"Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i medicinalindustrien"

Teknoantropologi på AAU

Cecilie, 32 år

Hvilken uddannelse går du på?

"Jeg går på teknoantropologi. På kandidatuddannelsen."Teknoantropologi uddannelse AAU

Hvorfor har du valgt den uddannelse?

"Jeg har valgt den fordi jeg er uddannet sygeplejerske og jeg kunne komme direkte ind på uddannelsen, uden at skulle tage ekstra fag. Det var den ene grund."

"Den anden grund var, at jeg er bekymret for vores erhverv [red. sygeplejen]  lige nu og for den udvikling der sker. Og uddannelsen i teknoantropologi handler meget om etik og ansvar i forhold til udvikling, især den teknologiske udvikling. Så jeg synes, det kunne være interessant."

Hvad er godt eller spændende ved den uddannelse?

"Det er især de etiske overvejelser man har omkring den teknologiske udvikling. Også i forhold til, at vi kan bruge teknologi til mange positive ting og det hjælper os i en lang udstrækning. Men samtidig er der også en masse ansvar, som vi skal huske at tage på os når vi udvikler teknologi." 

Hvad er din drømmekarriere?

"Min drømmekarriere, uh det er svært. Lige på nuværende tidspunkt ved jeg ikke hvad det ender i. Men jeg kunne godt tænke mig at arbejde i medicinalindustrien, eventuelt et firma her i nærheden. Og være en slags formidler mellem sundhedssektoren og medicinalindustrien når de skal udvikle nye produkter."
Læs mere om Techno-Anthropology (engelsksproget) (Aalborg og København) - kandidat