Medicoteknikere er ansat på hospitaler, hvor de servicerer det tekniske udstyr, der bruges af læger, sygeplejesker, radiografer og andre.

De arbejder sammen med mange forskellige personalegrupper, fx sygeplejersker, læger, laboranter og andre teknikere på landets hospitaler. Medicoteknikere kan også have direkte kontakt med patienter om medicoteknisk udstyr.

Læs mere om Medicotekniker

Medicoteknikere sørger for at sygehusenes medicotekniske udstyr fungerer og bliver brugt rigtigt. Deres job er struktureret omkring fire hovedområder:

  • Billeddiagnostik
  • Dialyse
  • Anæstesi, operation, patientovervågning
  • Laboratorium

Inden for de fire hovedområder sker der en vis specialisering afhængig af ansættelsesstedet.

Nogle medicoteknikere har et eller to

Læs mere om Medicotekniker

Medicoteknikere er ansat på landets sygehuse. På nogle hospitaler er medicoteknikere placeret i tilknytning til de kliniske afdelingerne, på andre har de deres eget værksted i den medicotekniske afdeling.

Enkelte er ansat i virksomheder, der handler engros med bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.

Ganske få er ansat i Forsvaret.

Læs mere om Medicotekniker
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
35.145 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Medicotekniker

Viser: Kommunal ansat
  • 31.057 DKK
  • 35.145 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer