det som ét samlet team og med vores omverden giver meget energi.

Læs mere om Good Monday

Mød andre kandidater fra Good Monday


Annoncer