Viser 1-20 af 23
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 23
1
2

Officer

Officer

Er du den fødte leder? Er du god til at holde hovedet koldt i pressede situationer? Så kan det være du skal være officer hos militæret. Her vil du opleve stor personlig og professionel udvikling, som du kan bruge i dit privat- og arbejdsliv. 

Hvad er en officer?

En officer er ansat hos hæren som leder af personale. Samtidig er man ansvarlig for personalets uddannelse og de bygninger og udstyr som personalet betjener. 

Helt specifikt er en officer en leder i militæret, der har højere rang end befalingsmændene i sergentgruppen. 

Hvad laver en officer?

Som officer i Danmark kan du arbejde hos Hæren, Flyvevåbenet og Søværnet. Her vil dine opgaver bl.a. bestå af at skulle lede mandskab. Samtidig vil du være med til at uddanne mandskabet, du vil særligt være indenover det praktiske aspekt af uddannelsen. Udover det praktiske arbejde vil du også have en del administrativt arbejde. 

Du vil have forskellige arbejdsopgaver alt efter hvor du vælger at arbejde.

Hæren

Hærens primære opgave er at deltage i forebyggelse af konflikter og løse kriser. Dette skre typisk i samarbejde med andre lande i udlandet. I Danmark består opgaverne typisk af at bevogte samfundsvigtige installationer, redningsaktioner og foureningsbekæmpelse. Disse opgaver vil du som officer i hæren være en del af. 

Samtidig vil du om officer i hæren skulle løse flere forskellige administrative opgaver. Dette kan bl.a. bestå af indkøb og afprøvning af våben. Du kan også komme ud for at du skal fungere som leder af værksteder eller tekniske afdelinger. 

Der kan løbende være behov for at du løse forvaltningsopgaver, som kan være personaleadministration eller administration af materiel, ressourcer og økonomi.

Som officer i hæren ved én af hærens tjenestegrene: kamptropperne, artilleriet, ingeniørtropperne, telegraftropperne, forsyningstropperne, Hærens materielkommando, Hærens Flyvetjeneste eller Jægerkorpset.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets måske fornemmeste opgave er at overvåge og kontrollere risfælleskabets luftrum. Samtidig assisterer det hæren og søværnet under mange operationer. Ligesom hæren og søværnet løser flyvevåbnet også opgaver så som redningsaktioner og foureningsbekæmpelse. 

Som officer kan du være ansat inden for det operative område. Dette vil typisk foregå som leder på en af de forskellige flyvestationer. 

Hvis man ønsker at blive polit indenfor flyvevåbnet, vil man også skulle have gennemført en officeruddannelse. 

Som officer i flyvevåbnet vil du arbejde på en af de mange flyvestationer der ligger i Danmark, Grønland eller Færøerne. 

Søværnet

Søværnets primære opgave er at overvåge søterritoriet i rigsfællesskabet. Samtidig løser de opgaver så som isbrydning, fiskeriinspektion, assistance til civile skibe, redningsopgaver og foureningsbekæmpelse. 

Som officer i søværnet vil du bl.a. skulle indkøbe og teste våben, fører skibe, lede og tilrettelægge øvelser. Du vil være ansat på et specialfartøj så som inspektionsskib, korvet, minerydder, minelægger, patruljefartøj, isbryder eller miljøfartøj.

Som officer i søværnet vil du arbejde ved søværnets skibe, ved flådestationer, depoter og stabe. 

Hvad tjener en officer?

Som færdiguddannet officer i hæren vil din løn være på omkring 30.000 kr. om måneden før skat. Hertil kommer tillæg, pension osv. 

Under uddannelsen vil du modtage en elevløn på ca. 23.100 kr. før skat. 

Hvordan bliver man officer i hæren?

For at uddanne dig til officer i hæren skal du gennem en uddannelse der typisk varer 2-4 år. Der er forskellige uddannelser alt efter om du ønsker at være taktisk officer i hæren, officer i flyvevåbnet eller i søværnet. Samtidig kan du vælge forskellige specialiseringer. Fælles for uddannelserne er at det taget i gennem militæret, og at du vil modtage elevløn under uddannelsen. 

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9