Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Uffe Hjaltelin Bressing, Receptionist, Absalon Hotel Group

Uffe Hjaltelin Bressing er en del af Receptionen og Front Office Teamet hos Absalon Hotel Group. Her er han med til at sørge for, at gæsterne får en god oplevelse.

Absalon Hotel Group
Receptionist
  • Uffe Hjaltelin Bressing
  • 24 år
  • Ansat siden 2017
  • Bachelor i Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er en del af Receptionen og Front Office Teamet og er med til at sørge for, at de gæster, der kommer hos os, får den bedst mulige oplevelse. Det er et dynamisk arbejde med mange berøringsflader, og man er en del af mange af de touch-points, en gæst møder i sin oplevelse hos os.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende ved mit arbejde er, at der ikke er 2 dage, der er ens. Det kommer aldrig til at blive de samme mennesker eller de samme omstændigheder, du kommer ud for. Det er et spændende marked, og den konstante udvikling og innovation, der sker i markedet og i verden. Derfor er det en konstant sjov og interessant udfordring at følge med i og være en del af. Det kræver også en dyb og bred forståelse af alle touch-points en gæst er i kontakt med for at være i stand til at yde den bedste service.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet fra Professionshøjskolen Absalon og har en bachelor i Leisure Management. Under min uddannelse havde vi et praktikforløb, hvor jeg var i praktik under Absalon Hotel Group. Dette ledte til en endnu større interesse for hotelverdenen og de mange facetter, der eksisterer på et hotel. Under min uddannelse fik jeg en bred, men konkret viden om mange af de teorier, der ligger bag alt det praktiske, man får lov at arbejde med på et hotel. Siden da er det kun blevet sjovere at arbejde med det teoretiske i praksis.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Absalon Hotel Group?

Det vigtigste for mig ved arbejdet er den konstante flow, der er i arbejdet med så mange forskellige mennesker. Der er konstant brug at nytænke de steder, hvor kræfterne lægges for at få ”skibet til at sejle”. Der er ikke en dag i morgen, hvor problemerne kan løses eller værelset sælges, da et hotelværelse af natur er et ”intangible” og ”ephemeral” produkt. Det er noget af det, der gør det ufattelig interessant at arbejde med. 

Derudover er kollegaerne om noget lige så vigtige hvis ikke mere. Det at have nogle gode kollegaer, man kan stole på og arbejde med er det, der gør, at hverdagen hænger sammen. Dette er især også noget, der har været vigtigt for mig, da jeg er for nyligt flyttede til København. Jeg har fået nogle uvurderlige venskaber, der ikke kan erstattes i form af kollegaer på arbejdspladsen. Det er noget, der er svært at finde andre steder.

Til sidst vil jeg nok nævne den konstante læring og det ansvar, man får. Der går ikke lang tid før, man får givet et betydeligt ansvar, og man får lov at sætte et aftryk og bruge sine evner tidligt i sin ansættelse. Man bliver hjulpet på vej og lærer ufattelig meget af sine kollegaer hen ad vejen. Det er noget, der kan mærkes, og som gør en forskel.

  • Hvorfor er Absalon Hotel Group en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Hvis ikke det allerede er nævnt, er Absalon Hotel Group en utrolig attraktiv virksomhed at arbejde for. Det er et sted, man kan vokse, og hvor virksomheden og kollegaerne bakker op om dig og udfordrer dig på en god måde, der gør, at man føler sig værdsat. Det er ikke kun nye kollegaer, men nye venner og bekendtskaber man kan bruge sin fritid med, og der er stor frihed for, at man kan sætte sit aftryk og gøre en forskel på arbejdet. Der er meget alsidige arbejdsopgaver, og man skal være omstillingsparat hele tiden, men det er det der gør, at dagene aldrig bliver kedelige.

Læs mere om Absalon Hotel Group

Mød andre kandidater fra Absalon Hotel Group


Annoncer