Mette Bay Skov, Konsulent, KL

Mød Mette Bay Skov, der er konsulent hos KL. Mette fortæller i dette interview lidt om de forskellige arbejdsopgaver, der følger med stillingen som konsulent.

KL
Konsulent
  • Mette Bay Skov
  • 31 år
  • Ansat siden marts 2019
  • Statskundskab, KU

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er bl.a. ansat til at sekretariatsbetjene vores Sundheds- og Ældreudvalg i KL, som er et af de fagudvalg, der rådgiver vores bestyrelse. Jeg har derfor mange forskellige opgaver i mit arbejde, der omhandler koordinering og administration. Det er blandt andet mig, der sørger for, at udvalget mødes månedligt, og at møderne afvikles, som de skal.

Derudover består mit arbejde fx også i at forberede mødemateriale til vores formand, når hun skal holde møder med andre politikere eller fagfolk. Det kan enten være mig, der forbereder materiale til hende eller sørger for at indhente det hos kollegaer.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, at det er rigtig spændende, at jeg får lov til at lave så mange forskellige ting i mit arbejde. Jeg har ikke været her så længe endnu, men jeg har indtil videre ikke oplevet mange gentagelser i mit job, og den variation i hverdagen kan jeg rigtig godt lide.

Derudover kan jeg også rigtig godt lide den del af mit arbejde, der handler om at formidle politiske budskaber. Som embedsmand er det min opgave at understøtte vores politikere, når de skal vide noget om det faglige inden for et bestemt område. Spændet mellem det faglige og politiske er meget interessant at arbejde med.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Da jeg tog min uddannelse, havde jeg nogle gange svært ved at se, hvad jeg skulle bruge den til, men efterfølgende og nu hvor jeg er kommet ud på arbejdsmarkedet, kan jeg godt se, at jeg har taget den rigtige uddannelse i forhold til det arbejde, jeg laver.

På statskundskab handler det om at være dygtig til at behandle større mængder af information og strukturere den viden, således at man trækker det væsentligste ud.

Herefter skal man være i stand til at koge det ned til det vigtigste og kunne formidle et budskab videre. Det er dermed særligt metoden og tilgangen, som jeg har taget med mig fra min uddannelse, og som jeg dagligt anvender i mit arbejde.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde?

Gode relationer

Det er vigtigt i mit arbejde, fordi jeg har en koordinerende rolle, hvor det er vigtigt, at jeg har et godt forhold til eksterne og interne interessenter og et bredt netværk indenfor og udenfor KL.

At kunne prioritere opgaver

Det er et vilkår i mit arbejde, at der hele tiden kommer nye opgaver ind fra højre, og derfor er det også vigtigt, at jeg kan finde ud af at prioritere i mine opgaver

At have et blik for, hvad der sker og foregår i den nationale og politiske dagsorden

Det er et vilkår i mit arbejde, at jeg altid har en finger på pulsen og er opdateret på, hvad der sker.

  • Hvorfor er KL en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Først og fremmest er det rigtig spændende at arbejde i en politisk organisation, og jeg synes, at det er meget interessant at befinde mig i et miljø, hvor vi arbejder med nogle højt prioriterede dagsordner, som har en betydning for mange i vores samfund.

På det mere personlige plan er KL en attraktiv arbejdsplads for mig, fordi jeg har super gode og dygtige kollegaer og spændende arbejdsopgaver, høj fleksibilitet, og du bliver samtidig tildelt en stor grad af ansvar. For mig er det rigtig gode vilkår at arbejde under.

Læs mere om KL

Mød andre kandidater fra KL


Annoncer