Sundhedsplejerskens vigtigste arbejdsområde er børns udvikling. Sammen med forældrene er sundhedsplejerskens opgave at bidrage til, at børn får en sund opvækst.

Som sundhedsplejerske besøger du familier med børn under et år. Her undersøger du barnet og taler med forældrene om barnets trivsel og udvikling. Hvis barnet er sygt og har behov for behandling,

Læs mere om Sundhedsplejerske

Familier med børn under 1 år får med jævne mellemrum besøg af en sundhedsplejerske, hvis arbejde består i at bidrage til, at børn og unge får en god og sund opvækst.

Hvis barnet har behov for anden form for behandling, støtte og omsorg, skal du formidle kontakt til den tværfaglige gruppe i kommunen, som tager sig af indsatsen for børn med særlige behov.

Læs mere om Sundhedsplejerske

Det største arbejdsområde for sundhedsplejersker er sygehusenes børneafdelinger.

Sundhedsplejersker er desuden ansat i den kommunale sundhedspleje, og en stor del af arbejdet udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

En del er endelig ansat i Daginstitutioner og dagcentre.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Sundhedsplejerske