Management uddannelse

Tag dit lederskab til næste niveau

En management uddannelse kan betyde mange ting, alt afhængig af hvilken retning, du som studerende ønsker at dreje den. Management oversættes direkte til ledelse, og det kan bruges i alle professionelle henseender og åbner mange døre.
Viser 1-20 af 359
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 359
1
2
3
4
...
18

En management uddannelse er guld værd i mange virksomheder, da management uddannede mennesker ofte kan skabe direkte finansiel værdi for organisationer.

management uddannelse

Hvor kan jeg læse en management uddannelse?

Du kan læse management mange forskellige steder i Danmark - både på erhvervsskoler, handelsskoler og universiteter.

Forskellen på uddannelserne på de forskellige uddannelsesinstitutioner rangerer både mellem akademisk indhold, uddannelsens længde, sværhedsgrad og mængden af praktik vs. undervisning.

Derfor er det en god idé at undersøge uddannelsens opbygning, inden du træffer dit endelige valg. For eksempel er der mere ”tvungen” praktik på en erhvervsskole, end der er på universitetet, hvorimod du, som vælger universitetet, ofte lærer flere teknikker og modeller indenfor management, netop fordi du går mere i skole.

Hvilke uddannelsesretninger inden for management findes der?

Der er rigtig mange forskellige retninger inden for management. Det de fleste nok tænker på, når de hører management uddannelse, er nok den, som fokuserer på ledelse og forretning i virksomheder. På en management uddannelse lærer du ofte, hvordan du effektiviserer processer, så medarbejdere bliver mere produktive og virksomheden mere effektiv.

Nedenfor er en liste med de mest udbredte retninger inden for management uddannelse.

  • Management i retning af menneskelige ressourcer (HR, Talent)
  • Management i retning af kommunikation (Marketing, Information)
  • Management i retning af begivenheder (Event)
  • Management i retning af hotel og turisme (Hospitality)
  • Management i retning mod forretning (Business, Organisation)
  • Management i retning mod projekter (Project)

De ovennævnte er et udpluk af de mest udbredte retninger indenfor management, men der eksisterer selvfølgelig mange andre mindre og ofte mere specialiserede retninger inden for management - fx music management, sports management og energi management.

Hvordan er management uddannelse bygget op?

En management uddannelses opbygning afhænger af, hvor du læser den.

Læser du fx. management på handelshøjskolen og universitetet er den bygget op om en tre-årig bachelor og en efterfølgende, valgfri 2-årig kandidat. Der er ofte mulighed for et til to semestre i praktik, samt at vælge valgfag, som gør det muligt, at du kan dreje din uddannelsen i din ønskede retning. På disse slags uddannelser er der som oftest forberedelse til forelæsninger og workshops samt afleveringer i løbet af semestrene og både skriftlige og mundtlige eksaminer ved udgangen af semestrene.

Læser du management som en professionsbachelor, som tager 3,5 år, er opbygningen på uddannelsen anderledes end på universitetet, da der som tommelfingerregel altid er en tvungen praktikperiode i løbet af uddannelsens forløb. Derudover er professionsbachelorer kendt for deres gruppearbejde, der ofte er tæt knyttede til virkelige problemstillinger, og for en mindre mængde af forberedelse til forelæsninger, eksaminer, osv. end på universitetet.

Læser du management som en erhvervsakademiuddannelse, vil den som en fuldtidsuddannelse tage 2-2,5 år at gennemføre. På sådan en type uddannelse vil dit forløb være præget af højt tempo, real-life cases i undervisningen og tvungen praktik, hvorefter du vil være godt rustet til et job efter uddannelse.

Management-studiets historie

Inden for management, eksisterer der forskellige måder og teorier, at se management på. Det afhænger nemlig ofte af hvornår teorien er opfundet, hvem, der har opfundet den, hvor henne i verden den er opfundet, osv.

Managemet – eller ledelse – er blevet undersøgt, forsket i og studeret siden starten af 1900-tallet, og  er overordnet gennemgået fire paradigmer: ét der fokuserede på en leders personlige træk, én der fokuserede på lederens stil, én der fokuserede på de situationer og forskellige faktorer ved situationen, hvori ledelsen finder sted og én der fokuserer på kommunikation og individuel meningsdannelse.

Management processen generelt

Fællesnævneren for mange management uddannelser er en generel forståelse af management som en proces, man som manager i den professionelle verden skal kunne gennemføre, eller man som konsulent skal kunne facilitere:

  1. Planlægning
  2. Organisér
  3. Diriger
  4. Hold øje

Planlægning

Find ud af hvad dine (og virksomhedens) mål er, og lav en plan for hvordan du når dem. Planlæg simpelthen de trin du skal gå igennem for at nå målet, og lav også en plan for den tid, du forventer tingene vil tage.

Organiser

Når din plan er lagt, drejer det sig om at udføre den. Og det gør du bedst ved organisering af arbejdsopgaver og tid. Det drejer sig ofte også om at have et godt kendskab til virksomheden og til medarbejderne og på den måde kende svagheder og styrker og udnytte dem, så I når i mål med planen.

Diriger

I denne fase af management processen gælder det om at uddelegere opgaverne til de ressourcer du lokaliserede i organisations-fasen og give dem startskuddet til at påbegynde deres individuelle opgaver, der skal til, for at I sammen når målet.

Hold øje

Den sidste del af management fasen består i, at du som manager, holder øje med at tingene går som planlagt. Hvis ikke er det vigtigt, at du træder til og skruer på de knapper, der gør, at planen følges og målet nås.

Ønskeliste

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Åbent hus
maj 2024
ma
ti
on
to
fr
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9