Vis studentum.dk som: Mobile

Henriette Mie Hansen, Konsulent, KL

KL
Konsulent
  • Henriette Mie Hansen
  • 25 år
  • Ansat siden oktober 2017
  • Jurist

  • Kan du kort beskrive det arbejdsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg arbejder i Arbejdsgiverpolitisk Center, som er det ene af KL’s arbejdsgiverkontorer.

I Arbejdsgiverpolitisk Center varetager mine kollegaer og jeg kommunernes kollektive interesser som arbejdsgivere for 500.000 medarbejdere i kommunerne. Det gør vi bl.a. ved at forhandle og indgå overenskomster for det kommunale arbejdsmarked, sætte en offensiv dagsorden for udviklingen af det kommunale arbejdsmarked indenfor prioriterede områder, samt at varetage kommunernes arbejdsgiverpolitiske interesser over for de faglige organisationer, ministerier m.m.,

Mit arbejde består derfor af en bred palette af opgaver. Jeg er placeret i det team, der tager sig af ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at jeg rådgiver kommunerne om løn- og ansættelsesvilkår for blandt andet social- og sundhedspersonalet, sygeplejersker, fysioterapeuter m.m. 

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg kan rigtig godt lide, at mine arbejdsopgaver ligger i et spændende krydsfelt mellem jura og politik. Som jurist er jeg selvfølgelig optaget af de juridiske aspekter af mit arbejde, og jeg synes, at vores forhandlinger er en meget spændende proces. Særligt er det overenskomstforhandlingerne hver tredje år, som driver mig og giver mig energi. Ved overenskomstforhandlingerne sætter vi rammen for løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte, og dette arbejde har en stor betydning for det danske velfærdssamfund. Her inddrager jeg min viden om den kollektive arbejdsret til at skabe nogle gode og retfærdige aftaler. Samtidig er forhandlingerne også præget af den samfundsmæssige dagsorden og økonomiske prioriteter, og det er det krydsfelt, som jeg synes er rigtig spændende at være en del af og navigere i.

Derudover er det også både et spændende og udfordrende aspekt ved mit arbejde, at jeg ikke blot skal tænke i, hvad der giver mening for en enkelt kommune, men altid skal bevæge mig op i helikopterperspektivet og finde ud af, hvad der kan fungere for alle 98 kommuner. Det er den daglige udfordring, fordi kommunerne også er meget forskellige, og det er derfor vigtigt at skabe nogle løsninger, som kan tilpasses deres virkelighed hver især.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jura er en paraply over mange forskellige juridiske felter, og jeg valgte selv at specialisere mig inden for ansættelses- og arbejdsret. Min faglige viden inden for det område anvender jeg dagligt i mit arbejde, fordi jeg beskæftiger mig med kollektive og individuelle arbejdsretlige problemstillinger.

Derudover bruger jeg helt ubevidst den metode og tilgang, som jeg har tillært mig under studiet i mit arbejde.

Jeg tænker ikke altid over, at jeg praktiserer jura eller anvender mine juridiske færdigheder - det ligger blot som en helt latent del, når jeg udfører mit arbejde.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde?

Det er enormt vigtigt for mig, at jeg har et stort ansvar i mit arbejde, og det har jeg i KL. Jeg er hurtigt blevet kastet ud i tingene, og jeg har fået lov til at sidde med i vores vigtige projekter og forhandlinger allerede fra start. Jeg trives rigtig godt med at have et stort ansvar, og det var også en af grundene til, at jeg søgte job i KL.

Det er også vigtigt for mig, at jeg kan bruge mine juridiske færdigheder i min dagligdag og på mange forskellige områder. Som sagt har jeg en bred palette af opgaver, og jeg synes, at det er rigtig spændende, at der er stor alsidighed og variation i mit arbejde, således at jeg kan bruge min juridiske uddannelse på flere måder og i samarbejde med andre fagligheder og kompetencer. Det betyder, at jeg bliver ved med at udvikle mig indenfor mit fagområde, og det er vigtigt for, at jeg trives i mit arbejde.

Endeligt er der også mange overraskelser i hverdagen, og jeg kan godt lide, at jeg aldrig ved, hvad der sker i næste uge.

  • Hvorfor er KL en attraktiv organisation for dig at arbejde i?

KL er en meget attraktiv organisation og arbejdsplads for mig, fordi der er stor fleksibilitet, højt til loftet, frihed under ansvar og spændende, alsidige arbejdsopgaver. Jeg ved ikke, hvordan mit job ser ud om 10 år, fordi det afhænger af, hvordan verden og den politiske dagsorden i vores samfund udvikler sig. Mit job afhænger af samfundsudviklingen, og det er det, der gør mit arbejde spændende og interessant.

KL er også en attraktiv arbejdsplads for mig, fordi der er stor tiltro til hver enkelt medarbejder og samtidig bliver der satset meget i de unge, og det har betydet meget for mig som nyligt færdiguddannet.

Læs mere om KL

Mød andre kandidater fra KL

Senest opdateret: 25 okt 2019

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 12-08-2019

Josephine Søegaard Knop, 3. års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg sidder i vores udbudsafdeling, hvor jeg primært bistår Forsvaret med indkøb af forsvarsmateriel og indgåelsen af kontrakter. Det er faktisk svært at sige. Det mest spændende må næsten være alle de mennesker, som jeg møder gennem mit arbejde – både på klientsiden og i form af kontraktparter. Forsvaret indgår og forhandler kontrakter med en bred skare af leverandører, og jeg holder meget af, når ...

Læs mere
Sidst opdateret 05-09-2019

Sascha Tolstrup Jensen, Jurist, Dansk Stalking Center

Jeg sidder i interventionsafdelingen i Dansk Stalking Center, hvor jeg arbejder med konkret juridisk sagsbehandling. I Danmark er der 100.000 danskere, der bliver stalket hvert år og derfor er der behov for, at jeg som jurist, bruger min viden inden for det strafferetlige, forvaltningsretlige og menneskeretlige område. Andre gange mere kuriøs lovgivning som postloven og mark- og vejfredsloven.

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Charlotte Laustsen Jørgensen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder i momskontoret i Jura. Her arbejder vi med principielle sager og hjælper resten af Skattestyrelsen med fortolkning af lovgivning og praksis, så vi er med til at sikre en ensrettet sagsbehandling i hele organisationen. 

Læs mere
Sidst opdateret 01-03-2019

Elvan Pelit, Intern jurist, AART Architects

Som intern jurist består min hverdag hovedsageligt af rådgivning inden for udbudsret, entrepriseret, forsikringsret og selskabsret. Min rolle spænder fra at være juridisk sparringspartner til direktionen og kollegerne til at forhandle kontrakter med for eksempel en bygherre. Det er både spændende og udfordrende at forhandle den gode løsning for alle parter.

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Victoria Faber Stuhr, Advokatfuldmægtig i IT-ret, Bruun & Hjejle

Jeg er ansat i forretningsområdet IT-ret, hvor jeg beskæftiger mig med rådgivning af danske og udenlandske IT- og medievirksomheder. Mine arbejdsopgaver er primært besvarelse af spørgsmål i relation til virksomheders overholdelse af markedsføringsloven, udarbejdelse af IT-aftaler og transaktionssupport i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Frederik Henriques, Stud. Jur student, Lederne

Jeg er studentermedarbejder i den ansættelsesretlige afdeling, hvor vi hjælper vores medlemmer med de juridiske problemstillinger, de har i deres arbejdsliv. Dette kan være alt fra fratrædelsesaftaler og konkurrenceklausuler til deres rettigheder og lønvilkår. Derudover bidrager vi studerende også med rådgivning vedrørende dagpenge og andre a-kasse-relaterede problemstillinger.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Emmelie Abildgaard, Senior Regulatory & Scientific Affairs Specialist, Nestlé

Jeg arbejder i Nestlés Regulatory & Scientific Affairs afdeling, hvor jeg primært arbejder med fødevarelovgivning. Det indebærer, at jeg sørger for, at virksomhedens produkter overholder lovgivningen i forhold til f.eks. emballager, opskrifter og markedsføring. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Amalie Stougaard Christiansen, Fuldmægtig i Fast Ejendom, Accura

Jeg sidder i vores Afdeling for Fast Ejendom, som jeg har været tilknyttet i knap 5 år. Jeg beskæftiger mig primært med køb og salg af ejendomme, og i den forbindelse er jeg med fra start ved fx udarbejdelse af udkast til LOI (letter of intent), due diligence-rapporter, købs-/salgsaftaler og processen omkring closing. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Christoffer Henneberg, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i vores Private Equity-team, som rådgiver kapitalfonde om etablering af alternative investeringsstrukturer, herunder om fundraising og fondsstrukturering. Derudover rådgiver vi institutionelle investorer ved investeringer i danske og udenlandske kapitalfonde, hvor vi hjælper investorerne med at identificere alle relevante juridiske forhold for investeringen.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Anne Thomsen, Fuldmægtig, Nævnenes Hus

Jeg arbejder i Nævnenes Hus som fuldmægtig indenfor Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor jeg behandler klager over afgørelser fra forskellige forvaltningsmyndigheder inden for naturområdet og sekretariatsbetjener selve nævnet. Jeg deler ansvaret for sagerne inden for en række specialer i dette område, hvor vi selvstændigt udarbejder udkast til afgørelser.

Læs mere
Sidst opdateret 16-08-2019

Mikael Amnitsbøl, Konsulent, DI

Jeg sidder i personalejura i Dansk Industri, DI. Personalejura er DIs advokatkontor, og vi hjælper virksomhederne med en række juridiske problemstillinger. Problemstillingerne spænder fra at svare på juridiske spørgsmål og til at føre sager ved Højesteret eller EU-domstolen samt alt derimellem. 

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Nikolaj Grønvald Hansen Erhvervsjuridisk fuldmægtig i M&A, Accura

Jeg arbejder med Mergers & Acquisitions (M&A) - også kendt som køb og salg af virksomheder, der i stigende grad er blevet en integreret del af større virksomheder og kapitalfondes strategiske udvikling. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Theis Friland Larsen, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg arbejder med refusion af udbytteskat under det fagområde, som beskæftiger sig med selskabsskat. Det er et af de områder, hvor Skattestyrelsen har oprustet betydeligt, og vi er mange ansatte, såvel nyuddannede som medarbejdere med flere års erfaring.

Læs mere
Sidst opdateret 21-10-2019

Nikolaj Dahl Johannsen, Fuldmægtig i Bank & Finans, Accura

Jeg sidder i Accuras Afdeling for Bank- og Finansieringsret, hvor mine primære arbejdsopgaver er udarbejdelse af dokumentationsgrundlag for forskellige typer af finansielle transaktioner, gennemgang af virksomheders finansielle situation fra en juridisk vinkel i forbindelse med et salg af den pågældende virksomhed samt gennemgang af finansielle virksomheders regulatoriske forhold.

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Line Stenstrup de Heus Kronsbjerg, 1 års-fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg arbejder som advokatfuldmægtig i M&A-teamet, hvor jeg beskæftiger mig med virksomhedsoverdragelser og selskabsretlige spørgsmål. I forbindelse med en virksomhedstransaktion består mit arbejde som 1. års-fuldmægtig primært i juridisk due diligence, når vi repræsenterer køber, dvs. gennemgang af alle juridiske dokumenter om den virksomhed, der skal købes og opsætning af datarum, når vi repræ ...

Læs mere
Sidst opdateret 12-08-2019

Malene Christine Harkjær Frederiksen, 1. års- erhvervsjuridisk fuldmægtig, Kammeradvokaten

Jeg arbejder som erhvervsjuridisk fuldmægtig i Kammeradvokatens finansieringsret- og fintech team. Fintech er et begreb, der anvendes om virksomheder, der ligger i krydsfeltet mellem IT- og finanssektoren, og kan være alt fra start-ups til store finansielle spillere. Vi rådgiver om finansiel lovgivning inden for betalingsområdet, forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, compliance ...

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Cecilie Hermansen, Erhvervsjuridisk fuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg arbejder i Mergers & Acquisitions (M&A), hvor vi rådgiver industrielle klienter og kapitalfonde om køb og salg af virksomheder. Selvom jeg arbejder på et advokatkontor er mine primære arbejdsopgaver ikke at løse allerede opståede tvister for vores klienter. 

Læs mere
Sidst opdateret 15-10-2019

Nikolaj Jepsen, Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle

Jeg sidder i Fast Ejendom, der er en af Bruun & Hjejles fokusområder. Jeg har været en del af Fast Ejendom som Stipendiat fra september 2016, og fra 1. februar 2018 er jeg blevet ansat som advokatfuldmægtig. Jeg beskæftiger mig primært med ejendomstransaktioner, hvilket er køb og salg af ejendomme. 

Læs mere
Sidst opdateret 06-09-2019

Suzan Burcu, Fuldmægtig, Skattestyrelsen

Jeg sidder i fagområdet Erhverv, hvor jeg arbejder med registreringer af virksomheder, herunder det system- og procesmæssige set-up som vedrører registrering af virksomheder. Mine primære arbejdsopgaver er alt fra juridiske opgaver til at lave dataudtræk. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-10-2019

Kasper Profit Sand Hansen, Juridisk Konsulent, Lederne

Jeg sidder i den ansættelsesretlige afdeling, hvor min primære arbejdsopgave består i at yde juridisk rådgivning inden for ansættelsesretten til Ledernes medlemmer ansat i det private arbejdsmarked samt forhandle med arbejdsgiverorganisationerne og  virksomhederne. 

Læs mere