Fængselsbetjent

Kriminalforsorgen
3 år
Elevløn
Heltid
Videregående uddannelse
Birkerød
Optagelse 4 gange årligt

Om uddannelsen

fængselsbetjent

Bliv fængselsbetjent hos Kriminalforsorgen på 3 år 

Som fængselsbetjent arbejder du med de indsatte i fængslerne. Sammen med resten af Kriminalforsorgens medarbejdere skal du bidrage til at begrænse kriminalitet i samfundet.

Du samarbejder med dine kolleger, både uniformerede og civile. Dine civile kolleger er for eksempel socialrådgivere, lærere, behandlere og sundhedspersonale. Sammen med dine kolleger er det din opgave at sikre straffen fuldbyrdes, og samtidig motivere de indsatte til et liv uden kriminalitet.

Et spændende og varierende job

Som fængselsbetjent er du på samme tid menneske og myndighed. I det daglige har du ansvaret for, at der er ro og orden på din afdeling. Du sætter grænser for, hvad de indsatte må og ikke må. Du håndterer de konflikter, der opstår mellem de indsatte og mellem de indsatte og personalet. Du kontrollerer og holder opsyn.

Hverdagen i et fængsel rummer mange af de samme ting som udenfor. Det kan være madlavning, arbejde, skole, rengøring og fritid. Du har ansvaret for, at de indsattes hverdag forløber trygt, sikkert og forudsigeligt.

Fordomsfri og medmenneskelig indstilling

Du laver sagsbehandling. Du er kontaktperson for en række indsatte på din afdeling, som du har et særligt ansvar for. I jeres samtaler vejleder du den indsatte om muligheder og rettigheder. Du samarbejder med ledelsen og lægger op til afgørelser om for eksempel udgang og prøveløsladelse.

Du omgås de indsatte naturligt og med respekt for deres person og ejendele. Du har empati, og du kan sætte handling bag dine ord. Du er loyal over for dine kolleger og de regler og love, der gælder for dit arbejde.

Indhold på uddannelsen

Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød, på Møgelkær (Syd for Horsens) eller i Nykøbing Falster.

Uddannelsens tre år har hvert sit overordnede tema, der afspejler den stigende kompleksitet i uddannelsens indhold og krav:

1. år: Individ. Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relationsarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

3 måneders undervisning på et af uddannelsescentrene

9 måneders praktisk uddannelse i fængsel/arresthus

2. år: Institution. Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til miljøarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

2 måneders undervisning på et af uddannelsescentrene

10 måneders praktisk uddannelse i fængsel

3. år: Samfund. Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til socialt arbejde i Kriminalforsorgens institutioner.

3 måneders undervisning på et af uddannelsescentrene

9 måneders praktisk uddannelse i fængsel

Ansøgning og adgangskrav

Ansøgning og adgangskrav

Uddannelsen starter 4 gange årligt, og du kan sende os din ansøgning om ansættelse som fængselsbetjent på prøve løbende hele året.

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

  1. være mindst 21 år gammel
  2. som udgangspunkt være ustraffet
  3. have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein)
  4. have et godt fysisk og psykisk helbred. Fysisk test indgår i rekruttering
  5. Senest 3 måneder efter uddannelsesstart, skal du kunne dokumentere at du har et godkendt 12 timers førstehjælpsbevis, som er max. 3 år gammelt

have studiekompetence, der kan være opnået på én af følgende måder:

  1. Gennemført erhvervsuddannelse (EUX, EUD, HG) eller lignende uddannelse eller 
  2. Gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, HF) eller
  3. Du har taget dansk niveau C, samfundsfag niveau C, engelsk niveau C samt et valgfag på niveau C og haft mindst 3 års erhvervserfaring eller  
  4. Relevant erhvervserfaring (Kontakt os for en konkret vurdering

Optagelsesprøve:

For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent skal du igennem flere tests. Først skal du bestå en fysisk test. Når denne test er bestået, bliver du inviteret til at tage to online tests. Disse to tests omfatter en omtanketest og en personlighedstest.

Slutteligt afholdes der et personligt interview, som skal afdække dine personlige og faglige kompetencer.

Eksamen og diplom

Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor du individuelt og sammen med andre skal vise, at du har opnået de nødvendige kompetencer til at mestre fængselsbetjentens arbejde og kan arbejde udviklingsorienteret og konstruktivt inden for Kriminalforsorgens rammer.

Pris

Uddannelsen til fængselsbetjent er gratis.

Du får løn under hele uddannelsen.

Kontaktinfo

Kriminalforsorgen

Uddannelsescenter Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød

 Vis telefonnummer
www.kriminalforsorgen.dk

Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Fængselsbetjent endnu. Bliv den første!
Åbent hus
marts 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9