Malene Christine Harkjær Frederiksen, 1. års- erhvervsjuridisk fuldmægtig, Kammeradvokaten

Mød Malene som er erhvervsjuridisk fuldmægtig i finansieringsret- og fintech teamet. Her rådgiver hun om finansiel lovgivning, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Kammeradvokaten
Fuldmægtig

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig i Kammeradvokatens finansieringsret- og fintech team. Fintech er et begreb, der anvendes om virksomheder, der ligger i krydsfeltet mellem IT- og finanssektoren, og kan være alt fra start-ups til store finansielle spillere. Vi rådgiver om finansiel lovgivning inden for betalingsområdet, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, compliance samt om finansieringsret og regulatoriske forhold for finansielle virksomheder.

Mine arbejdsopgaver spænder bredt fra udarbejdelse af dokumenter, udarbejdelse og kommentering af kontrakter, informationssøgning, deltagelse på konferencer og til at bidrage med processtyring. Jeg har blandt andet været med til at rådgive om og bistå i en ansøgning til finanstilsynet og været med til at holde et legaltech arrangement.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er både sjovt og udfordrende at arbejde med fintech, som er et område i hastig udvikling. Den finansielle sektor er generelt meget reguleret, og den finansielle lovgivning ændrer sig ofte, hvilket betyder, at det er særligt vigtigt at sørge for hele tiden at holde sig opdateret. Det betyder, at der ikke er to sager der er ens, hvilket resulterer i nogle spændende
problemstillinger og en meget stejl læringskurve.

Desuden er det et område, hvor det er særligt vigtigt at forstå sin klients virksomhed, da det har stor betydning for, om man havner inden for den ene eller anden type af regulering – som potentielt kan have store omkostningsfulde konsekvenser for den enkelte virksomhed. Der er derfor en tæt dialog med klienterne, som er både spændende og inspirerende.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Med min baggrund som Cand.merc.jur. har jeg tidligt i min karriere opbygget en stor kommerciel forståelse, som har klædt mig godt på til at forstå klientens virksomhed og behov. Desuden giver min økonomiske forståelse mig en stor fordel i forhold til at forstå den finansielle lovgivning, og er særligt essentiel, når man arbejder med den finansielle sektor. De
juridiske kompetencer jeg har opbygget i løbet af min uddannelse, kan jeg anvende direkte i forbindelse med mit arbejde hos Kammeradvokaten.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Kammeradvokaten?

1. Højt fokus på læring

Der er et godt læringsmiljø med god mulighed for sparring med ens meget kompetente og erfarende kollegaer. Der bliver lagt vægt på, at ens fuldmægtigperiode er at anskue som en ekstra uddannelse, hvilket giver sig til udtryk i såvel den daglige sparring med ens kollegaer som i det interne karriereforløb, der består af obligatoriske kurser, bootcamps, osv.

2. Det gode sociale miljø
Der er et godt socialt miljø og en respektfuld og god stemning på kontoret. Der bliver bakket op om sociale arrangementer, som indebærer blandt andet fredagsbar, kunst- og sportsforening, faggruppe-arrangement, julefrokost og sommerfest.

3. Bredt fagligt fundament
Der er rig mulighed for at komme i berøring med en bred vifte af faglige områder og sagstyper, idet Kammeradvokaten er et af landets største advokathuse, og derfor også beskæftiger sig med mange forskellige områder. Som fuldmægtig i Kammeradvokaten rokerer man til en anden afdeling efter det første halvandet år. Dét gør, at man får et bredt og solidt fagligt fundament, og det giver én et godt grundlag til at finde ud af, hvad man på sigt har lyst til at specialisere sig i – desuden gør det, at man lærer mange at kende rundt omkring i huset.

  • Hvorfor er Kammeradvokaten en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Kammeradvokaten er først og fremmest en attraktiv arbejdsplads for mig på grund af det gode læringsmiljø og muligheden for at få et bredt fagligt fundament. Der er mulighed for at gå af flere karriereveje og fokus på, at man udvikler sine kompetencer – det kan være inden for både ledelse, strategi, innovation og faglig specialisering.

Desuden er ens nærmeste leder tæt på én. Alle får tilknyttet en præstationsvejleder, som kan være såvel en advokat som en partner, der sidder i samme afdeling som én selv – vedkommende har derfor en direkte interesse i, at man udvikler sig og udnytter sit potentiale, hvilket kunne mærkes allerede fra den første dag.

Endvidere er det attraktivt for mig, at man hos Kammeradvokaten har en lang tradition for at have Cand.merc.jur.’er ansat, og ikke skeler til, om man er Cand.merc.jur. eller Cand.jur. – man indgår i det samme interne karriereforløb og får den samme type af opgaver.

Læs mere om Kammeradvokaten

Mød andre kandidater fra Kammeradvokaten


Annoncer