Lene Juul Kruhøffer, Social- og sundhedsassistent, Slagelse Kommune

Mød Lene, der har været ansat som social- og sundhedsassistent i Slagelse kommune siden 2017. Her giver hun dig et indblik i sine arbejdsopgaver og hverdagen generelt.

Slagelse Kommune
Social- og sundhedsassistent
 • Lene Juul Kruhøffer
 • 33 år
 • Ansat siden 2017
 • Uddannet social- og sundhedsassistent

 • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som social- og sundhedsassistent, og jeg ansat i hjemmeplejen i Korsør, hvor vi yder en service til borgere med nedsat psykiske eller fysiske funktionstab. Vi hjælper dig i forhold til dagligdagens praktiske gøremål, personlig pleje
samt medicindispencering.

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

I mit team har jeg ikke en fast rute, og det er blandt andet det, jeg synes er spændende og godt kan lide ved mit arbejde. Jeg fungerer bedst, når jeg ikke har en fast rutine på den måde.

Det kan til tider være en udfordring, hvis der er mange praktiske opgaver, som jeg skal tage mig af på en dag samtidig med, at jeg har mine borgerbesøg. Det kan være udfordrende at koordinere, så hverdagen hænger sammen bedst muligt. 

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger min uddannelse som social- og sundhedsassistent på mange forskellige områder, og den er helt nødvendig for, at jeg kan udføre mit arbejde. Social- og sundhedshjælperne ringer tit til os, hvis der er noget, de har brug for hjælp til, da vi i hjemmeplejen har fået uddelegeret flere sygeplejeopgaver. Dermed bruger jeg også de kompetencer, som jeg har lært under studiet, i forbindelse med injektioner, medicindispencering m.m.

Derudover har jeg som social- og sundhedsassistent også lært at se nogle af de problematikker, der er hos borgerne fra en mere faglig vinkel. 

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Slagelse Kommune?

De tre vigtigste ting i mit arbejde må være:

 • Gode kompetencer
 • Glæde i hverdagen
 • Mod, styrke og tydelighed

 • Hvorfor er Slagelse Kommune en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Slagelse Kommune er en attraktiv arbejdsplads, fordi de er med, når det gælder udvikling, innovation og nytænkning. Jeg har samtidig nogle fantastiske kollegaer, som også trives med den udvikling, der sker i vores arbejde. 

Læs mere om Slagelse Kommune

Mød andre kandidater fra Slagelse Kommune


Annoncer