Hvordan bliver man antropolog

Hvis du interesserer dig for, hvordan mennesker tænker og handler i verden, så overvej at læse antropologi. Læs mere om mulighederne her.

Interesserer du dig for, hvordan mennesker skaber mening, handler og tænker i deres liv, og trives du i det faglige spændingsfelt mellem individ og samfund? Så er en uddannelse i antropologi sikkert lige noget for dig.

Her får du nemlig rig mulighed for at dykke ned i, hvordan det enkelte menneskes sociale og kulturelle liv bliver påvirket af samfundets udvikling over tid, religion og lignende faktorer.

Læs med her og find ud af, hvordan du bliver antropolog.


Hvis du gerne vil dykke ned i menneskets sociale adfærd i den omkringværende verden, så er antropologistudiet ideelt. Det er en videregående uddannelse, der udbydes på to universiteter i Danmark.

Uddannelsen i antropologi er sammenlagt normeret til 5 år, delt op i henholdsvis en 3-årig bachelor-uddannelse og en 2-årig kandidatgrad. Studiet er et heltidsstudie, og du er SU-berettiget gennem hele uddannelsen.

Som antropolog bliver du en sand menneskekender

Antropologi er studiet af menneskers adfærd sociale liv. Du dykker simpelthen ned i kulturer og samfund verden over, og du skal altså have en lyst til at forstå, hvordan og hvorfor mennesker handler og tænker som de gør.

Studiet er komplekst og giver dig ikke som sådan konkrete svar på dine spørgsmål; det bliver tværtimod din opgave at være nysgerrig på det du møder og drage konklusioner, som du kan bruge i dit arbejde.

Og hvad består det arbejde så egentlig af? Som antropolog koncentrerer dit arbejde sig om menneskets adfærd. Dette kan foregå ned på mikroniveau, hvor man studerer skoleklasser eller arbejdspladser, men det kan også være på et mere overordnet niveau, hvor man studerer betydningen af politiske strømninger eller økonomiske relationer lande imellem.

Arbejdsspørgsmål kunne eksempelvis være: Hvad betyder udviklingen af kunstig intelligens og robotteknologi for fremtidens arbejdspladser, hvordan forener man FN’s verdensmål med en kernefamilies liv her i Danmark, hvorfor rejser folk i Afrika fra deres familie for at søge lykken her i Europa, og hvordan får man mennesker til at spise mere klimavenligt?

Sådan er antropologi uddannelsen struktureret

På antropologistudiet lærer du at undersøge og analysere menneskers hverdagsliv med alt, hvad det indebærer på både lokal og global skala.

Med det menes, at du studerer, hvordan mennesker trives på det helt nære plan i forhold til relationer etc., mens du sætter dine fund ind i en større social og kulturel sammenhæng.

Uddannelsen til antropolog er derfor bygget op omkring:

  • Teori, hvor du lærer om antropologiens udvikling og grundbegreber og om den kvalitative videnskabstradition
  • Etnografi, hvor du dykker ned i udvalgte regioner rundt om i verden og deres særlige kendetegn og problemstillinger
  • Metode, hvor du trænes i at indsamle data og skabe viden gennem antropologiske feltstudier, kvalitative interviews og deltagerobservation.

Undervisningen består af forelæsninger, holdundervisning samt feltarbejde, øvelser og projektarbejde. På dit tredje studieår skal du - udover at skrive dit bachelorprojekt - enten vælge tilvalgsfag eller tage et praktikophold, der både kan foregå her i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted.

Dine fremtidsmuligheder som antropolog er mange

Antropologi er endvidere et rigtig godt studie for dig, der gerne vil uddanne dig til brede karrieremuligheder. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, herunder sundhedsområdet, og i private virksomheder. Du kan også arbejde inden for internationalt og nationalt udviklings- og organisationsarbejde.

Blandt dine muligheder med en antropologi uddannelse kan også nævnes beskæftigelse inden for eksempelvis integration, jobformidling, undervisning, kommunikation, vejledning eller uddannelsesudvikling.

Alternative studier for dig, der interesser dig for mennesker

Hvis du interesserer dig for, hvordan mennesket færdes ude i verden, men ikke vil læse antropologi, så kig med her. Der er nemlig andre studier, der måske er bedre for dig, hvor mennesket stadig er i fokus: 

Find din antropologi uddannelse her


Annoncer