Vis studentum.dk som: Mobile

Nye sosu-uddannelser på vej i 2017


Overvejer du en uddannelse i livskvalitet? Læs om de nye sosu uddannelser

To nye sosu-uddannelser på vej i 2017

I år fejrer sosu-uddannelserne en særlig fødselsdag. På bare 25 år har de to uddannelser til social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent gjort det muligt at rykke stadig mere komplekse opgaver fra regioner til kommunerne. Det mener formand for Danske SOSU-skoler, Jeppe Rosengård Poulsen.

”Sosu-uddannelserne har gjort en hel sektor faglært og i stand til at arbejde med nogle helt andre borgergrupper og mere komplekse problemstillinger i eget hjem. Det er det, der har gjort det muligt at reducere i mængden af hospitaler og sengepladser i regionerne de sidste 20 år,” forklarer han.

Imens jubilæet bliver fejret landet over, er der to nye sosu-uddannelser på vej. Uddannelserne hedder stadig det samme, men fra januar 2017 er det definitivt farvel til trindelingen, som vi kender i dag. I stedet bliver det to uddannelser med hver deres profil.

Selvstændige sosu-uddannelser giver et løft

Bekendtgørelserne for de nye sosu-uddannelser er klar, og de nye uddannelsesordninger er i høring. Allerede nu står det klart, at nye elever fra start vil opleve en uddannelse med en mere tydelig profil.

”Jeg ser det som en fordel, at elever på SOSU-hjælperuddannelsen ikke længere skal se sig som en del af en anden uddannelse. I stedet kan de identificere sig med en meget klar profil, som borgernes røde tråd ude i kommunerne. De får også de kompetencer, der følger med den rolle, ” siger formanden for Danske SOSU-skoler.

Han fremhæver desuden en oplagt fordel ved, at hjælperuddannelsen ikke længere skal indarbejde forudsætningerne for, at de skal videre på trin 2. Tilsvarende kommer det til at løfte det faglige niveau for elever på assistentuddannelsen. De kan nemlig starte på et assistentniveau.

På den måde bliver der både plads til elever, der vil hurtigt ud til borgerne, og til elever, der gerne vil krydre deres faglighed med farmakologi, tværprofessionelt samarbejde og kliniske kompetencer.

Læs mere om uddannelserne til sosu assistent og sosu hjælper

Ny dimensioneringsaftale efterlader huller i kommunerne

Efter en periode uden centrale aftaler, blev det sidste punktum i en ny dimensioneringsaftale for sosu-uddannelserne sat i august. Her hæfter Jeppe Rosengård Poulsen ved, at der i de næste to år er sikret tusind flere elevpladser til sosu-assistenterne.

Fakta om ny dimensioneringsaftale for sosu- og pau-uddannelserne”Vi er enormt positive over, at social- og sundhedsassistentuddannelsen har fået flere pladser. Når det er sagt, er det nødvendigt at pointere, at der går tre år, før stigningen slår igennem på arbejdsmarkedet. Så lang tid tager det nemlig, før de nye sosu-assistenter er færdiguddannede,” forklarer han.

Til gengæld er antallet af elevpladser til sosu-hjælpere faldet til blot en tredjedel af det tidligere niveau. Det skaber ifølge Jeppe Rosengård Poulsen en risiko for huller i vagtplanerne, hvis man ikke skal acceptere ufaglært arbejdskraft i højere grad end i dag inden for et område, der er meget komplekst.

Det skyldes ikke mindst, at mange elever fra social- og sundhedshjælperuddannelsen også indgår i vikardækningen. Da uddannelsen blot varer lidt over et år, vil kommunerne ifølge formanden også hurtigt mærke effekten af, at der bliver udlært færre sosu-hjælpere.

Mere fleksibilitet skal sikre fremtidens sosu-hjælpere

Med de nye sosu-uddannelser er der fra det faglige udvalg lagt op til, at fremtidens sosu-hjælpere skal være samlingskraften ude i kommunerne. Med stadig flere ældre, forudser Jeppe Rosengård Poulsen, at der vil være mange kommuner, der kommer til at ansætte flere elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen, end der er lagt op til i dimensioneringsaftalen.

”Den stigning, der er for assistenterne, kommer ikke til at dække det hul, der bliver med færre hjælpere. Demografien siger jo ikke noget om, at der kommer færre ældre. Tværtimod kommer der flere. Der er kun udsigt til vækst inden for ældreområdet. Samtidig er der udsigt til borgere med mere komplekse problemstillinger” forklarer han.

Han tilføjer, at opdelingen i to nye sosu-uddannelser kan føre til rekrutteringsudfordringer for uddannelsen til sosu-hjælper til trods for faldet af elevpladser. Derfor efterlyser han, at der særligt på denne uddannelse kan være mere fleksible adgangskrav med dispensation fra 02-karakterkravet i matematik og dansk. Formålet er at sikre uddannelse for alle – også de praktisk dygtige.

Grafik: Sådan ser de nye sosu-uddannelser ud

Nedenfor kan du se, hvordan sosu-uddannelserne kommer til at se ud fra starten af 2017. Med den nye sosu-assistent uddannelse vil du stadig have adgang til at søge ind på eksempelvis sygeplejerskeuddannelsen via kvote 2.

Grafik: sådan ser de nye sosu uddannelser ud fra januar 2017

Du kan se de nye bekendtgørelser og uddannelsesordninger på Det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsens hjemmeside. De vigtigste ændringer i de to nye sosu uddannelser er:

Social- og sundhedshjælperuddannelsen:

  • Nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med nye fagmål og fagtitler
  • Nye valgfrie uddannelsesspecifikke fag med nye fagmål og nye fagtitler
  • Mulighed for generhvervelse af Førstehjælpsbevis
  • Tilpasning af praktikmål til de reviderede kompetencemål for uddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen:

  • Nye regler for gennemførsel af praktikuddannelsen
  • Nye praktikmål, der modsvarer de nye kompetencemål
  • Nye obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med nye fagmål og fagtitler
  • Nye valgfrie uddannelsesspecifikke fag med nye fagmål og nye fagtitler
  • Mulighed for generhvervelse af Førstehjælpsbevis
  • Nye bestemmelser for hvilke fag, der skal afprøves.

Overvejer du en uddannelse i livskvalitet? Få inspiration til dine fremtidsmuligheder med en sosu-uddannelse i dette interview med en sosu-assistent på arbejde.

Skrevet af kommunikationskonsulent Sofie Gry Laursen

Senest opdateret: 01 nov 2016

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 27-02-2017

Der bliver højere til uddannelsesloftet

I efteråret så uddannelsesloftet dagens lys under store protester. Med begrænsningen af dobbeltuddannelse på samme eller lavere niveau, fangede bordet pludselig og studievalget blev definitivt. Nu er der gode nyheder på vej. Med en ny aftale bliver der højere til uddannelsesloftet. Læs her hvordan.

Læs mere
Sidst opdateret 15-01-2016

Når din uddannelsesdrøm skydes i sænk af regeringen

Over 2000 unge blev ikke optaget på deres drømme-erhvervsuddannelse i 2015. Studentum har været på besøg på Københavns Tekniske Skole (KTS). Se med og find ud af, hvad eleverne mener om karakterkrav ved optagelse på en erhvervsuddannelse.

Læs mere
Sidst opdateret 03-07-2019

Guide til den nye HF

Overvejer du at starte på en 2-årig HF til næste år, eller har du HF enkeltfag i tankerne som næste trin på vejen mod din drømmeuddannelse? Så møder du ind til en ny uddannelse med bedre muligheder for at målrette forløbet til dine fremtidsdrømme. Her går vi bagom den nye HF efter gymnasiereformen.

Læs mere
Sidst opdateret 04-07-2019

Mød en medicinstuderende

Caroline er medicinstuderende på 6 semester på Københavns Universitet: Et spændende og alsidigt studie, der kræver disciplin og viljestyrke til at lære alt om menneskets krop, sygdomme og patientbehandling. Her fortæller hun om, hvordan det er at være medicinstuderende.

Læs mere
Sidst opdateret 16-06-2015

Quick Guide til Fremdriftsreformen

Er du i tvivl om, hvad fremdriftsreformen betyder for dig? Reformen stiller krav til de studerende om at nedsætte deres studietid og afslutte deres studie på normeret tid. Reformen indeholder 8 studiefremdriftsinitiativer, der skal sikre at studietiden bliver reduceret. Her får du det hurtige overblik.

Læs mere
Sidst opdateret 04-06-2015

Venstres Ungdom om uddannelsespolitik: Alle unge godt fra start!

Studentum har interviewet Simon Lindkær, der er uddannelsesordfører for Venstres Ungdom. I interviewet fortæller han om Venstres holdning til fremdriftsreformen, fremtidens unge, adgangskrav til gymnasiet og meget mere! Vil du vide, hvad Venstres mærkesag inden for uddannelsespolitik er?

Læs mere
Sidst opdateret 02-02-2016

obligatorisk praktik

Vi har taget pulsen på de danske unges holdning til obligatorisk praktik samt hvad uddannelsesordførerne fra Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti mener om praktik som en obligatorisk del af videregående uddannelser. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-06-2015

Stemmer du til folketingsvalget?

"Jeg stemmer for at være en del af Danmarks fremtid"

Næsten 9 ud af 10 stemte ved folketingsvalget i 2011. Er du i tvivl, om du skal stemme ved valget i år? Læs med og få nogle bud på, hvorfor andre stemmer ved folketingsvalget - eller lader være.

Læs mere
Sidst opdateret 08-02-2016

Fremdriftsreform: Blå blok versus rød blok

Fremdriftsreformen er en af de mest debatterede reformer blandt politikerne, studerende og rektorer samt ledere på de forskellige universiteter op til det kommende valg. Derfor har vi hos Studentum.dk spurgt ungdomspartierne om deres holdning til reformen og hvad de mener der skal gøres.

Læs mere
Sidst opdateret 14-03-2016

Eva Fog om piger, IT og rollemodeller

”Jeg troede, at jeg satte en kano i åen, men i virkeligheden var det en speedbåd i havet.” Sådan beskriver DigiPippi’s stifter og forkvinde, den 37-årige digitale underviser og pædagog Eva Fog, forløbet, fra en sommerdag i juli 2015. Her fortæller hun om piger, IT og rollemodeller.

Læs mere
Sidst opdateret 11-06-2015

SF Ungdom om uddannelsespolitik

Bliv klog på, hvad SF Ungdom mener inden for uddannelsespolitiske emner. Måske taler de din sag?

Læs mere
Sidst opdateret 29-10-2018

Hvad laver en sygeplejerske?

Mød Søs på 33 år, der blev uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole i år 2008 og nu arbejder i akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital. Læs hvad hun har at fortælle om, hvorfor hun valgte den uddannelse og det at arbejde som sygeplejerske.

Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2018

10 gode grunde til at tage en IT-uddannelse

Du får job med det samme, høj løn og mulighed for en international karriere. Det er blot 3 ud 10 gode grunde til, at du bør søge ind på en IT-uddannelse til sommer. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-02-2016

Er Danmark ved at udvikle en præstationskultur?

Studentum har spurgt de unge om deres syn på debatten om en spirende præstationskultur i Danmark, der beskyldes for at skabe stress blandt unge studerende. Læs hvad de mener her og bliv klogere på, hvad en række uddannelsesudførere mener om Fremdriftsreformen og karakterkrav som vejen direkte til skabelsen af Generation Præstation.

Læs mere
Sidst opdateret 11-06-2015

Hvad mener Unge Kristendemokrater inden for uddannelsespolitik?

Vi har interviewet uddannelsesordfører Isabelle A. Laursen om Unge Kristendemokraters holdninger til forskellige uddannelsespolitiske emner. Læs interviewet og bliv klogere på, hvad de mener om fremdriftsreformen, adgangskrav til gymnasiet og meget mere!

Læs mere
Sidst opdateret 26-01-2016

Sundhed og omsorg - Karriereguide

En karriere inden for sundhed og omsorg er for dig, der vil arbejde med mennesker. I denn guide får du et overblik over de mange karrieremuligheder i sundhedssektoren - lige fra behandling og pleje til sundhedsfremme.

Læs mere
Sidst opdateret 05-02-2016

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom om uddannelsespolitik

Studentum har interviewet DSU for at hjælpe dig på vej med, hvilke holdninger de har til uddannelsespolitik. Læs interviewet og find ud af, om du måske skal stemme på Socialdemokraterne?

Læs mere
Sidst opdateret 11-07-2016

Ungdomspartierne om studievalg og jobmuligheder

Op til dette års kvote 1 deadline lancerede Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs (V) kampagnen ”Studievalg=Jobvalg”, der sætter spot på uddannelser med lav ledighed.  I foråret foretog vi en undersøgelse af, hvad der afgør studievalget for unge i Norden. Resultatet viste, at der ikke er mange blinde vinkler i studievalget anno 2016. Selvom unge først og fremmest vælger med hjertet, ...

Læs mere
Sidst opdateret 29-01-2016

Hvad laver en tandklinikassistent?

Mød Anita, som de sidste 10 år har arbejdet som tandklinikassistent hos Tandlæge P Danneskiold-Samsøe. Anita er uddannet klinikassistent ved Panum Instituttet i København.

Læs mere
Sidst opdateret 12-07-2017

Mød regionsmestrene i SOSU Skills i Hovedstaden

Velkommen til Copenhagen Skills 2016. Mød her social- og sundhedsassistenteleverne Tim Christensen og Kia Gazt. De er i de regionale mesterskaber i SOSU Skills i dag.

Læs mere
Hvad kan jeg blive?

Prøv uddannelsestesten

Din Karriereguide

Danmarks Bedste Studieby

Danmarks Bedste Studieby