Sophie Haxthausen, advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Mød Sophie Haxthausen, der er advokatfuldmægtig hos Bruun & Hjejle. Sophie beskriver selv sit arbejde som meget varieret, og hun udtaler, at hun bruger sin uddannelse hver dag.

Sophie

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i afdelingen for Rekonstruktion og insolvens, hvor vi rådgiver om alle aspekter af rekonstruktion og konkursbehandling af virksomheder.

Mit arbejde er meget varieret. Jeg sagsbehandler selv en del mindre konkursboer, og så bistår jeg i kontorets større sager. Her består mine arbejdsopgaver bl.a. i at foretage juridiske undersøgelser af et afgrænset problem i sagen. Jeg hjælper derudover med udarbejdelse af juridiske notater, som vi kan bruge generelt i vores sager.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Uanset om en virksomhed står over for en konkurs eller en rekonstruktion, skal de juridiske problemstillinger håndteres hurtigt, konkret og effektivt. Mit arbejde kræver, at jeg – selvfølgelig – har forståelse for juridiske problemer, men også at jeg forstår virksomheders økonomi og i særdeleshed praktik og forretning.

Mit arbejde er spændende, fordi jeg får lov til både at arbejde selvstændigt med sager og have masser af ansvar, men også at være en del af de større og mere komplekse sager. Jeg kan på samme dag f.eks. komme ud for at skulle sælge mindre aktiver fra et konkursbo og undersøge en kompleks omstødelsesproblematik.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

På universitetet har jeg lært, hvordan jeg tilgår en problemstilling, hvilket jeg benytter mig af hver dag i mit arbejde. Den juridiske metode, der består i at identificere de relevante retsregler og anvende dem på en problemstilling, har været essentiel at få ind under huden. Derudover bruger jeg mine lærebøger og noter fra studiet, når jeg skal løse mere teoretiske problemstillinger.

På studiet valgte jeg fag fra forskellige fagområder, og det har givet mig en god forståelse for de forskellige juridiske discipliner, ligesom det har givet mig en bred begrebsforståelse.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Bruun & Hjejle?

1. Det er vigtigt for mig, at der er et højt fagligt niveau, og at jeg får lov til at være i tæt dialog med nogle af landets allerdygtigste advokater.

2. Derudover er det vigtigt for mig, at der i Bruun & Hjejle er en god og afslappet atmosfære, så det altid er rart at komme på arbejde.

3. Endelig sætter jeg rigtig stor pris på det sociale liv i Bruun & Hjejle, hvor sociale arrangementer prioriteres højt. Det betyder meget, når vi bruger meget tid sammen på arbejdet.

  • Hvorfor er Bruun & Hjejle en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 

Bruun & Hjejle er en attraktiv arbejdsplads for mig, fordi der er fokus på et stærkt socialt fællesskab. Derudover bruges der mange ressourcer på intern uddannelse og udvikling.

Læs mere om Bruun & Hjejle

Mød andre fuldmægtige fra Bruun & Hjejle


Annoncer