Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Celina Birk Frederiksen, Sundhedsplejerske, Slagelse Kommune

Hør Celina fortælle om sit arbejde som sundhedsplejerske i Slagelse Kommune, hvor arbejdsopgaverne bl.a. består af graviditetsbesøg og at tilse nyfødte.

Slagelse Kommune
Sundhedsplejerske
  • Celina Birk Frederiksen
  • 31 år
  • Ansat siden 2017
  • Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Som sundhedsplejerske arbejder man med forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsopgaver. I Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune tager vi i graviditetsbesøg til kommende forældre, tilser nyfødte børn og er med til at sikre deres udvikling og trivsel i deres opvækst. Senere tager vi imod dem igen, når de starter i skole og følger dem her ved flere undersøgelser, samtaler og undervisning gennem deres skolegang.

Udover dette fungerer jeg også som konsulent i institutioner,  indgår i tværfagligt samarbejde og arbejder med diverse projekter, som relaterer sig til børn- og ungeområdet i kommunen. 

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Som sundhedsplejerske har jeg mange forskellige opgaver. Jeg oplevede, at jeg ved skiftet fra sygeplejen til sundhedsplejen blev en generalist, som ved meget om mange forskellige ting. Det er spændende at søge ind i så mange områder, men man kan også have brug for at få sig en niche, hvor man kan fordybe sig og føle sig garvet.

Det mest udfordrende ved mit job er mødet med familier, børn og unge i svære situationer. Der hvor, der er noget på spil. Som sundhedsplejerske står vi ofte i nogle svære og sårbare situationer, som kræver, at man kan agere professionelt, men stadig omsorgsfuldt.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet sygeplejerske og har efterfølgende taget specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Jeg havde erfaring indenfor børne- og ungepsykiatrien, gravide med komplikationer samt undervisning, da jeg søgte ind på uddannelsen til sundhedsplejerske.

Det, jeg bruger mest fra min sygeplejerskeuddannelse, er de kommunikative redskaber, det kliniske blik samt min faglige viden omkring sygdom og sundhed. Specialuddannelsen til sundhedsplejerske var en god supplering hertil, og den har gjort mig skarpere på at se på det sunde og raske barn samt at arbejde mere sundheds- og forebyggelsesorienteret.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Slagelse Kommune?

Det er vigtig for mig at arbejde i en kommune, hvor der er struktur, udvikling og medinddragelse. Det oplever jeg, at jeg får som medarbejder i Slagelse Kommune.

  • Hvorfor er Slagelse Kommune en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

I Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune er der fokus på børn og unge - fra de vokser i deres mødres maver, til de sendes afsted på deres ungdomsuddannelse. Vi følger dem på mange stadier gennem deres opvækst, men for mig var det særligt vigtigt at arbejde i en kommune, hvor man har et bredt tilbud på skoleområdet, og hvor jeg kunne få lov at tage del i undervisning (fx pubertets-, hygiejne-, og seksualundervisning) og blive et kendt ansigt på skolen blandt børnene og de unge.

Det får jeg lov til i Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste. Det var derfor også et bevidst valg, at jeg søgte job i Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune.

Læs mere om Slagelse Kommune

Mød andre kandidater fra Slagelse Kommune


Annoncer