Nina Skovsted, UX Designer, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Nina arbejder som UX/UI-designer i et agilt udviklingsteam i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor hun er med til at bygge det nye ejendomsvurderingssystem.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
UX Designer
  • Nina Skovsted
  • 28 år
  • Ansat siden 2017
  • Kandidat i Digital Design og Kommunikation, ITU

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som UX/UI-designer i et agilt udviklingsteam i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor jeg sammen med udviklere, arkitekter, testere, en product owner og en scrummaster samt kollegaer fra Vurderingsstyrelsen skal bygge det nye ejendomsvurderingssystem. Systemet skal vurdere Danmarks 1,7 millioner ejerboliger og en halv million andre ejendomme. Så det er en meget kompleks opgave.

Som UX/UI-designer, designer jeg interfacet til det nye ejendomsvurderingssystem, som sagsbehandlerne i Vurderingsstyrelsen kommer til at bruge i deres arbejde. Jeg designer vha. metoder som skitsering, udarbejdelse af mock-ups og interaktive prototyper og ved at inddrage brugerne løbende i designprocessen.

Jeg er bl.a. med til at beslutte og skabe oplevelsen ift., hvordan sagsbehandlerne skal navigere rundt i systemet, hvor og hvordan de skal finde bestemte oplysninger, og hvordan kompleks data skal vises på en simpel og brugervenlig måde.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende og udfordrende i mit job er at løse komplekse problemstillinger og imødekomme sagsbehandleres behov gennem design. Samtidig er det spændende at navigere i krydsfeltet mellem mit eget fagområde og et helt andet fagområde, som er Vurderingsstyrelsens (ejendomsvurderinger) med al lovgivningen og sagsbehandlingsprincipperne, der ligger til grund for mange beslutninger.
 Derudover synes jeg, at det er fedt at kunne være med til at designe Danmarks første datadrevne ejendomsvurderingssystem, der pt. er Statens største IT-projekt.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitetet og bruger min uddannelse hver eneste dag. På en typisk uge bliver jeg briefet på forskellige features (funktionalitet), der skal konceptudvikles og prototypes. Jeg inddrager løbene brugerne i designprocessen enten via workshops, observation eller til afklaringer for at få forskellige perspektiver. Til sidst finpudser jeg designet og overdrager det til udviklerne, som implementerer det.

Mange af design-programmerne har jeg lært mig selv, men grundlæggende har min uddannelse givet en grundlæggende forståelse for designprincipper, en række metoder og værktøjer og evnen til at arbejde sammen med mange forskellige fagligheder. Kompetencer, som jeg bruger dagligt.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

1. At jeg har en stor medbestemmelse over egne opgaver og er med til at definere vejen ift. design

2. Gode kollegaer. At vi har et godt fagligt samarbejde og har det sjovt samtidig

3. At mit arbejde er meningsfuldt og dermed med til at skabe en bedre verden.

  • Hvorfor er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen en attraktiv arbejdsplads?

Vi betaler alle sammen skat, som går til vores fælles velfærdssamfund, og det tiltrak mig at være med til at sikre de IT-systemer, der ligger til grund for vores velfærdssamfund.

I projektet, jeg arbejder på nu, arbejder jeg på tværs af hele designprocessen - fra research og koncept til prototyping og test i tæt samarbejde med brugere og udviklere, hvor mange fagligheder er i spil i et projekt, der er politisk bevågent, under stort pres og virkelig komplekst. Derudover får jeg en høj grad af frihed under ansvar og får stor medbestemmelse i løsningen og udviklingen, hvorfor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en attraktiv arbejdsplads for mig.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Mød andre kandidater fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen


Annoncer