Carina Schau Vedelsdal, Digital and Process Consultant, Arriva

Carina er Digital and Process Consultant hos Arriva, hvor hendes rolle involverer arbejde med digitale projekter og procesoptimering.

Arriva
Digital and Process Consultant
  • Carina Schau Vedelsdal
  • 27 år
  • Ansat siden 2018
  • Kandidat i IT, Kommunikation og Oganisation, Aarhus BSS

  • Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?

Jeg startede med at være graduate tilknyttet HR-afdelingen. Med en IT-baggrund kan dette godt synes besynderligt, men mine primære arbejdsopgaver omhandlede implementering af et nyt, globalt HR-system. Jeg var tæt knyttet til lønafdelingen også, så jeg fik et bredt kendskab til både HR- og løn-processer samt personalestamdata. Min primære opgave var således at tilpasse den globale løsning til den danske organisation og samtidig automatisere og digitalisere manuelle og tidskrævende processer.

For nyligt overgik jeg til en permanent rolle tilknyttet IT-afdelingen, hvor jeg kommer til at arbejde med digitale projekter og procesoptimering.

  • Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?

Jeg er uddannet i IT, kommunikation og organisation (cand.it ITKO) fra Århus BSS. Uddannelsen fokuserer på at forstå og samarbejde med alle interessenter i udviklingen og implementeringen af IT-løsninger. Dét, at agere bindeled mellem udviklere, forretningen, brugere og samtidig supportere til at tage de rigtige og mest bæredygtige beslutninger, bruger jeg hver dag. Det er en stor udfordring at få teknikken til at spille sammen med forretningens behov og brugernes præferencer, men jeg tænker hver dag på, at i store forandrings- og IT-projekter er det essentielt at have dette for øje hele tiden.

  • Hvilke tre ting er de vigtigste for dig ved at arbejde i en virksomhed som Arriva?

1. Ligesom så mange andre virksomheder er Arriva under en stor transformation. For at være konkurrencedygtige, er det sindssygt vigtigt, at vi er så effektive som muligt, og der er stort potentiale for digitalisering og automatisering.

2. Arriva er en stor, international virksomhed, og med implementeringen af IT-løsninger, som ofte går på tværs af alle Arriva-lande, får man mulighed for at samarbejde med kollegaer fra mange dele af verden. Jeg synes især de kulturelle forskelle, som man får helt tæt på i det daglige, er interessant.

3. Arriva er en stor del af mange menneskers daglige transport. Hvad enten det er via busser, havnebusser, tog eller bybilskonceptet, DriveNow, i København. At vide man er er med til at gøre en forskel for så mange mennesker i samfundet, samtidig med at man bidrager til en grøn omstilling, er motiverende i mit daglige arbejde.

  • Hvorfor er Arriva en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i?  

Arriva er en virksomhed, hvor gode ideer bliver hørt. Metoder, tankegange og viden, man som nyuddannet kommer med fra universitetet, bliver hørt, og man får hurtigt lov til at løbe med bolden og får samtidig det medfølgende ansvar. Hvis man er nysgerrig, stiller spørgsmål og tænker i anderledes baner kan man hurtig skabe karriereveje – både internationalt og nationalt.

Læs mere om Arriva 

Mød andre kandidater fra Arriva


Annoncer