Hvordan bliver man revisor?

Drømmer du om at kaste dig ud i revisorverdenen? Vi udforsker vejen til at blive revisor, karrieremuligheder og hvad du kan forvente i dette spændende erhverv. Læs mere her. 

Hvordan bliver man revisor?

Har du lyst til at knække økonomiens koder? Som revisor skal du ikke bare sikre at tallene er ok - du skal have det fulde økonomiske overblik og sikre at virksomheder er på rette kurs!

Med din skarpe sans for tal og et øje for detaljer kan du være med til at drive økonomiske succeser og skabe en verden af muligheder. Find ud af hvordan du bliver revisor og hvad dine fremtidsmuligheder er nedenfor! 


Som revisor spiller du en central rolle i at sikre økonomisk integritet og compliance i virksomheder. Dit arbejde omfatter overordnet revision af regnskaber, rådgivning om finansiel styring og skatteforhold.

Du vil med en kombination af analytiske færdigheder, indsigt i økonomi og lovregler kunne arbejde med forskellige virksomheder i et dynamisk og spændende erhverv, der giver mulighed for faglig udvikling og indflydelse.

Hvordan bliver jeg revisor? 

Helt grundlæggende kræver det en Cand.merc.aud. dvs. en revisorkandidatuddannelse, for at kunne kalde sig statsautoriseret revisor. Der er dog mange forskellige måde at blive kvalificeret til en revisorkandidatuddannelse på. Dem vil vi gennemgå nedenfor. 

Uddannelseskrav - Revisor

Gymnasial uddannelse 

For at følge vejen mod at blive revisor, skal du først fuldføre en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX, HF). Derefter åbner der sig tre uddannelsesmuligheder, der fører frem til kandidatuddannelsen til revisor, cand.merc.aud. Disse inkluderer:

  • Trainee/revisorelev program, suppleret med HD 1. og 2. del.
  • En uddannelse som finansøkonom, financial controller eller tilsvarende, efterfulgt af HD 2. del.
  • En bacheloruddannelse som HA eller lignende.

Trainee/revisorelev 

Efter din ungdomsuddannelse har du mulighed for at starte som trainee/elev i en revisionsvirksomhed. Bemærk, at EUX og HHX direkte giver adgang til kontorelevuddannelsen. Har du derimod en STX, HTX eller HF, kræver det op til fem ugers gymnasial supplering.

Det tager to år at blive revisorassistent, hvor du samtidig kan tage HD 1. del eller en akademiuddannelse ved siden af. HD 1. del udgør det erhvervsøkonomiske grundforløb og strækker sig over to år.

Når du har opnået titlen revisorassistent og afsluttet HD 1. del eller akademiuddannelsen, fortsætter du med HD 2. del, hvilket tager yderligere to år. Bemærk, at der kræves to års relevant erhvervserfaring for at kunne starte på HD 2. Når HD 2 er gennemført, kan du, ved at tage suppleringsfag, kvalificere dig til kandidatuddannelsen cand.merc.aud.

Finansøkonom, Finance controller eller lign. 

Efter din ungdomsuddannelse har du mulighed for at studere til finansøkonom eller financial controller på erhvervsakademiet i løbet af to år. Herefter kræves der to års relevant erhvervserfaring for optagelse på HD 2. del, som tager yderligere to år.

Alternativt kan du vælge at søge ind på Akademiuddannelsen, hvor der kræves to års erhvervserfaring ud over din gymnasiale uddannelse. Akademiuddannelsen er en deltidsvoksenuddannelse, typisk strakt over tre år. Efter endt Akademiuddannelse er der mulighed for at fortsætte til HD 2. del. Efter færdiggørelsen af HD-uddannelsen kan du, ved at tage suppleringsfag, kvalificere dig til cand.merc.aud.

Find finansøkonom uddannelser her


Bacheloruddannelse - HA eller lign. 

En HA Almen bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi strækker sig over tre år, hvorefter du er klar til at påbegynde en kandidatuddannelse som cand.merc.aud. En alternativ vej er at forfølge en videregående uddannelse som finansbachelor, som typisk tager 3½ år og har en mere praktisk tilgang end HA. Vær opmærksom på, at visse universiteter kræver, at finansbachelorer har taget specifikke valgfag under deres uddannelse for at kvalificere sig til cand.merc.aud. Det er ikke tilstrækkeligt at tage dem som suppleringsfag senere hen.

Se HA uddannelser i erhversøkonomi her 


Kandidatuddannelsen - Cand.merc.aud. 

Cand.merc.aud. repræsenterer en kandidatuddannelse inden for revision. Uddannelsen udgør den teoretiske fundament for at blive statsautoriseret revisor. Gennem studiet får du en dybdegående forståelse for teorien bag regnskabsmæssig rapportering, revision, skatteretlige principper og erhvervsretlige aspekter.

Der er to tilgange til uddannelsen:

  1. En fuldtidsvariant, der strækker sig over to år.
  2. En erhvervskandidat, som er designet som et deltidsstudie over fire år, hvor de studerende tager fagene ved siden af deres relevante beskæftigelse.

Find din Cand.marc.aud. her 


revisor


Dine fremtidsmuligheder som revisor

Job 

Der er gode jobmuligheder for revisorer. Revision er en essentiel del af forretningsverdenen, og behovet for kvalificerede revisorer er konstant. Virksomheder har brug for revisorer til at sikre, at deres økonomiske forhold er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover åbner en karriere som revisor også døre til andre områder såsom skatterådgivning, økonomisk rådgivning og ledelseskonsultation.

 

Løn

For at kunne lave den endelig vurdering omkring om revisor er vejen for dig, er du sikkert nysgerrig på hvordan lønforholdene ser ud i den stilling og til er den generelle forståelse at det er en beskæfigelse med en konkurrencedygtig løn. 

Lønforholdene for revisorer kan variere afhængigt af faktorer såsom erfaring, uddannelsesniveau, branche, geografisk placering og virksomhedens størrelse. Inden for revision kan indtægterne stige markant med erfaring og fremskridt til ledelses- eller partnerskabsroller i revisionsvirksomheder.

Selvom det kan være krævende at opnå disse positioner, kan lønnen og de økonomiske fordele være betydelige. Derudover kan revisorer også finde muligheder for at arbejde som selvstændige konsulenter eller rådgivere, hvilket også kan have en indflydelse på deres indkomst.

Julie Verwohlt

Julie Verwohlt

Digital Marketing Intern (Vis mere)

Annoncer