Vis studentum.dk som: Mobile

COVID-19 - Er dit studievalg blevet påvirket? Svar på 3 lynhurtige spørgsmål

Natalia Louise Lehnsdal, Chefkonsulent, KL

KL
Chefkonsulent
 • Natalia Louise Lehnsdal
 • 45 år
 • Ansat siden august 2006
 • Cand.jur fra KU

 • Kan du kort beskrive det arbejdsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er en del af det juridiske kontor i KL, hvor vi varetager forskellige opgaver og varetager kommuners interesser inden for et bredt felt af offentligretlige emner. Vores kontor er inddelt i tre teams, hvor jeg beskæftiger mig med det offentligretlige område.

Mine primære arbejdsopgaver kan inddeles i fire overordnede områder:

 • Den rådgivende del

Den rådgivende del af mit arbejde går ud på at vejlede kommunerne inden for forskellige områder som eksempelvis den tværgående offentlige lovgivning, forvaltningsloven, databeskyttelseslovningen m.fl. Som en del af kommunernes medlemsservice kan de ringe eller skrive ind, hvis de har spørgsmål, der knytter sig til et retsområde, og så er det vores opgave at hjælpe og rådgive dem i forhold til lovgivningen og vores erfaring på området.

 • Interessevaretagelsesdelen

Denne del handler om, at vi i KL forsøger at påvirke den lovgivning, der kommer fra Folketinget i forhold til, hvad der er bedst for kommunerne. Det kan eksempelvis være, hvis der kommer et nyt lovforslag eller i forbindelse med udvalgsarbejde. Den del foregår i et samarbejde mellem KL’s forskellige fagkontorer og juristerne i vores afdeling.

 • Konsulentdelen

Kommunerne kan også hyre os som konsulenter til større undersøgelsesopgaver, hvis der eksempelvis er et emne med stor, politisk bevågenhed eller udfordringer, som kommunerne gerne vil have hjælp til at undersøge.

 • Undervisningsdelen

Jeg underviser også kommunale medarbejdere rundt om i landet i forskellige emner. Det kan eksempelvis være i områder som forvaltningsret, aktindsigt eller GDPR-spørgsmål, som vi har stor viden om og erfaring med i KL.

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg har været her i mange år, og det skyldes blandt andet, at der er stor afveksling i mine opgaver, og jeg synes, at det er spændende, at der sker så meget nyt.

Derudover synes jeg også, at det er rigtig spændende og tilfredsstillende, at jeg kan mærke, at vi er med til at løse nogle af de problemstillinger, som kommunerne står overfor, og dermed gør en forskel for dem.

Det er en spændende udfordring, når vi får en opgave, som på overfladen godt udelukkende kan se juridisk ud, men hvor det viser sig, at det er en mere politisk opgave, hvor løsningen skal tilpasses den virkelighed, der er ude hos den enkelte kommune.

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger faktisk min uddannelse hver dag i mit arbejde. På jurastudiet lærer vi at arbejde ud fra en bestemt metode i forhold til, hvordan vi løser forskellige juridiske problemstillinger. Vi indsamler en række faktuelle oplysninger, herunder hvilke retsregler der er på det pågældende område og ud fra det finder vi så et resultat. I stort og småt er det sådan, vi går til alle opgaver, så på den måde bruger jeg min uddannelse hver dag i mit arbejde, når vi skal løse nye opgaver.

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde?

1. At jeg har en faglig ballast, og at jeg har de faglige forudsætninger fra min uddannelse, som gør, at jeg kan udføre mit arbejde

2. At jeg har et stærkt juridisk miljø omkring mig. Vi er et relativt stort kontor med over 20 jurister, og det er vigtigt for mig, at jeg har nogle kompetente kollegaer, som jeg kan sparre med fagligt

3. At jeg kan se betydningen af det arbejde, jeg udfører. Der er en stor tilfredsstillelse i, at jeg kan se, at der er et endeligt slutprodukt i mit arbejde, som nogle får glæde af.

 • Hvorfor er KL en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

Overordnet er der tre ting, som gør, at KL er en attraktiv arbejdsplads for mig. Først og fremmest er der stor afveksling i opgaverne, fleksibilitet og frihed under ansvar samt rig mulighed for at udvikle sig. Jeg har altid haft mulighed for at søge nye veje, og hvis du har et ønske om at udvikle dig, er der mange muligheder for at få lov til at arbejde med nye fagområder. Derudover er der en flad ledelsesstruktur og meget højt til loftet, som måske ikke nødvendigvis er at forvente, når man arbejder i en stor organisation, og som jeg tror, er ret unikt for KL.

Læs mere om KL

Mød andre kandidater fra KL

Senest opdateret: 25 okt 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-10-2019

Victoria Faber Stuhr, Advokatfuldmægtig i IT-ret, Bruun & Hjejle

Jeg er ansat i forretningsområdet IT-ret, hvor jeg beskæftiger mig med rådgivning af danske og udenlandske IT- og medievirksomheder. Mine arbejdsopgaver er primært besvarelse af spørgsmål i relation til virksomheders overholdelse af markedsføringsloven, udarbejdelse af IT-aftaler og transaktionssupport i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Kenneth Valentin Johansen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Forbrugerklagenævnets sekretariat. Overordnet set betyder det, at jeg har ansvaret for, at en klage, der kommer ind over en erhvervsdrivende bliver præsenteret på bedste vis for Forbrugerklagenævnet, således, at de kan træffe en afgørelse på et oplyst og korrekt juridisk grundlag. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anne Thomsen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor jeg behandler klager over afgørelser fra forskellige forvaltningsmyndigheder inden for naturområdet og sekretariatsbetjener selve nævnet. Jeg deler ansvaret for sagerne inden for en række specialer i dette område, hvor vi selvstændigt udarbejder udkast til afgørelser.

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Mikkel Markussen, Studenternedhjælper, Skattestyrelsen

Jeg arbejder hos Skattestyrelsen som studentermedhjælper i afdelingen for store selskaber. Her er jeg med til at sikre, at Danmarks største selskaber overholder skattelovgivningen og betaler den korrekte skat. Jeg er tilknyttet tre enheder, hvor jeg løser opgaver inden for kulbrinte- og tonnagebeskatning, royaltybetalinger, samt fordeling af selskabsskat mellem landets kommuner.

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Charlotte Laustsen Jørgensen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder i momskontoret i Jura. Her arbejder vi med principielle sager og hjælper resten af Skattestyrelsen med fortolkning af lovgivning og praksis, så vi er med til at sikre en ensrettet sagsbehandling i hele organisationen. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-07-2019

Karin Karstens Mølhave, Jurist, Sikkerhedsstyrelsen

Jeg sidder i Sikkerhedsstyrelsens afdeling for juridisk support og udvikling, der er en del af styrelsens Center for Markedsovervågning. Mine primære opgaver består i at yde juridisk support til de tekniske sagsbehandlere og tilsynsførende på områder som fyrværkeri, byggevarer, håndkøbsmedicin og alderskontrol, samt at udarbejde politianmeldelser på de samme områder.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Amalie Stougaard Christiansen,1.års-fuldmægtig i Fast Ejendom, Accura

Jeg sidder i vores Afdeling for Fast Ejendom, som jeg har været tilknyttet i knap 5 år. Jeg beskæftiger mig primært med køb og salg af ejendomme, og i den forbindelse er jeg med fra start ved fx udarbejdelse af udkast til LOI (letter of intent), due diligence-rapporter, købs-/salgsaftaler og processen omkring closing. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Nikolaj Jepsen, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i Fast Ejendom, der er en af Bruun & Hjejles fokusområder. Jeg har været en del af Fast Ejendom som Stipendiat fra september 2016, og fra 1. februar 2018 er jeg blevet ansat som advokatfuldmægtig. Jeg beskæftiger mig primært med ejendomstransaktioner, hvilket er køb og salg af ejendomme. 

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Josephine Søegaard Knop, 3. års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg sidder i vores udbudsafdeling, hvor jeg primært bistår Forsvaret med indkøb af forsvarsmateriel og indgåelsen af kontrakter. Det er faktisk svært at sige. Det mest spændende må næsten være alle de mennesker, som jeg møder gennem mit arbejde – både på klientsiden og i form af kontraktparter. Forsvaret indgår og forhandler kontrakter med en bred skare af leverandører, og jeg holder meget af, når ...

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Emmelie Abildgaard, Senior Regulatory & Scientific Affairs Specialist, Nestlé

Jeg arbejder i Nestlés Regulatory & Scientific Affairs afdeling, hvor jeg primært arbejder med fødevarelovgivning. Det indebærer, at jeg sørger for, at virksomhedens produkter overholder lovgivningen i forhold til f.eks. emballager, opskrifter og markedsføring. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Emilie Studsgaard Josephsen, Callcenterkoordinator, Lederne

Jeg sidder i vores Callcenter og beskæftiger mig med ansættelsesret. Ledernes Hovedorganisation har over 127.000 medlemmer, som jeg både rådgiver telefonisk og skriftligt i relation til de juridiske forhold, der opstår før, under og efter et ansættelsesforhold. Det drejer sig om indgåelse af ansættelseskontrakt, sygdom, ferie, barsel, klausuler m.m.

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Hans Frederik Linde, Juridisk Konsulent, Kommunikation og Sprog

Jeg arbejder i forhandlingsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med alt indenfor ansættelses- og arbejdsret. Jeg yder rådgivning og sagsbehandling til medlemmer fra indgangen til nyt arbejde, under ansættelsen og ved afbrydelse og skift af arbejde. Jeg arbejder primært med barselsrådgivning, konkurs og med medlemmer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Malene Christine Harkjær Frederiksen, 1. års- erhvervsjuridisk fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig i Kammeradvokatens finansieringsret- og fintech team. Fintech er et begreb, der anvendes om virksomheder, der ligger i krydsfeltet mellem IT- og finanssektoren, og kan være alt fra start-ups til store finansielle spillere. Vi rådgiver om finansiel lovgivning inden for betalingsområdet, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, compliance ...

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Sascha Tolstrup Jensen, Jurist, Dansk Stalking Center

Jeg sidder i interventionsafdelingen i Dansk Stalking Center, hvor jeg arbejder med konkret juridisk sagsbehandling. I Danmark er der 100.000 danskere, der bliver stalket hvert år og derfor er der behov for, at jeg som jurist, bruger min viden inden for det strafferetlige, forvaltningsretlige og menneskeretlige område. Andre gange mere kuriøs lovgivning som postloven og mark- og vejfredsloven.

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Kasper Profit Sand Hansen, Juridisk Konsulent, Lederne

Jeg sidder i den ansættelsesretlige afdeling, hvor min primære arbejdsopgave består i at yde juridisk rådgivning inden for ansættelsesretten til Ledernes medlemmer ansat i det private arbejdsmarked samt forhandle med arbejdsgiverorganisationerne og  virksomhederne. 

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Katrine Vinter Winsløv, Advokatfuldmægtig, Dansk Byggeri

Jeg er ansat som advokatfuldmægtig i Dansk Byggeris juridiske afdeling, hvor jeg beskæftiger mig med entreprise- og udbudsret. Dagligdagen består hovedsageligt i at hjælpe og rådgive vores mange medlemsvirksomheder, der dagligt kontakter afdelingen med stort og småt. Arbejdsopgaverne er ofte forskelligartede, fordi ét problem sjældent går fuldstændig igen.

Læs mere
Sidst opdateret 25-10-2019

Henriette Mie Hansen, Konsulent, KL

Jeg arbejder i Arbejdsgiverpolitisk Center, som er det ene af KL’s arbejdsgiverkontorer. I Arbejdsgiverpolitisk Center varetager mine kollegaer og jeg kommunernes kollektive interesser som arbejdsgivere for 500.000 medarbejdere i kommunerne. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Cecilie Hermansen, Erhvervsjuridisk fuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg arbejder i Mergers & Acquisitions (M&A), hvor vi rådgiver industrielle klienter og kapitalfonde om køb og salg af virksomheder. Selvom jeg arbejder på et advokatkontor er mine primære arbejdsopgaver ikke at løse allerede opståede tvister for vores klienter. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Theis Friland Larsen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder med refusion af udbytteskat under det fagområde, som beskæftiger sig med selskabsskat. Det er et af de områder, hvor Skattestyrelsen har oprustet betydeligt, og vi er mange ansatte, såvel nyuddannede som medarbejdere med flere års erfaring.

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Christoffer Henneberg, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i vores Private Equity-team, som rådgiver kapitalfonde om etablering af alternative investeringsstrukturer, herunder om fundraising og fondsstrukturering. Derudover rådgiver vi institutionelle investorer ved investeringer i danske og udenlandske kapitalfonde, hvor vi hjælper investorerne med at identificere alle relevante juridiske forhold for investeringen.

Læs mere