Line Stenstrup de Heus Kronsbjerg, 1 års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Line arbejder som advokatfuldmægtig i M&A-teamet, hvor hun beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser og selskabsretslige spørgsmål.

Kammeradvokaten
Fuldmægtig
  • Line Stenstrup de Heus Kronsbjerg
  • 26 år
  • Ansat siden oktober 2018
  • Cand. Jur ved SDU

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i M&A-teamet, hvor jeg beskæftiger mig med virksomhedsoverdragelser og selskabsretlige spørgsmål. I forbindelse med en virksomhedstransaktion består mit arbejde som 1. års-fuldmægtig primært i juridisk due diligence, når vi repræsenterer køber, dvs. gennemgang af alle juridiske dokumenter om den virksomhed, der skal købes og opsætning af datarum, når vi repræsenterer sælgeren af en virksomhed. Jeg bistår dog også med udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter samt med opgaver i forbindelse med signing og closing af en transaktion.

Da selskabsret er en integreret del af mit arbejde med virksomhedsoverdragelser, beskæftiger jeg mig ligeledes med selskabsretlige spørgsmål, herunder afdækning af selskabsretlige problemstillinger eller udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter i forbindelse med stiftelsen af et selskab eller i forbindelse med afholdelse af en generalforsamling.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende, men også noget af det mest udfordrende, er, at jeg sjældent ved, hvad dagen bringer. Det er spændende, da det giver mig en meget afvekslende hverdag, men det er også udfordrende, da jeg som mange andre trives med struktur og planlægning i hverdagen.

Selvom jeg stadig er forholdsvis ny inden for transaktionsområdet, synes jeg allerede nu, at noget af det mest spændende og lærerige er at følge en transaktion og udviklingen af denne fra start til slut: Fra de indledende samtaler med klienten til closing af transaktionen.

Et spændende og udfordrende element i mit arbejde er desuden, at det ikke altid kun handler om jura og paragraffer, men at det i lige så høj grad handler om forretningsforståelse. Når man kommer direkte fra studiet, kan man godt være lidt tilbøjelig til at læne sig meget op ad loven for at finde det mest korrekte juridiske svar, men det er bare ikke nødvendigvis det svar, som skaber mest værdi for klienten. Det er en balancegang, som jeg stadig er ved at lære.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Der er selvfølgelig ofte tilfælde, hvor jeg kan anvende den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig på studiet, direkte i praksis. Jeg har fra studiet en meget selskabsretlig profil, hvilket jeg i høj grad har kunnet gøre brug af i besvarelsen af selskabsretlige spørgsmål. Det er dog lige så ofte tilfældet, at teorien ikke kan anvendes direkte på en praktisk problemstilling, hvorfor jeg tror, at det vigtigste aktiv fra studiet er den juridiske kapital, jeg har tilegnet mig, som gør mig i stand til at tænke juridisk.

Jeg har erfaret, at det ikke er alle svar, der står skrevet i loven eller i teorien, hvorfor mange spørgsmål står åbne for fortolkning. Det kan virke angstprovokerende at skulle ræsonnere sig frem til et svar, da svaret kan have stor betydning for vores klienter, men min juridiske kapital gør, at jeg måske ikke kan finde frem til et entydigt svar på en given problemstilling, men i hvert fald blive guidet i den rigtige retning og ved hjælp af juridisk analyse og metode finde frem til et svar, der skaber værdi for klienten.

Arbejdet med virksomhedsoverdragelser foregår hovedsageligt på engelsk, hvorfor jeg også har haft stor gavn af mit udlandsophold i Sydney.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Kammeradvokaten?

1. Der er et stærkt socialt fællesskab på gruppe- og anciennitetsniveau, men også på tværs af afdelinger og anciennitet. Når man er så meget sammen, som vi er, er det vigtigt, at der er et godt kollegialt fællesskab, og at der er en lyst til også at være sammen uden, at det nødvendigvis behøver at handle om arbejde. Det kan være i fredagsbaren, over en kop kaffe
eller bare i forbindelse med frokosten i kantinen.

2. Der er en stor viden at se op til og lære af. Det er motiverende at lære af nogle af de bedste i branchen, og jeg føler, at jeg hos Kammeradvokaten får de bedste forudsætninger for min fremtidige karriere.

3. Man bliver givet et ansvar fra start, og der er en tro på dig og din kunnen. Samtidig er der også altid plads til at stille spørgsmål og italesætte dine usikkerheder.

  • Hvorfor er Kammeradvokaten en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Kammeradvokaten er en attraktiv arbejdsplads, da det er et af de førende advokatkontorer i Danmark. Der er mange dygtige og meget kompetente kollegaer at lære af og dermed også de bedste forudsætninger for at opnå specialistviden og dygtiggøre dig inden for dit respektive forretningsområde.

Det er et stort kontor med flere specialeområder, hvorfor der er mulighed for at arbejde med større og mere komplekse sager med specialister inden for flere retsområder og på tværs af faggrupperne i huset.

Kontorets størrelse betyder også, at der er gode muligheder for at udvikle et godt juridisk netværk og skabe gode både professionelle og personlige relationer. Dette har særligt været vigtigt fra mig, da jeg er flyttet til København fra Fyn, hvor jeg også læste på universitetet.

Læs mere om Kammeradvokaten

Mød andre kandidater fra Kammeradvokaten


Annoncer