Portører arbejder med praktiske opgaver på sygehusene, fx patienttransport. De betjener desuden teknisk udstyr og vedligeholder grønne anlæg.

De sørger også for forsyninger til afdelingerne og transporterer varer, blandt andet madvogne, inventar, depotvarer, medicin, sygejournaler og anden intern post mellem afdelingerne.

Jobbet som portør kræver, at man har

Læs mere om Portør

Du transporterer patienter til og fra behandling mellem sygehusets forskellige afdelinger, og du træder til, når patienterne skal hjælpes og løftes i forbindelse med undersøgelser, badning eller toiletbesøg.

De tekniske apparater på sygehusene er ofte tunge, og kræver at man ved, hvordan de skal betjenes. En af opgaverne kan være at skifte iltbeholdere eller

Læs mere om Portør

Arbejdet er normalt inddelt i dag-, aften- og nattjeneste.

I offentlig ansættelse anvendes betegnelserne sygehusportør, hospitalsportør eller plejehjemsportør.

Når servicefunktionerne inden for køkken-, rengørings- og portørområdet er integreret, kaldes arbejdsområdet hospitalsservice, og medarbejderne hospitalsserviceassistent eller blot serviceassistent.

Port

Læs mere om Portør

Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du kan søge ledige stillinger ved at henvende dig til de enkelte sygehuse. Du bliver uddannet lige efter ansættelsen.

Portøruddannelsen består af en basisuddannelse på 8 måneder og en overbygningsuddannelse.

Basisuddannelsen indeholder 6 ugers teori, resten foregår i praktik.

Overbygnin

Læs mere om Portør
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Annoncer

Fremtidsudsigter for Portør