Vis studentum.dk som: Mobile

Line Stenstrup de Heus Kronsbjerg, 1 års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Kammeradvokaten
Fuldmægtig
  • Line Stenstrup de Heus Kronsbjerg
  • 26 år
  • Ansat siden oktober 2018
  • Cand. Jur ved SDU

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i M&A-teamet, hvor jeg beskæftiger mig med virksomhedsoverdragelser og selskabsretlige spørgsmål. I forbindelse med en virksomhedstransaktion består mit arbejde som 1. års-fuldmægtig primært i juridisk due diligence, når vi repræsenterer køber, dvs. gennemgang af alle juridiske dokumenter om den virksomhed, der skal købes og opsætning af datarum, når vi repræsenterer sælgeren af en virksomhed. Jeg bistår dog også med udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter samt med opgaver i forbindelse med signing og closing af en transaktion.

Da selskabsret er en integreret del af mit arbejde med virksomhedsoverdragelser, beskæftiger jeg mig ligeledes med selskabsretlige spørgsmål, herunder afdækning af selskabsretlige problemstillinger eller udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter i forbindelse med stiftelsen af et selskab eller i forbindelse med afholdelse af en generalforsamling.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende, men også noget af det mest udfordrende, er, at jeg sjældent ved, hvad dagen bringer. Det er spændende, da det giver mig en meget afvekslende hverdag, men det er også udfordrende, da jeg som mange andre trives med struktur og planlægning i hverdagen.

Selvom jeg stadig er forholdsvis ny inden for transaktionsområdet, synes jeg allerede nu, at noget af det mest spændende og lærerige er at følge en transaktion og udviklingen af denne fra start til slut: Fra de indledende samtaler med klienten til closing af transaktionen.

Et spændende og udfordrende element i mit arbejde er desuden, at det ikke altid kun handler om jura og paragraffer, men at det i lige så høj grad handler om forretningsforståelse. Når man kommer direkte fra studiet, kan man godt være lidt tilbøjelig til at læne sig meget op ad loven for at finde det mest korrekte juridiske svar, men det er bare ikke nødvendigvis det svar, som skaber mest værdi for klienten. Det er en balancegang, som jeg stadig er ved at lære.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Der er selvfølgelig ofte tilfælde, hvor jeg kan anvende den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig på studiet, direkte i praksis. Jeg har fra studiet en meget selskabsretlig profil, hvilket jeg i høj grad har kunnet gøre brug af i besvarelsen af selskabsretlige spørgsmål. Det er dog lige så ofte tilfældet, at teorien ikke kan anvendes direkte på en praktisk problemstilling, hvorfor jeg tror, at det vigtigste aktiv fra studiet er den juridiske kapital, jeg har tilegnet mig, som gør mig i stand til at tænke juridisk.

Jeg har erfaret, at det ikke er alle svar, der står skrevet i loven eller i teorien, hvorfor mange spørgsmål står åbne for fortolkning. Det kan virke angstprovokerende at skulle ræsonnere sig frem til et svar, da svaret kan have stor betydning for vores klienter, men min juridiske kapital gør, at jeg måske ikke kan finde frem til et entydigt svar på en given problemstilling, men i hvert fald blive guidet i den rigtige retning og ved hjælp af juridisk analyse og metode finde frem til et svar, der skaber værdi for klienten.

Arbejdet med virksomhedsoverdragelser foregår hovedsageligt på engelsk, hvorfor jeg også har haft stor gavn af mit udlandsophold i Sydney.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Kammeradvokaten?

1. Der er et stærkt socialt fællesskab på gruppe- og anciennitetsniveau, men også på tværs af afdelinger og anciennitet. Når man er så meget sammen, som vi er, er det vigtigt, at der er et godt kollegialt fællesskab, og at der er en lyst til også at være sammen uden, at det nødvendigvis behøver at handle om arbejde. Det kan være i fredagsbaren, over en kop kaffe
eller bare i forbindelse med frokosten i kantinen.

2. Der er en stor viden at se op til og lære af. Det er motiverende at lære af nogle af de bedste i branchen, og jeg føler, at jeg hos Kammeradvokaten får de bedste forudsætninger for min fremtidige karriere.

3. Man bliver givet et ansvar fra start, og der er en tro på dig og din kunnen. Samtidig er der også altid plads til at stille spørgsmål og italesætte dine usikkerheder.

  • Hvorfor er Kammeradvokaten en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Kammeradvokaten er en attraktiv arbejdsplads, da det er et af de førende advokatkontorer i Danmark. Der er mange dygtige og meget kompetente kollegaer at lære af og dermed også de bedste forudsætninger for at opnå specialistviden og dygtiggøre dig inden for dit respektive forretningsområde.

Det er et stort kontor med flere specialeområder, hvorfor der er mulighed for at arbejde med større og mere komplekse sager med specialister inden for flere retsområder og på tværs af faggrupperne i huset.

Kontorets størrelse betyder også, at der er gode muligheder for at udvikle et godt juridisk netværk og skabe gode både professionelle og personlige relationer. Dette har særligt været vigtigt fra mig, da jeg er flyttet til København fra Fyn, hvor jeg også læste på universitetet.

Læs mere om Kammeradvokaten

Mød andre kandidater fra Kammeradvokaten

Senest opdateret: 12 aug 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 16-08-2019

Emmelie Abildgaard, Senior Regulatory & Scientific Affairs Specialist, Nestlé

Jeg arbejder i Nestlés Regulatory & Scientific Affairs afdeling, hvor jeg primært arbejder med fødevarelovgivning. Det indebærer, at jeg sørger for, at virksomhedens produkter overholder lovgivningen i forhold til f.eks. emballager, opskrifter og markedsføring. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Nikolaj Grønvald Hansen Erhvervsjuridisk fuldmægtig i M&A, Accura

Jeg arbejder med Mergers & Acquisitions (M&A) - også kendt som køb og salg af virksomheder, der i stigende grad er blevet en integreret del af større virksomheder og kapitalfondes strategiske udvikling. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Kasper Profit Sand Hansen, Juridisk Konsulent, Lederne

Jeg sidder i den ansættelsesretlige afdeling, hvor min primære arbejdsopgave består i at yde juridisk rådgivning inden for ansættelsesretten til Ledernes medlemmer ansat i det private arbejdsmarked samt forhandle med arbejdsgiverorganisationerne og  virksomhederne. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Elvan Pelit, Intern jurist, AART Architects

Som intern jurist består min hverdag hovedsageligt af rådgivning inden for udbudsret, entrepriseret, forsikringsret og selskabsret. Min rolle spænder fra at være juridisk sparringspartner til direktionen og kollegerne til at forhandle kontrakter med for eksempel en bygherre. Det er både spændende og udfordrende at forhandle den gode løsning for alle parter.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Katrine Vinter Winsløv, Advokatfuldmægtig, Dansk Byggeri

Jeg er ansat som advokatfuldmægtig i Dansk Byggeris juridiske afdeling, hvor jeg beskæftiger mig med entreprise- og udbudsret. Dagligdagen består hovedsageligt i at hjælpe og rådgive vores mange medlemsvirksomheder, der dagligt kontakter afdelingen med stort og småt. Arbejdsopgaverne er ofte forskelligartede, fordi ét problem sjældent går fuldstændig igen.

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Cathrine Wenzzel, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i Bruun & Hjejles skatteafdeling, som mest beskæftiger sig med store og principielle skattesager og rådgivning inden for selskabsretlige og finansielle transaktioner. Mine arbejdsopgaver spænder vidt, men bestårprimært i tax opinions, dvs. konkret rådgivning angående en påtænkt disposition, gennemgang af (købs)aftaler samt juridiske undersøgelser.

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Suzan Burcu, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg sidder i fagområdet Erhverv, hvor jeg arbejder med registreringer af virksomheder, herunder det system- og procesmæssige set-up som vedrører registrering af virksomheder. Mine primære arbejdsopgaver er alt fra juridiske opgaver til at lave dataudtræk. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Cecilie Hermansen, Erhvervsjuridisk fuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg arbejder i Mergers & Acquisitions (M&A), hvor vi rådgiver industrielle klienter og kapitalfonde om køb og salg af virksomheder. Selvom jeg arbejder på et advokatkontor er mine primære arbejdsopgaver ikke at løse allerede opståede tvister for vores klienter. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Amalie Stougaard Christiansen, Fuldmægtig i Fast Ejendom, Accura

Jeg sidder i vores Afdeling for Fast Ejendom, som jeg har været tilknyttet i knap 5 år. Jeg beskæftiger mig primært med køb og salg af ejendomme, og i den forbindelse er jeg med fra start ved fx udarbejdelse af udkast til LOI (letter of intent), due diligence-rapporter, købs-/salgsaftaler og processen omkring closing. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Charlotte Laustsen Jørgensen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder i momskontoret i Jura. Her arbejder vi med principielle sager og hjælper resten af Skattestyrelsen med fortolkning af lovgivning og praksis, så vi er med til at sikre en ensrettet sagsbehandling i hele organisationen. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kenneth Valentin Johansen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Forbrugerklagenævnets sekretariat. Overordnet set betyder det, at jeg har ansvaret for, at en klage, der kommer ind over en erhvervsdrivende bliver præsenteret på bedste vis for Forbrugerklagenævnet, således, at de kan træffe en afgørelse på et oplyst og korrekt juridisk grundlag. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Nikolaj Jepsen, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i Fast Ejendom, der er en af Bruun & Hjejles fokusområder. Jeg har været en del af Fast Ejendom som Stipendiat fra september 2016, og fra 1. februar 2018 er jeg blevet ansat som advokatfuldmægtig. Jeg beskæftiger mig primært med ejendomstransaktioner, hvilket er køb og salg af ejendomme. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Nikolaj Dahl Johannsen, Fuldmægtig i Bank & Finans, Accura

Jeg sidder i Accuras Afdeling for Bank- og Finansieringsret, hvor mine primære arbejdsopgaver er udarbejdelse af dokumentationsgrundlag for forskellige typer af finansielle transaktioner, gennemgang af virksomheders finansielle situation fra en juridisk vinkel i forbindelse med et salg af den pågældende virksomhed samt gennemgang af finansielle virksomheders regulatoriske forhold.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Malene Christine Harkjær Frederiksen, 1. års- erhvervsjuridisk fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig i Kammeradvokatens finansieringsret- og fintech team. Fintech er et begreb, der anvendes om virksomheder, der ligger i krydsfeltet mellem IT- og finanssektoren, og kan være alt fra start-ups til store finansielle spillere. Vi rådgiver om finansiel lovgivning inden for betalingsområdet, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, compliance ...

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Theis Friland Larsen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder med refusion af udbytteskat under det fagområde, som beskæftiger sig med selskabsskat. Det er et af de områder, hvor Skattestyrelsen har oprustet betydeligt, og vi er mange ansatte, såvel nyuddannede som medarbejdere med flere års erfaring.

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Frederik Henriques, Stud. Jur student, Lederne

Jeg er studentermedarbejder i den ansættelsesretlige afdeling, hvor vi hjælper vores medlemmer med de juridiske problemstillinger, de har i deres arbejdsliv. Dette kan være alt fra fratrædelsesaftaler og konkurrenceklausuler til deres rettigheder og lønvilkår. Derudover bidrager vi studerende også med rådgivning vedrørende dagpenge og andre a-kasse-relaterede problemstillinger.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Josephine Søegaard Knop, 3. års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg sidder i vores udbudsafdeling, hvor jeg primært bistår Forsvaret med indkøb af forsvarsmateriel og indgåelsen af kontrakter. Det er faktisk svært at sige. Det mest spændende må næsten være alle de mennesker, som jeg møder gennem mit arbejde – både på klientsiden og i form af kontraktparter. Forsvaret indgår og forhandler kontrakter med en bred skare af leverandører, og jeg holder meget af, når ...

Læs mere
Sidst opdateret 25-10-2019

Natalia Louise Lehnsdal, Chefkonsulent, KL

Jeg er en del af det juridiske kontor i KL, hvor vi varetager forskellige opgaver og varetager kommuners interesser inden for et bredt felt af offentligretlige emner. Vores kontor er inddelt i tre teams, hvor jeg beskæftiger mig med det offentligretlige område. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-07-2019

Karin Karstens Mølhave, Jurist, Sikkerhedsstyrelsen

Jeg sidder i Sikkerhedsstyrelsens afdeling for juridisk support og udvikling, der er en del af styrelsens Center for Markedsovervågning. Mine primære opgaver består i at yde juridisk support til de tekniske sagsbehandlere og tilsynsførende på områder som fyrværkeri, byggevarer, håndkøbsmedicin og alderskontrol, samt at udarbejde politianmeldelser på de samme områder.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Hans Frederik Linde, Juridisk konsulent, Kommunikation og Sprog

Jeg arbejder i forhandlingsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med alt indenfor ansættelses- og arbejdsret. Jeg yder rådgivning og sagsbehandling til medlemmer fra indgangen til nyt arbejde, under ansættelsen og ved afbrydelse og skift af arbejde. Jeg arbejder primært med barselsrådgivning, konkurs og med medlemmer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed.

Læs mere