Mette Møller Ragborg, Natur- og Projektkonsulent, Agri Nord

Mette er ansat som Natur- og Projektkonsulent hos Agri Nord. Størstedelen af sin tid bruger Mette på naturopgaver, hvor der blandt andet rådgives i tilskudsordninger.

Agri Nord
Natur- og projektkonsulent
  • Mette Møller Ragborg

  • 30 år
  • Ansat siden 2016
  • Cand. scient. i Biologi, Aalborg Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Afdelingen, som jeg sidder i, har navnet natur, projekt, politik og landboret. Som navnet indikerer har jeg flere forskellige forretningsområder, men størstedelen af min tid bruger jeg på naturopgaver, hvor der rådgives i tilskudsordninger, naturpleje og natursager i forhold til lovgivningen. Det kan altså være afklaring af beskyttet natur, bistand ved overtrædelser af fx naturbeskyttelsesloven, naturvurdering til miljøgodkendelser og diverse ansøgninger om tilladelser/dispensationer.

En af mine primære arbejdsopgaver er det politiske arbejde, hvor jeg har et tæt samarbejde med formanden og næstformanden for foreningen Agri Nord om, hvilke politiske emner der rør sig for øjeblikket.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det, der gør mit job spændende, er den tætte kontakt med kunderne, hvor jeg varetager deres sager og interesser. Der går meget tid med sagsbehandling fra computeren, men der er også mulighed for at komme ud for at opleve naturen og formidle om naturværdier hos landmændene.

Jobbet som natur- og projektkonsulent er meget afvekslende, men der er nogle faste arbejdsopgaver i diverse tilskudsordninger og projektarbejde. En stor del af opgaverne kræver også samarbejde med kollegaer fra andre afdelinger, da mange sager først ser dagens lys, når det er blevet til problemer, der skal løses. 

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Mine kompetencer indenfor GIS og andre kort er dagligt i brug. Derudover bruger jeg også mit kendskab til de danske naturtyper i forbindelse med natursagsbehandlinger.

I det hele taget tror jeg, at det vigtigste, man lærer på studiet, er at tilpasse, lære og opsøge ny viden. På skolebænken får man en masse viden og teori gennem selvstudie, forelæsninger og projektarbejde, men uden egentlig at få erfaring med, hvordan man skal bruge det i et fremtidigt job. 

Jeg ville ønske, at jeg havde lært endnu mere juraen i de love, som vi arbejder med hver dag. Jura er kun en lille del af biologistudiet, men det fylder en stor del af jobbet som biolog i en konsulentvirksomhed, hvor der er meget sagsbehandling, og hvor det er vigtigt at være skarp på lovgivningen for at rådgive kunderne i individuelle sager.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Agri Nord?

1. Mine kollegaer og samarbejdet om vores arbejdsopgaver 

2. At jeg har fleksibilitet og ansvar til at styre mine arbejdsopgaver og planlægge min arbejdsdag

3. Jeg har et samarbejde med flere afdelinger, og jeg er glad for den adspredelse i arbejdsopgaverne, som dette giver. Ligeledes er Agri Nord også en arbejdsplads, hvor der sjældent er lang vej til, at nye ideer kan realiseres

  • Hvorfor er Agri Nord en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Agri Nord er en attraktiv arbejdsplads for mig, da jeg ser det som en virksomhed i balance mellem det traditionelle foreningsarbejde, som landboforeningerne er grundlagt for og det mere forretningsprægede konsulentarbejde.

Derudover er der en god tone blandt mine dygtige kollegaer, og rådgivningen i Agri Nord kommer hele vejen rundt om landbruget. Vi er altså en god flok kompetente kollegaer, som altid står klar til at løse opgaver i fællesskab med et mål for øjet, tilfredse kunder og medlemmer.

Læs mere om Agri Nord

Mød andre kandidater fra Agri Nord


Annoncer