Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Videregående uddannelse

Fængselsbetjent

Kriminalforsorgen, i Birkerød
Længde
3 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
Optagelse 4 gange årligt Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
Elevløn
Længde
3 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
Optagelse 4 gange årligt Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
Elevløn

Startdato

1 tilgængelig startdato

Optagelse 4 gange årligt

 • Holdundervisning
 • Birkerød

Om uddannelsen

Bliv fængselsbetjent

Søger du et meningsfuldt arbejde? Vil du være med til at begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet? Og vil du være en del af et stærkt kollegialt fællesskab? Så er fængselsbetjentuddannelsen måske det rette valg for dig!

På uddannelsen vil du tilegne dig en række mentale, teoretiske og fysiske kompetencer, som gør dig i stand til at varetage den samfundskritiske opgave, det er at være fængselsbetjent. Du vil styrke din personlige udvikling og blive en del af et unikt fællesskab – både på skolen, i din praktik og på din fremtidige arbejdsplads.

Bliv fængselsbetjent

Du løfter en vigtig samfundsopgave

Som fængselsbetjent arbejder du med de indsatte og sikrer, at deres straffe fuldbyrdes. Du arbejder med en bred vifte af opgaver, der tæller alt lige fra kontrol, opsyn og sikkerhed til kriminalitetsbegrænsende indsatser og sagsbehandling. Sammen med ledelsen er du fx med til at afgøre de indsattes mulighed for prøveløsladelse og udgang, og du har ansvar for, at de indsattes hverdag forløber trygt og sikkert.

Uddannelses indhold og opbygning

Fængselsbetjentuddannelsen er en 3-årig uddannelse. Du får elevløn under hele uddannelsen. I de tre år veksles der mellem teoretisk undervisning og praktik i et af vores fængsler eller arresthuse. Uddannelsen foregår på kriminalforsorgens uddannelsescenter i enten Birkerød, Nykøbing Falster, Møgelkær (syd for Horsens) eller på pop-up-skoler i udvalgte byer og med enkeltstående optag.

Der er optagelser fire gange årligt: januar, april, august og oktober.

1. skoleår

På skolemodul 1 starter du med tre måneders undervisning på et af uddannelsescentrene. Herefter kommer du ud i en ni måneders praktik i enten et fængsel eller en arrest. I praktikken bliver du vejledt og fulgt tæt af din vejleder, og du lærer at udføre typiske arbejdsopgaver som afvikling af gårdture og udfører sagsbehandling.

Du undervises bl.a. i: 

 • selvforsvar
 • konflikthåndtering og magtanvendelse
 • lovgivning på området

I praktikken kan du forvente at:

 • følge og observere din praktikvejleders arbejdsgang
 • udføre typiske opgaver som sagsbehandling og afvikling af gårdture
 • bruge og omdanne dine teoretiske viden i praksis

2. skoleår

Dit andet skoleår er en kombination af tre måneders undervisning og praktik i to forskellige institutioner, så du får erfaring fra både et åbent og et lukket fængsel og en arrest. Dine oplevelser og erfaringer fra dine praktikforløb bringes aktivt ind i undervisningen.

Du undervises bl.a. i:

 • fængslets rammer og miljøer indvirkning på de indsatte og ansatte
 • kommunikation
 • resocialisering og motivation
 • håndtering af truende adfærd

I praktikken kan du forvente at:

 • at følge og observere din praktikvejleders arbejdsgang
 • at udføre typiske opgaver som sagsbehandling og afvikling af gårdture
 • at bruge og omdanne dine teoretiske viden i praksis

3. skoleår

Dit tredje og sidste skolemodul starter med to måneders teoretisk undervisning på skolen.

Her undervises du bl.a. i:

 • sikkerhedsudstyr
 • at arbejde med forskellige kulture
 • samfundsforholds betydning for betjentenes arbejde

I praktikken kan du forvente at:

 • at følge og observere din praktikvejleders arbejdsgang
 • at udføre typiske opgaver som sagsbehandling og afvikling af gårdture
 • at bruge og omdanne dine teoretiske viden i praksis

I dette praktikforløb skal du skrive en opgave, der tager udgangspunkt i en problemstilling, du selv har oplevet på din institution. Det er denne opgave, du skal til den afsluttende eksamen i, inden du kan kalde dig færdiguddannet fængselsbetjent.

Ansøgning og adgangskrav

Der er optag på uddannelsen fire gange årligt, januar, april, august og oktober. Du kan sende os din ansøgning løbende hele året. Uddannelsen har en række personlige, uddannelsesmæssige og fysiske krav, som du bør sætte dig grundigt ind i.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

1. være mindst 21 år gammel

2. som udgangspunkt være ustraffet

3. have indfødsret i et EØS-land (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)

4. have et godt fysisk og psykisk helbred. Fysisk test indgår i rekruttering

5. Senest tre måneder efter uddannelsesstart, skal du kunne dokumentere at du har et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis, som er max. tre år gammelt

Derudover skal du kunne sætte kryds ved én af nedenstående:

1. Gennemført erhvervsuddannelse (EUX, EUD, HG) eller lignende uddannelse

2. Gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, HF)

3. Du har taget dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C og haft mindst tre års erhvervserfaring

4. Relevant erhvervserfaring (Kontakt os for en konkret vurdering)

Optagelsesprøve:

Opfylder din ansøgning de formelle krav, vil du blive inviteret til en fysisk test, der består af en løbetest og en styrketest. Når den fysiske test er bestået, inviteres du til et interview, som skal afdække dine personlige kompetencer, din motivation og andre forhold. I interviewet inddrages resultaterne fra to online tests, du skal have udfyldt forinden.

Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent.

Eksamen og diplom

Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du individuelt og sammen med andre skal vise, at du har opnået de nødvendige kompetencer til at mestre fængselsbetjentens arbejde og kan arbejde udviklingsorienteret og konstruktivt inden for Kriminalforsorgens rammer.

Pris

Uddannelsen til fængselsbetjent er gratis.

Du får løn under hele uddannelsen.

Kriminalforsorgen
Uddannelsescenter Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød

Karriere i kriminalforsorgen

Med en uddannelse som fængselsbetjent eller transportbetjent i kriminalforsorgen bidrager du til vores fælles tryghed. Du får en spændende og overraskende anderledes arbejdsplads, der på tværs af hele landet arbejder med en samfundskritisk opgave. Samtidig er du sikret personlig og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret