Bedste SOSU skoler på sociale medier 2020

Der er generel stor forskel på SOSU skolerne rundt om i Danmark, og det kan også ses på de sociale medier. Generelt er alle dog dygtige til at lave indhold, der både engagere nuværende og kommende studerende, fortælle om nyheder og skabe fællesskab. Men hvilken SOSU skole er egentlig bedst?

Der er generel stor forskel på SOSU skolerne rundt om i Danmark, og det kan også ses på de sociale medier. Generelt er alle dog dygtige til at lave indhold, der både engagere nuværende og kommende studerende, fortælle om nyheder og skabe fællesskab. Men hvilken SOSU skole er egentlig bedst? 

På studentum.dk ved vi, hvor meget det kræver at skabe godt og engagerende indhold, der rammer forskellige målgrupper. Derfor har vi taget et kig på, hvordan uddannelsesstederne klarer sig på de sociale medier. Nærmere bestemt på Facebook. 

Vi har kigget lidt i statistikken bag når det kommer til både antal følgere, opslag, likes og kommentarer, og ud fra disse parametre har vi kåret: 


Danmarks bedste SOSU skole på de sociale medier i 2020

1. Social & SundhedsSkolen, Herning

2. Social & Sundhedsskolen Esbjerg 

3. SOSU H

4. Diakonissestiftelsen

5. ZBC

6. Social & Sundhedsskolen Fyn

7. SOSU Nord

8. Allikelund Gymnasium

9. Social- og Sundhedsskolen, Skive-Thisted-Viborg

10. So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Syd


Social & SundhedsSkolen i Herning som klar vinder i 2020

På en klar 1. Plads ligger Social & SundhedsSkolen, der med sine 3.164 følgere (November 2020), ligger meget lige med de andre SOSU skoler. Der hvor Social & SundhedsSkolen i Herning imponere er ved antallet af opslag, hvor de er 78 opslag foran nærmeste konkurrent; Al­li­ke­lund Gym­na­si­um.

På samme måde er skolen absolut den stærkeste blandt de konkurrerende, når det kommer til at interagere med følgerne i kommentarsporet. Her bruger de enhver lejlighed til at komme i kontakt med eleverne, svarer altid på spørgsmål på en uddybende og venlig måde.

Kæmpe stort tillykke til Social & SundhedsSkolen med deres 1. plads, og godt arbejde! 

Lige efter Social & SundhedsSkolen finder vi både Social og sundhedsskolen Esbjerg og SOSU H som adskilles af 1 sølle  point. Hvor Social og Sundhedsskolen Esbjerg ligger øverst, når det handler om hvor mange gange deres følgere liker og kommenterer deres indhold, så ligger SOSU H generelt bare godt i midten af hvert parameter, som i sidste ende giver en dejlig høj placering. 

Indhold der giver interaktion

Som skrevet er det i særlig grad Social og Sundhedsskolen Esbjerg som i 2020 har været absolut bedst til at skabe indhold, der engagerer følgerne, så de både liker og kommenterer. 

2020 har om noget været et særligt år. Derfor giver det også god mening, at det indhold, der især har tiltrukket både kommentarer og likes på SOSU skolernes opslag, er: 

  • Info om COVID-19
  • Hyldest af dimittender
  • DM i skills 

Se hvordan Top 10 af SOSU skolerne klarer sig i vores kåring

Vi har kun kigget på SOSU skolernes hovedside på Facebook. Der er altså hverken fagsider, specifikke lokationer eller andre sociale medier involveret i kåringen. 


Antal følgere

#1 ZBC

#2 SOSU Østjylland

#3 SOSU Nord

#4 Social & Sundhedsskolen, Fyn

#5  Him­mer­lands Er­hvervs- og Gym­na­sieud­dan­nel­ser

#6 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fre­de­ri­cia-Vej­le-Hor­sens

#7 Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen

#8 Ran­ders So­ci­al- og Sund­heds­sko­le

#9 So­ci­al & Sund­heds­Sko­len

#10 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Es­b­jerg

Antal opslag

#1 So­ci­al & Sund­heds­Sko­len

#2 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Syd

#3 Al­li­ke­lund Gym­na­si­um

#4 Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen

#5 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fre­de­ri­cia-Vej­le-Hor­sens

#6 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fyn

#7 SOSU H

#8 Him­mer­lands Er­hvervs- og Gym­na­sieud­dan­nel­ser

#9 ZBC

#10 SOSU Nord

Interaktionsrate

#1So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Es­b­jerg

#2 Born­holms Sund­heds- og Sy­geple­jesko­le

#3 Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen

#4 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Ski­ve-Thi­sted-Vi­borg

#5 Al­li­ke­lund Gym­na­si­um

#6 SOSU H

#7 So­ci­al & Sund­heds­Sko­len

#8 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fre­de­ri­cia-Vej­le-Hor­sens

#9 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fyn

#10 Ran­ders So­ci­al- og Sund­heds­sko­le

Personlige kommentarer

#1 So­ci­al & Sund­heds­Sko­len

#2 ZBC

#2 SOSU Nord

#4 SOSU H

#5 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fyn

#5 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Syd

#5 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Es­b­jerg

#8 Ran­ders So­ci­al- og Sund­heds­sko­le

#9 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Ski­ve-Thi­sted-Vi­borg

#10 So­ci­al- og Sund­heds­sko­len Fre­de­ri­cia-Vej­le-Hor­sens


Det er klart at mindre skoler ofte har færre følgere, fordi de ikke appellere til lige så mange studerende som andre skoler. Vi har dog prøvet at gøre op med dette fact, ved dels ikke at tildele antallet af følgere særlig mange point, ligesom at vi i interaktionsraten sætter antal likes og kommentarer op imod antallet af følgere. 

Er du interesseret i hvordan vi er kommet frem til resultatet? Så tag et kig under “Om kåringen”, hvor vi beskriver vores metode. 


Annoncer