Hjælp os med at besvare vores store studievalgsundersøgelse - og vind et sæt Airpods!

Camilla Hundahl Johnsen, Systemudvikler, DMI

Camilla er systemudvikler i afdelingen for IT og Ressourcer hos DMI, hvor en del af hendes opgave er at udvikle automatiske systemer til at hente og distribuere satellitdata.

DMI
systemudvikler

Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat som systemudvikler i afdelingen for IT og Ressourcer. Jeg sidder i gruppe, som har med satellitmodtagelse at gøre. Vi står for nedtagning af satellitdata samt distribution af afledte satellitdataprodukter til DMI’s forskellige afdelinger. Min opgave er således, i samarbejde med mine kollegaer, at udvikle automatiske systemer til at hente, processere og distribuere satellitdata.

Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Jeg synes, at mit arbejde er allermest spændende, når jeg ved hjælp af programmering skal løse forskellige problemstillinger. I denne proces lærer jeg nemlig hele tiden noget nyt. Jeg tager fat ét sted i noget jeg kan i forvejen, og i processen dukker der så nye udfordringer op. Jeg bygger derved hele tiden videre på det, som jeg kunne før.

Det kan være meget udfordrende, når vi skal sætte et kæmpe system op, som eksempelvis er brugerrettet og har en kort deadline. Et sådan projekt kan godt virke uoverskueligt i starten, men når man koger det ned i små bidder, kommer man lige så stille igennem det. Det motiverer mig, når jeg kan se, at de systemer som jeg udvikler, gør mine kollegaers arbejdsgang nemmere. Det er vigtigt for mig, at jeg direkte kan se, at mit arbejde bliver værdsat og er til gavn for andre.

Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg bruger bl.a. min uddannelse når jeg skal håndtere store datamængder samt til at undersøge hvilke problemstillinger, en opgave indeholder. Jeg anvender også mange af de redskaber og det programmeringssprog, som jeg har lært under min uddannelse.

Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde i DMI?

  1. At jeg har mange hjælpsomme og erfarne kollegaer, der kan lære mig en masse.

  2. Det er også vigtigt for mig, at mine arbejdsopgaver er udfordrende.

  3. DMI har meget fokus på det sociale. Det er et plus for mig, at man lærer kollegaer på tværs af afdelinger at kende.

Hvorfor er DMI en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Jeg synes, at DMI er et spændende sted at arbejde - alle kender DMI som organisation, hvilket jeg synes er lidt sjovt. For mig er det også vigtigt, at det, vi laver på DMI, er samfundsrelevant. Vi sidder med opgaver og tjenester, som bruges flittigt af den enkelte borger, beredskabet og andre organisationer.

Læs mere om DMI

Mød andre kandidater fra DMI


Annoncer