Vis studentum.dk som: Mobile

Malene Christine Harkjær Frederiksen, 1. års- erhvervsjuridisk fuldmægtig, Kammeradvokaten

Kammeradvokaten
Fuldmægtig

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig i Kammeradvokatens finansieringsret- og fintech team. Fintech er et begreb, der anvendes om virksomheder, der ligger i krydsfeltet mellem IT- og finanssektoren, og kan være alt fra start-ups til store finansielle spillere. Vi rådgiver om finansiel lovgivning inden for betalingsområdet, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, compliance samt om finansieringsret og regulatoriske forhold for finansielle virksomheder.

Mine arbejdsopgaver spænder bredt fra udarbejdelse af dokumenter, udarbejdelse og kommentering af kontrakter, informationssøgning, deltagelse på konferencer og til at bidrage med processtyring. Jeg har blandt andet været med til at rådgive om og bistå i en ansøgning til finanstilsynet og været med til at holde et legaltech arrangement.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er både sjovt og udfordrende at arbejde med fintech, som er et område i hastig udvikling. Den finansielle sektor er generelt meget reguleret, og den finansielle lovgivning ændrer sig ofte, hvilket betyder, at det er særligt vigtigt at sørge for hele tiden at holde sig opdateret. Det betyder, at der ikke er to sager der er ens, hvilket resulterer i nogle spændende
problemstillinger og en meget stejl læringskurve.

Desuden er det et område, hvor det er særligt vigtigt at forstå sin klients virksomhed, da det har stor betydning for, om man havner inden for den ene eller anden type af regulering – som potentielt kan have store omkostningsfulde konsekvenser for den enkelte virksomhed. Der er derfor en tæt dialog med klienterne, som er både spændende og inspirerende.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Med min baggrund som Cand.merc.jur. har jeg tidligt i min karriere opbygget en stor kommerciel forståelse, som har klædt mig godt på til at forstå klientens virksomhed og behov. Desuden giver min økonomiske forståelse mig en stor fordel i forhold til at forstå den finansielle lovgivning, og er særligt essentiel, når man arbejder med den finansielle sektor. De
juridiske kompetencer jeg har opbygget i løbet af min uddannelse, kan jeg anvende direkte i forbindelse med mit arbejde hos Kammeradvokaten.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Kammeradvokaten?

1. Højt fokus på læring

Der er et godt læringsmiljø med god mulighed for sparring med ens meget kompetente og erfarende kollegaer. Der bliver lagt vægt på, at ens fuldmægtigperiode er at anskue som en ekstra uddannelse, hvilket giver sig til udtryk i såvel den daglige sparring med ens kollegaer som i det interne karriereforløb, der består af obligatoriske kurser, bootcamps, osv.

2. Det gode sociale miljø
Der er et godt socialt miljø og en respektfuld og god stemning på kontoret. Der bliver bakket op om sociale arrangementer, som indebærer blandt andet fredagsbar, kunst- og sportsforening, faggruppe-arrangement, julefrokost og sommerfest.

3. Bredt fagligt fundament
Der er rig mulighed for at komme i berøring med en bred vifte af faglige områder og sagstyper, idet Kammeradvokaten er et af landets største advokathuse, og derfor også beskæftiger sig med mange forskellige områder. Som fuldmægtig i Kammeradvokaten rokerer man til en anden afdeling efter det første halvandet år. Dét gør, at man får et bredt og solidt fagligt fundament, og det giver én et godt grundlag til at finde ud af, hvad man på sigt har lyst til at specialisere sig i – desuden gør det, at man lærer mange at kende rundt omkring i huset.

  • Hvorfor er Kammeradvokaten en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Kammeradvokaten er først og fremmest en attraktiv arbejdsplads for mig på grund af det gode læringsmiljø og muligheden for at få et bredt fagligt fundament. Der er mulighed for at gå af flere karriereveje og fokus på, at man udvikler sine kompetencer – det kan være inden for både ledelse, strategi, innovation og faglig specialisering.

Desuden er ens nærmeste leder tæt på én. Alle får tilknyttet en præstationsvejleder, som kan være såvel en advokat som en partner, der sidder i samme afdeling som én selv – vedkommende har derfor en direkte interesse i, at man udvikler sig og udnytter sit potentiale, hvilket kunne mærkes allerede fra den første dag.

Endvidere er det attraktivt for mig, at man hos Kammeradvokaten har en lang tradition for at have Cand.merc.jur.’er ansat, og ikke skeler til, om man er Cand.merc.jur. eller Cand.jur. – man indgår i det samme interne karriereforløb og får den samme type af opgaver.

Læs mere om Kammeradvokaten

Mød andre kandidater fra Kammeradvokaten

Senest opdateret: 12 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-10-2019

Victoria Faber Stuhr, Advokatfuldmægtig i IT-ret, Bruun & Hjejle

Jeg er ansat i forretningsområdet IT-ret, hvor jeg beskæftiger mig med rådgivning af danske og udenlandske IT- og medievirksomheder. Mine arbejdsopgaver er primært besvarelse af spørgsmål i relation til virksomheders overholdelse af markedsføringsloven, udarbejdelse af IT-aftaler og transaktionssupport i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Elvan Pelit, Intern jurist, AART Architects

Som intern jurist består min hverdag hovedsageligt af rådgivning inden for udbudsret, entrepriseret, forsikringsret og selskabsret. Min rolle spænder fra at være juridisk sparringspartner til direktionen og kollegerne til at forhandle kontrakter med for eksempel en bygherre. Det er både spændende og udfordrende at forhandle den gode løsning for alle parter.

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Sascha Tolstrup Jensen, Jurist, Dansk Stalking Center

Jeg sidder i interventionsafdelingen i Dansk Stalking Center, hvor jeg arbejder med konkret juridisk sagsbehandling. I Danmark er der 100.000 danskere, der bliver stalket hvert år og derfor er der behov for, at jeg som jurist, bruger min viden inden for det strafferetlige, forvaltningsretlige og menneskeretlige område. Andre gange mere kuriøs lovgivning som postloven og mark- og vejfredsloven.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kenneth Valentin Johansen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Forbrugerklagenævnets sekretariat. Overordnet set betyder det, at jeg har ansvaret for, at en klage, der kommer ind over en erhvervsdrivende bliver præsenteret på bedste vis for Forbrugerklagenævnet, således, at de kan træffe en afgørelse på et oplyst og korrekt juridisk grundlag. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Theis Friland Larsen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder med refusion af udbytteskat under det fagområde, som beskæftiger sig med selskabsskat. Det er et af de områder, hvor Skattestyrelsen har oprustet betydeligt, og vi er mange ansatte, såvel nyuddannede som medarbejdere med flere års erfaring.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Emmelie Abildgaard, Senior Regulatory & Scientific Affairs Specialist, Nestlé

Jeg arbejder i Nestlés Regulatory & Scientific Affairs afdeling, hvor jeg primært arbejder med fødevarelovgivning. Det indebærer, at jeg sørger for, at virksomhedens produkter overholder lovgivningen i forhold til f.eks. emballager, opskrifter og markedsføring. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Nikolaj Jepsen, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i Fast Ejendom, der er en af Bruun & Hjejles fokusområder. Jeg har været en del af Fast Ejendom som Stipendiat fra september 2016, og fra 1. februar 2018 er jeg blevet ansat som advokatfuldmægtig. Jeg beskæftiger mig primært med ejendomstransaktioner, hvilket er køb og salg af ejendomme. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Hans Frederik Linde, Juridisk konsulent, Kommunikation og Sprog

Jeg arbejder i forhandlingsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med alt indenfor ansættelses- og arbejdsret. Jeg yder rådgivning og sagsbehandling til medlemmer fra indgangen til nyt arbejde, under ansættelsen og ved afbrydelse og skift af arbejde. Jeg arbejder primært med barselsrådgivning, konkurs og med medlemmer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed.

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Christoffer Henneberg, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i vores Private Equity-team, som rådgiver kapitalfonde om etablering af alternative investeringsstrukturer, herunder om fundraising og fondsstrukturering. Derudover rådgiver vi institutionelle investorer ved investeringer i danske og udenlandske kapitalfonde, hvor vi hjælper investorerne med at identificere alle relevante juridiske forhold for investeringen.

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Emilie Studsgaard Josephsen, Callcenterkoordinator, Lederne

Jeg sidder i vores Callcenter og beskæftiger mig med ansættelsesret. Ledernes Hovedorganisation har over 127.000 medlemmer, som jeg både rådgiver telefonisk og skriftligt i relation til de juridiske forhold, der opstår før, under og efter et ansættelsesforhold. Det drejer sig om indgåelse af ansættelseskontrakt, sygdom, ferie, barsel, klausuler m.m.

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Cathrine Wenzzel, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i Bruun & Hjejles skatteafdeling, som mest beskæftiger sig med store og principielle skattesager og rådgivning inden for selskabsretlige og finansielle transaktioner. Mine arbejdsopgaver spænder vidt, men bestårprimært i tax opinions, dvs. konkret rådgivning angående en påtænkt disposition, gennemgang af (købs)aftaler samt juridiske undersøgelser.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anne Thomsen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor jeg behandler klager over afgørelser fra forskellige forvaltningsmyndigheder inden for naturområdet og sekretariatsbetjener selve nævnet. Jeg deler ansvaret for sagerne inden for en række specialer i dette område, hvor vi selvstændigt udarbejder udkast til afgørelser.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Nikolaj Dahl Johannsen, Fuldmægtig i Bank & Finans, Accura

Jeg sidder i Accuras Afdeling for Bank- og Finansieringsret, hvor mine primære arbejdsopgaver er udarbejdelse af dokumentationsgrundlag for forskellige typer af finansielle transaktioner, gennemgang af virksomheders finansielle situation fra en juridisk vinkel i forbindelse med et salg af den pågældende virksomhed samt gennemgang af finansielle virksomheders regulatoriske forhold.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Nikolaj Grønvald Hansen Erhvervsjuridisk fuldmægtig i M&A, Accura

Jeg arbejder med Mergers & Acquisitions (M&A) - også kendt som køb og salg af virksomheder, der i stigende grad er blevet en integreret del af større virksomheder og kapitalfondes strategiske udvikling. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Josephine Søegaard Knop, 3. års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg sidder i vores udbudsafdeling, hvor jeg primært bistår Forsvaret med indkøb af forsvarsmateriel og indgåelsen af kontrakter. Det er faktisk svært at sige. Det mest spændende må næsten være alle de mennesker, som jeg møder gennem mit arbejde – både på klientsiden og i form af kontraktparter. Forsvaret indgår og forhandler kontrakter med en bred skare af leverandører, og jeg holder meget af, når ...

Læs mere
Sidst opdateret 25-10-2019

Henriette Mie Hansen, Konsulent, KL

Jeg arbejder i Arbejdsgiverpolitisk Center, som er det ene af KL’s arbejdsgiverkontorer. I Arbejdsgiverpolitisk Center varetager mine kollegaer og jeg kommunernes kollektive interesser som arbejdsgivere for 500.000 medarbejdere i kommunerne. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Amalie Stougaard Christiansen, Fuldmægtig i Fast Ejendom, Accura

Jeg sidder i vores Afdeling for Fast Ejendom, som jeg har været tilknyttet i knap 5 år. Jeg beskæftiger mig primært med køb og salg af ejendomme, og i den forbindelse er jeg med fra start ved fx udarbejdelse af udkast til LOI (letter of intent), due diligence-rapporter, købs-/salgsaftaler og processen omkring closing. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Mikael Amnitsbøl, Konsulent, DI

Jeg sidder i personalejura i Dansk Industri, DI. Personalejura er DIs advokatkontor, og vi hjælper virksomhederne med en række juridiske problemstillinger. Problemstillingerne spænder fra at svare på juridiske spørgsmål og til at føre sager ved Højesteret eller EU-domstolen samt alt derimellem. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Line Stenstrup de Heus Kronsbjerg, 1 års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i M&A-teamet, hvor jeg beskæftiger mig med virksomhedsoverdragelser og selskabsretlige spørgsmål. I forbindelse med en virksomhedstransaktion består mit arbejde som 1. års-fuldmægtig primært i juridisk due diligence, når vi repræsenterer køber, dvs. gennemgang af alle juridiske dokumenter om den virksomhed, der skal købes og opsætning af datarum, når vi repræ ...

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Mikkel Markussen, Studenternedhjælper, Skattestyrelsen

Jeg arbejder hos Skattestyrelsen som studentermedhjælper i afdelingen for store selskaber. Her er jeg med til at sikre, at Danmarks største selskaber overholder skattelovgivningen og betaler den korrekte skat. Jeg er tilknyttet tre enheder, hvor jeg løser opgaver inden for kulbrinte- og tonnagebeskatning, royaltybetalinger, samt fordeling af selskabsskat mellem landets kommuner.

Læs mere