Alex Maj Lorenzen-Bangsgaard, Økonomisk Konsulent, Vejle Kommune

Alex er økonomisk konsulent hos Staben i Børne- & Ungeforvaltningen, Vejle Kommune. Her arbejder han bl.a. budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafslutning. 

Børm & Unge, Veje Kommune
Økonomisk konsulent
  • Alex Maj Lorenzen-Bangsgaard
  • 33 år
  • Ansat siden 2015
  • Cand.merc Management Accounting and Control

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg er ansat i Staben i Børne- & Ungeforvaltningen, Vejle Kommune. Her arbejder jeg med økonomien inde for folkeskolerne i Vejle Kommune, hvor mine mest klassiske arbejdsopgaver er budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

  • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

Det mest udfordrende er, at arbejdet er i en offentlig organisation, hvilket giver nogle begrænsninger, og beslutninger kan tage lang tid om at blive vedtaget. Men det har heldigvis også gode muligheder at arbejde i en offentlig organisation.

Det mest spændende er at skulle ud på skolerne for at samarbejde med dem omkring de økonomiske udfordringer, de vil kunne have eller en udvikling, de er i gang med.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

På Universitetet får man opbygget en analytisk sans og tal- og økonomiforståelse, hvilket er helt essentielt i mit arbejde. Alt man bliver præsenteret for, er man nødt til at kunne se i en helhed og kunne tilgå udfordringerne med et analytisk og åbent sind. Gennem min uddannelse har jeg fået redskaberne til at kunne varetage disse arbejdsopgaver.

  • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Børn & Unge, Vejle Kommune?

1. At jeg arbejder i et område, der giver mening for mig

2. At der er tillid og frie  rammer til at udføre sit arbejde

3. En god kultur med respekt for hinanden

  • Hvorfor er Børn & Unge, Vejle Kommune en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Jeg kan godt lide at arbejde i en organisation, som er sat i verden for at levere en service, som er så vigtig for, at samfundet kan fungere. Der har Vejle Kommune mange snitflader, så som skoler, veje og sundhed, som er helt grundlæggende for befolkningen.

Vejle Kommune har nogle værdier som indbyder åbenhed og respekt, hvilket er meget vigtigt for mig.

Læs mere om Børn & Unge, Vejle Kommune

Mød andre kandidater fra Børn & Unge, Vejle Kommune


Annoncer