10 dec 2019

Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Agri Nord
Natur- og projektkonsulent
  • Mette Møller Ragborg

  • 30 år
  • Ansat siden oktober 2016
  • Cand. scient. i Biologi, Aalborg Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Som navnet indikerer har jeg flere forskellige forretningsområder, men størstedelen af min tid bruger jeg på naturopgaver, hvor der rådgives i tilskudsordninger, naturpleje og natursager i forhold til lovgivningen. Det kan altså være afklaring af beskyttet natur, bistand ved overtrædelser af fx naturbeskyttelsesloven, naturvurdering til miljøgodkendelser og diverse ansøgninger om tilladelser/dispensationer.

En af mine primære arbejdsopgaver er det politiske arbejde, hvor jeg har et tæt samarbejde med formanden og næstformanden for foreningen Agri Nord om, hvilke politiske emner der rør sig for øjeblikket.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det, der gør mit job spændende, er den tætte kontakt med kunderne, hvor jeg varetager deres sager og interesser. Der går meget tid med sagsbehandling fra computeren, men der er også mulighed for at komme ud for at opleve naturen og formidle om naturværdier hos landmændene.

Jobbet som natur- og projektkonsulent er meget afvekslende, men der er nogle faste arbejdsopgaver i diverse tilskudsordninger og projektarbejde. En stor del af opgaverne kræver også samarbejde med kollegaer fra andre afdelinger, da mange sager først ser dagens lys, når det er blevet til problemer, der skal løses. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Mine kompetencer indenfor GIS og andre kort er dagligt i brug. Derudover bruger jeg også mit kendskab til de danske naturtyper i forbindelse med natursagsbehandlinger.

I det hele taget tror jeg, at det vigtigste, man lærer på studiet, er at tilpasse, lære og opsøge ny viden. På skolebænken får man en masse viden og teori gennem selvstudie, forelæsninger og projektarbejde, men uden egentlig at få erfaring med, hvordan man skal bruge det i et fremtidigt job. 

Jeg ville ønske, at jeg havde lært endnu mere juraen i de love, som vi arbejder med hver dag. Jura er kun en lille del af biologistudiet, men det fylder en stor del af jobbet som biolog i en konsulentvirksomhed, hvor der er meget sagsbehandling, og hvor det er vigtigt at være skarp på lovgivningen for at rådgive kunderne i individuelle sager.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Agri Nord?

1. Mine kollegaer og samarbejdet om vores arbejdsopgaver 

2. At jeg har fleksibilitet og ansvar til at styre mine arbejdsopgaver og planlægge min arbejdsdag

3. Jeg har et samarbejde med flere afdelinger, og jeg er glad for den adspredelse i arbejdsopgaverne, som dette giver. Ligeledes er Agri Nord også en arbejdsplads, hvor der sjældent er lang vej til, at nye ideer kan realiseres

  • Hvorfor er Agri Nord en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Agri Nord er en attraktiv arbejdsplads for mig, da jeg ser det som en virksomhed i balance mellem det traditionelle foreningsarbejde, som landboforeningerne er grundlagt for og det mere forretningsprægede konsulentarbejde.

Derudover er der en god tone blandt mine dygtige kollegaer, og rådgivningen i Agri Nord kommer hele vejen rundt om landbruget. Vi er altså en god flok kompetente kollegaer, som altid står klar til at løse opgaver i fællesskab med et mål for øjet, tilfredse kunder og medlemmer.

Læs mere om Agri Nord

Mød andre kandidater fra Agri Nord

Senest opdateret: 10 dec 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-11-2020

Mød en dyrepasserelev

Jesper er i gang med at blive uddannet dyrepasser på Roskilde Tekniske Skole. En uddannelse, der fokuserer på at give dig praktisk erfaring, så du kan arbejde professionelt med dyr, fodring, pleje, træning, avl og meget mere. Han har flere gange været i udenlandspraktik og drømmer om at arbejde med ulve.

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Lars Holdensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med regel- og politikudvikling inden for den økologiske produktion. Jeg arbejder altså for at sikre de rammevilkår, der kan understøtte udvikling af den økologiske produktion for vores økologiske landmænd og vores virksomheder, som producerer økologiske varer. Er der forhold, der spænder ben for den udvikling eller regler, der fx giver danske producenter dårligere konkurrencevilkår ...

Læs mere
Sidst opdateret 05-04-2022

Rasmus Stampe Emborg, Projektleder, Landbrug & Fødevarer

Jeg arbejder med at åbne naturen op for danskerne. Som projektleder på SPOR i Landskabet er min primære opgave at samarbejde med frivillige, landmænd og lodsejere, så vi hver dag kan byde velkommen til oplevelser i det åbne land. SPOR er trampestier på privat landbrugsjord i hele Danmark, og du er velkommen på dem alle.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Cecilie Hansen, Naturgeograf, Orbicon

Jeg er ansat som naturgeograf i Orbicons afdeling for Miljø og Natur. Jeg er forholdsvis nyuddannet, men jeg har været i Orbicon i mere end 3,5 år - først som praktikant, senere som studentermedhjælper, og nu som fastansat.

Læs mere
Sidst opdateret 26-04-2019

Emilia Klocek, Corporate Trainee, Danish Crown

Jeg arbejder med produktion af kød og udvikling af nye produkter. Jeg dækker egentlig alle aspekter fra slagtning til de endelige produkter. For tiden arbejder jeg meget med selve produktionen. Processen omkring at nå ud til forbrugerne, finde ud af, hvad de vil have og derefter finde løsninger til, hvordan vi laver de pågældende produkter, er meget interessant.

Læs mere
Sidst opdateret 25-04-2019

Heidi Møller, Technical Assistant, Danish Crown

Jeg arbejder i egenkontrollen, hvor jeg beskæftiger mig med fødevaresikkerhed. Mine opgaver er meget forskellige og mange. Blandt andet: hygiejnerundgange, prøveudtagning og opfølgning af resultater, verificering af rengøring, verificering af medarbejdere, tilsyn med Fødevarestyrelsen, opfølgning af procedurer. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Besim Avdic, Slagter, Danish Crown

Som elev kommer du rundt i de forskellige afdelinger og prøver det hele. Forender, opskæring, midterstykker og så videre, og når du er uddannet efter to år, så kan du det hele. Selve udskæringen er spændende. Og jeg kan godt lide den kampgejst og det samarbejde, der er ved opskæringsbåndet. Der er fart på, og du kan ikke bare gå på toilettet, hvis du pludseligt skal det. Så går båndet i stå.

Læs mere
Sidst opdateret 13-08-2019

Helen Crombie, Exploration Geologist, Total

I’m an Exploration Geologist which means that I’m looking for new areas, or prospects as we call them, to find new accumulations of hydro-carbons. As geologists, we are responsible for figuring out if there is a rock that could generate hydrocarbons and if so, where did the hydrocarbons migrate to. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Nathalia Andersen, Miljørådgiver, Agri Nord

Jeg er ansat i miljøafdelingen hos Agri Nord, hvor jeg arbejder som miljørådgiver. Mit arbejde består bl.a. i at hjælpe landmænd med at ansøge miljøtilladelser og-godkendelser til husdyrbrug, hvis de fx ønsker at bygge en ny stald.  

Læs mere
Sidst opdateret 06-12-2019

Linda Udklit, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mine arbejdsområder er primært naturpleje, biodiversitet og bæredygtighed. Mine opgaver er bl.a. rådgivning om naturpleje, herunder ikke mindst tilskud og regler, biodiversitet og RISE bæredygtighedsanalyser på landbrugsbedrifter.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Rasmus Anker Pedersen, Klimaforsker, DMI

Jeg er ansat som klimaforsker på DMI i forskningsafdelingen. Jeg arbejder med klimamodeller og har særlig fokus på, hvordan fremtidens klima i Danmark bliver.

Læs mere
Sidst opdateret 27-02-2020

Lars P. Holtmann, Meteorolog, DMI

Jeg er ansat som flyvemeteorolog og sidder i DMI’s operative afdeling for Varsler og Udsigter. Udover at være flyvemeteorolog, arbejder jeg også med det, som man kalder for farligt vejr, såsom skybrud, snestorm, forhøjet vandstand og voldsom blæst. 

Læs mere
Sidst opdateret 25-03-2020

Sofie Emilie Nielsen, laborant, Flügger

Min primære arbejdsopgave er at udvikle og optimere maling. Jeg arbejder primært på vores laboratoriet, hvor jeg blander, tester og måler resultater på den maling vi blander. Hvis der er noget, der skal justeres, så snakker jeg sammen med mine kollegaer om, hvad næste skridt skal være, for at vi opnår den helt rigtige maling.

Læs mere