Anne Thomsen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Anne arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor hun behandler klager over afgørelser fra forskellige forvaltningsmyndigheder.

Nævnenes Hus
Fuldmægtig
  • Anne Thomsen
  • Ansat siden 2017
  • Cand. Jur ved Aarhus Universitet

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor jeg behandler klager over afgørelser fra forskellige forvaltningsmyndigheder inden for naturområdet og sekretariatsbetjener selve nævnet.

Jeg deler ansvaret for sagerne inden for en række specialer i dette område, hvor vi selvstændigt udarbejder udkast til afgørelser, hvilket vil sige at vi gennemgår sagernes samlede dokumenter, såvel som skriver et afgørelsesudkast, der enten bliver godkendt i nævnet eller af nævnets formand eller stedfortræderne.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest spændende og samtidigt udfordrende er det store ansvar, som man hurtigt får for egne sager. Det er spændende, idet der stilles krav til et højt fagligt niveau, samtidig med at man udvikler sig meget personligt både fagligt og socialt, idet man indgår i et stærkt fagligt team, hvor der er god mulighed for sparring.

Det kan være meget udfordrende at skulle danne sig et overblik over specialiserede lovområder og kunne anvende dette i komplicerede sager, hvor afgørelserne har stor betydning for parterne såvel som samfundet og miljøet i sin helhed. Her er det rigtig godt, at man har et team man kan vende sagerne med, så der er god mulighed for at få drøftet problemstillingerne, inden afgørelserne bliver sendt videre.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Da Miljø- og Fødevareklagenævnet agerer som klageinstans for andre myndigheders afgørelser, har jeg altid brug for at kunne sætte mig ind i de juridiske argumenter og problemstillinger, der dukker op i de enkelte sager. Her kræver det først og fremmest en rigtig god forståelse for forvaltningsret, da vi skal sikre os, at sagerne er blevet behandlet korrekt. Derudover kræver det, at man forstår at sætte sig ind i meget specialiserede lovtekster, der kan være præget af fagsprog og som indgår i et netværk af samspillende regler, hvilket netop er hvor min uddannelse som jurist spiller en stor rolle.

Uddannelsen har givet mig de værktøjer, som jeg skal bruge for at kunne identificere de juridiske problemstillinger i en sag og derefter vurdere, hvorledes de enkelte problemstillinger skal behandles ud fra den relevante speciallovgivning.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Nævnenes Hus?

1. Det store ansvar

2. Den store faglighed

3. Det gode fælleskab med mine kolleger

  • Hvorfor er Nævnenes Hus en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Nævnenes Hus favner bredt indenfor juraens forskellige fagområder og der er gode muligheder for, at man hurtigt kan specialisere sig fagligt, samtidig med at der er mulighed for at prøve kræfter med nye faglige udfordringer. Samtidig giver det store ansvar en god personlig og faglig udvikling i et miljø, hvor man kan sparre åbent og bidrage til utroligt vigtige samfundsopgaver.

Samtidig er det spændende at være del af en organisation, hvor der sker en løbende udvikling og der til tider kan være stor mediebevågenhed, men hvor fagligheden står i centrum.

Læs mere om Nævnenes Hus

Mød andre kandidater fra Nævnenes Hus


Annoncer