Jobbet som økonoma består af såvel praktisk køkkenarbejde som administrativt kontorarbejde og planlægning.

For begge områder gælder det, at arbejdet forudsætter et stort kendskab til sund kost og dens betydning for helbredet. En økonoma beskæftiger sig typisk med kostplanlægning og madindkøb til patienter på bl.a. plejehjem og hospitaler. Det er derfor

Læs mere om Økonoma

Som økonoma eller cateringleder er du uddannet til at stå for kosten på hospitaler, sygehuse, plejehjem og tilsvarende institutioner. Kost og sundhed hænger nøje sammen, ikke mindst når det drejer sig om syge og svækkede.

Det er din opgave at planlægge den daglige kost, så der både tages hensyn til økonomien og til sundheden. Du skal også tilrettelægge

Læs mere om Økonoma

Økonomaer arbejder især inden for institutionsområdet og social- og sundhedssektoren. Det kan være i børne- og ungdomsinstitutioner, på plejehjem, hospitaler, i restauranter, i sportsklubber og sportsarenaer, gymnasier og erhvervsskolers kantinekøkkener samt inden for voksenundervisning. Andre ansættes i supermarkeders delikatesseafdelinger og

Læs mere om Økonoma
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
36.271 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Økonoma

Viser: Kommunal ansat
  • 31.689 DKK
  • 36.271 DKK
  • 35.241 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Økonoma