Hvordan bliver man teknisk designer?

Som uddannet teknisk designer kan du gøre karriere inden for industriel produktion eller bygge og anlæg. Læs mere om uddannelsen her.

Hvordan bliver man teknisk designer?

Holder du af at tegne og designe projekter, men helst digitalt? Så er uddannelsen til teknisk designer muligvis noget for dig.

Gennem uddannelsen lærer du nemlig at gøre projekter til virkelighed med din digitale pen. Du lærer bl.a. at undersøge, beregne, designe og konstruere, ligesom du vil blive undervist i fag som konstruktion og computerbaseret design.


Du vil komme til at arbejde tæt sammen med bl.a. bygningskonstruktører, produktionsteknologer og ingeniører, og du kan vælge at afslutte uddannelsen som teknisk designer inden for industriel produktion eller teknisk designer inden for bygge og anlæg.

Læs med her og find ud af, hvordan du uddanner dig til teknisk designer.

Bliv teknisk designer

Er din drøm at gøre karriere som teknisk designer og være med til at designe og konstruere små som store produktioner? Så skal du tage en erhvervsuddannelse (EUD) til teknisk designer på én af landets erhvervsskoler.

Uddannelsen tager 3 år og 6 måneder, og veksler mellem teori og praktik. Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen.

Som teknisk designer gør du projekter til virkelighed

Som teknisk designer beskæftiger du dig typisk med at deltage i udviklingen af nye produkter, fremstille arbejdstegninger i 2D og 3D, beregne priser på opgaver, ligesom du kan præsentere løsningsforslag og udarbejde salgsmateriale og meget meget mere.

Det meste af dit arbejde som teknisk designer foregår digital, og dit primære arbejdsredskab bliver selvsagt en computer. Dine primære arbejdsopgaver bliver at tegne, konstruere og designe de produkter, som din virksomhed producerer. Det kan være alt fra altaner og sodavandsautomater til større byggerier.

Eksempler på dine konkrete arbejdsopgaver som teknisk designer kan være:

 • Fremstille arbejdstegninger i 2D og 3D
 • Deltage i udviklingen af nye produkter
 • Præsentere løsningsforslag og udarbejde salgsmateriale
 • Beregne priser på opgaver
 • Undersøge og lave beregninger på materialer
 • Arkivere tegninger og dokumentere korrekt

Samtidig vil du i din profession som teknisk designer komme til at arbejde tværfagligt, da du kommer til at arbejde tæt sammen med bl.a. bygningskonstruktører, produktionsteknologer og ingeniører.

Sådan er uddannelsen struktureret

Du kan som nævnt ovenfor blive uddannet til teknisk designer på landets erhvervskoler. Uddannelsen er delt op i henholdsvis:

 • Et grundforløb på 20 eller 40 uger
 • Et hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen.

Hovedforløbet varer 2 år og 6 måneder og veksler mellem mindst 2 perioder med undervisning på skolen (40 uger i alt) og perioder med praktik i en virksomhed. Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve. 

Du er selv ansvarlig for at finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men erhvervsskolen kan være behjælpelig gennem processen, hvis du har brug for vejledning.

Specialiser dig efter dine interesser

På uddannelsen til teknisk designer lærer du blandt andet om informationteknologi, konstruktion, teknisk innovation, visualisering og animation og meget mere, ligesom du skal have fag som 3D-CAD, konstruktion og computerbaseret design.

Du har desuden to veje du kan gå, på uddannelsen til teknisk designer. Du kan nemlig vælge at blive teknisk designer inden for bygge og anlæg, eller du kan vælge at blive teknisk designer inden for industriel produktion.

 • Teknisk designer inden for bygge og anlæg: Du lærer at fremstille teknisk dokumentation samt arbejdstegninger i 2D og 3D.
  Du kommer også til at beskæftige dig med salgspræsentation og måske med opgaver i byggeprojekter, der blandt andet kræver indsigt i jura og lovgivning, byggeledelse.
 • Teknisk designer inden for industriel produktion: Du lærer at fremstille teknisk dokumentation samt arbejdstegninger i 2D og 3D.
  Du lærer at beregne konstruktioner til produktion og at deltage i projekter med at forberede en produktion.

Dit valg af specialisering afhænger af, hvor du finder læreplads. Din specialisering kan ligeledes have indflydelse på dine jobmuligheder efter endt uddannelse.

Adgangskrav og optagelse

For at kunne blive optaget på uddannelsen til teknisk designer skal du kunne opfylde nogle adgangskrav.

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Matematik på E-niveau
 • Dansk på E-niveau
 • Engelsk på F-niveau

Du skal desuden have taget certifikat i nedenstående, som du undervises i på grundforløbet:

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale eller aftale om skoleoplæring.

Din fremtid som teknisk designer

Du er i høj grad selv herre over din karrieremæssige fremtid som teknisk designer. I løbet af din uddannelse vælger du at specialisere dig inden for enten industriel produktion eller byggeri og anlæg.

Som teknisk designer med speciale i industriel produktion har du jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer og inden for fx maskinindustrien, metalvareindustrien samt fremstilling af industrirobotter, vindmøller og pumper.

Med speciale i bygge og anlæg vil du for eksempel kunne arbejde i kommunernes tekniske forvaltninger, på arkitekttegnestuer, i ingeniørfirmaer og entreprenørfirmaer samt forsyningsselskaber.

Muligheder for videreuddannelse

Når du er blevet færdiguddannet teknisk designer, har du gode muligheder for at læse videre. Dine muligheder for videreuddannelse afhænger igen af din specialisering.

Med speciale i industriel produktion har du adgang til 13 følgende videregående uddannelser:

 • Byggekoordinator
 • Driftsteknolog offshore
 • Eksport og teknologi
 • Energiteknolog
 • Entreprenørskab og design
 • Fængselsbetjent
 • Journalist
 • Multimediedesigner
 • Politibetjent
 • Politikadet
 • Produktionsteknolog
 • Professionel soldat i Forsvaret
 • Transportbetjent

Med speciale i bygge og anlæg har du adgang til følgende 16 videregående uddannelser:

 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Bygningskonstruktør
 • Driftsteknolog offshore
 • Eksport og teknologi
 • Energiteknolog
 • Entreprenørskab og design
 • Fængselsbetjent
 • Journalist
 • Kort- og landmålingstekniker
 • Multimediedesigner
 • Politibetjent
 • Politikadet
 • Produktionsteknolog
 • Professionel soldat i Forsvaret
 • Transportbetjent


Annoncer