Detailslagtere udskærer og sælger kød i slagterbutikker og supermarkedernes slagteriafdelinger.

De tilbereder også pålægsvarer, postejer og forskellige færdigretter. Enkelte slagter dyr på mindre slagterier.

Viktualiehandlere arbejder i butikker, der sælger pålæg, salater og smørrebrød. Du vejleder og ekspederer kunderne, indkøber varer, beregner priser,

Læs mere om Detailslagter

Når du arbejder som detailslagter, kan du enten være ansat i en slagterforretning, et supermarked eller på et mindre slagteri.

Som slagter eller butiksslagter skal man udskære de slagtede dyr i passende stykker, der svarer til det, kunderne efterspørger i butikken. Den del af kødet, der skal bruges til pålægsvarer, bliver forarbejdet på forskellig vis. Noget

Læs mere om Detailslagter

Detailslagtere arbejder i slagterforretninger, i slagterafdelingen i supermarkeder eller ved små slagterier som slagtersvende eller slagtermestre.

* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk)
Gennemsnitsløn
26.724 DKK *
Per måned
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).

Løn for jobs, der minder om Detailslagter

Viser: Privat
  • 29.335 DKK
  • 26.858 DKK
  • 23.980 DKK
* Kilde: Uddannelsesguiden (ug.dk) + opdatering på lønstigning mellem 2019 og 2023 fra Danmarks Statistik om lønniveau (LONS30).
Annoncer

Fremtidsudsigter for Detailslagter

Viser: Samlet set