Mette Bjerre, Pædagogisk Konsulent, Børn & Unge, Vejle Kommune

Mette er ansat som Pædagogisk Konsulent hos Børn & Unge i Vejle Kommune, hvor hendes primære funktioner er at understøtte skoler og daginstitutioner.

Børm & Unge, Veje Kommune
Pædagogisk konsulent
 • Mette Bjerre
 • 46 år
 • Ansat siden 2016
 • Folkeskolelærer, Cand. Mag. Pæd. og PD i Ledelse

 • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Da jeg sidder i en forvaltning, arbejder jeg meget med administrative arbejdsopgaver inden for det pædagogiske område. Det er blandt andet opgaver indenfor:

 • Den gode overgang mellem Dagtilbud og Skole/SFO
 • Samarbejde med Ledende pædagoger om bl.a. aftaler med BUPL
 • Kontaktperson til pædagoguddannelsen UCL, herunder koordinator for pædagogstuderende
 • Frit skolevalg – indskrivning
 • Uddannelsesansvarlig for pædagogisk assistent elever
 • Projekttovholder for forskellige forskningsprojekter.

Mine primære funktioner er at understøtte skoler og daginstitutioner i forhold til politisk besluttede rammer og lovgivning. 

 • Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?

De mest spændende udfordringer i mit job er, at jeg varetager opgaver på meget forskellige områder, der berører vores kerneopgave, som er elevernes læring og trivsel. Altså variationen og muligheden for selvstændigt at anvende min fagprofessionelle viden, erfaringer og kompetencer til at spille andre gode. Det er spændende at være med til at skabe retning og udvikling for alle skoler i en kommune og alle daginstitutioner.

 • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg trækker meget på mine egne erfaringer som tidligere lærer, speciallærer, teamleder fra folkeskolen. Det, i kombination med de akademiske dyder som fx analytiske evner, gør, at jeg anvender mine uddannelser i min stilling. Min viden inden for det pædagogiske felt anvender jeg dagligt i alle de opgaver, jeg løser.

 • Hvad er de tre vigtigste ting for dig i dit arbejde hos Børn & Unge, Vejle Kommune?

1. At arbejde med nogle udfordrende opgaver sammen med dygtige kollegaer, hvor det handler om pædagogik – børn og unge

2. Frihed under ansvar

3. Konstant at kunne opdatere min viden og kompetencer inden for mit felt

 • Hvorfor er Børn & Unge, Vejle Kommune en attraktiv organisation for dig at arbejde i? 

Fordi det er en stor arbejdsplads med gode vilkår og ”højt til loftet”. Vejle Kommune er kendt som en arbejdsplads med dygtige medarbejdere og en sund økonomi.

Læs mere om Børn & Unge, Vejle Kommune

Mød andre kandidater fra Børn & Unge, Vejle Kommune


Annoncer