Lars Rasmussen, Kontorchef, Administrations- og Servicestyrelsen

Lars er kontorchef i Administrations- og Servicestyrelsen, hvor han blandt andet er med til at sørge for at vedligeholde, modernisere og forny bygningerne.

Administrations- og Servicestyrelsen
Kontorchef
  • Lars Tjærby Rasmussen
  • Ansat siden 1994
  • Kandidat i Statskundskab, Aarhus universitet 

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er kontorchef for kontoret ”Bygninger og indretning”, hvor vi har ansvaret for bygningsmassen i hele Skatteforvaltningen (lig med godt 200.000 kvadratmeter).

Vi skal - sammen med de servicemedarbejdere, der er på hver adresse – sørge for at vedligeholde, modernisere og forny bygningerne, så de er moderne og attraktive rammer for kollegernes arbejdsdag.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det er stadig – efter 15 år som leder – super spændende at lede medarbejdere og være med til at udvikle dem og deres opgaveløsning og sikre, at vi lykkes sammen. Dernæst er det rigtig spændende at være med til at finde de rigtige bygningsmæssige løsninger, uanset om det handler om at finde et helt nyt hus som erstatning for noget eksisterende, eller det handler om den rette placering af nogle møbler i et specifikt rum; det er rigtig spændende at se vores indsats omsat til noget meget konkret.

Endelig er der en særlig udfordring i at arbejde på dette område, som betyder meget for alle, og som alle har en mening om; derfor handler det meget om at manøvrere mellem mange forskellige interessenter og meninger og sikre, at alle føler sig set, hørt og forstået.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Gennem min uddannelse som cand.scient.pol. har jeg lært at arbejde som generalist og at suge viden til mig fra mange områder. Og så har jeg lært noget om, hvordan organisationer og beslutningsprocesser fungerer.

Så jeg vil ikke sige, at jeg bruger min uddannelse 1:1, men der er noget basisviden, som jeg kan kombinere med mine erfaringer, og dette danner udgangspunkt for min opgaveløsning. Og så handler det meget om hele tiden at lytte til sine kunder og mange interessenter.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Administrations- og Servicestyrelsen? 

For det første er det mine gode og dygtige medarbejdere – dem sætter jeg utroligt stor pris på! For det andet er det vigtigt for mig, at vi indgår som en del af hele Skatteforvaltningen, som giver os utroligt mange berøringsflader og samarbejdspartnere. For det tredje er det fleksibiliteten og selvstændigheden; jeg har meget store muligheder for selv at træffe beslutninger – også beslutninger der berører utroligt mange mennesker, og den frihed sætter jeg stor pris på.

  • Hvorfor er Administrations- og Servicestyrelsen en attraktiv arbejdsplads for dig?

Det er den, fordi den på samme tid er stor og lille. Den er stor nok til, at der er nogle muskler, som alle kan trække på, og der er nogle spændende interne dynamikker. Og den er lille nok til, at beslutninger kan træffes meget hurtigt.

Som arbejdsplads giver Administrations- og Servicestyrelsen mig også mulighed for at udvikle mig og sætte mit præg på organisationen. Og så er det et spændende sted, fordi vi stadig er under udvikling og løbende arbejder med at ”finde os selv”.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen

Mød andre kandidater fra Administrations- og Servicestyrelsen


Annoncer