Hvordan bliver man kørelærer?

Drømmer du om at dele din kørefærdighed med andre? Opdag trinene til at blive en kvalificeret kørelærer i denne artikel

Hvordan bliver man kørelærer?

Kunne du tænke dig at gøre trafikken mere sikker ved at hjælpe andre til at køre sikkert og fornuftigt? Så skal du måske overveje at blive kørelærer. 


Kørelæreruddannelsen  henvender sig til personer, der har kørselserfaring og lyst til at undervise andre. Du skal have pædagogisk erfaring - eller gennemført et voksenpædagogisk grundkursus elller tilsvarende.

For at blive kørelærer skal du tage en kørelæreruddannelse inden for et - eller flere - områder:

 • Motorcykel (kategori A)
 • Almindelig bil (kategori B)
 • Storvogn, dvs. lastbil, bus og stort påhæng (kategori C, D og E)

Du starter med at blive kørelærer til personbil. Derefter kan du udvide med uddannelse som kørelærer til hhv. motorcykel og storvogn.

Adgangskrav

 • Kørekort til kategori A (stor motorcykel), B (almindelig bil), C (stor lastbil) og C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj). Hvis du ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal du have kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.

 • Gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, der er særligt målrettet undervisning af voksne. Forløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point. Din lokale køreskole kan samarbejde med en professionshøjskole, et voksenpædagogisk center eller andre uddannelsessteder om et pædagogisk forløb, der er målrettet kommende kørelærere.

Kørelærergodkendelse

For at blive godkendt som kørelærer skal du:

 • være fyldt 24 år
 • have haft aktivt kørekort de sidste 2 år, dvs. ingen frakendelser af kørekort i denne periode
 • ikke være dømt straffet for forhold, der gør det nærliggende at tro, at du vil misbruge stillingen som kørelærer
 • i øvrigt opfylde bestemmelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, om alder, førerret, uddannelse, prøve samt om straf.

Særlige helbredskrav

Du skal opfylde særlige helbredskrav som kørelærer. Kontakt egen læge, før du starter på uddannelsen, hvis du har helbredsmæssige problemer.

Uddannelsens opbygning 

 • I den praktiske del af kurset lærer du at planlægge og levere undervisning til elever på øvelsespladsen, køretekniske anlæg og under kørsel på vejen.
 • I den teoretiske del forbereder og gennemfører du undervisning i teorilektioner for køreelever.

Varighed 

Selve uddannelsen varer fra ca. 8 måneder. Du kan typisk være kørelærer 9-12 måneder, efter du er startet.

Kørelærerprøve

Uddannelsen afsluttes med en kørelærerprøve, der består af en skriftlig forprøve og en praktisk prøve. Til den praktiske prøve bliver du bl.a. bedømt på dine pædagogiske evner.

 • Forprøven skal vise, at du kender indholdet i undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen
 • Den praktiske prøve skal vise, at du kan undervise elever i både teori og praksis

Prøverne afholdes 2 gange om året.

Hvor kan du tage uddannelsen?

Uddannelsen foregår hos særligt godkendte kørelærere over hele landet.

Find uddannelsen her

Obligatorisk efteruddannelse

Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år. Derefter skal den fornyes med en ny lægeattest og deltagelse i et 5 dages efteruddannelseskursus.

Økonomi

Prisen for en kørelæreruddannelse varierer fra ca. 30.000 kr. til 60.000 kr.

Hvor meget tjener en kørelærer?

Ifølge tal fra Lønstatistikbanken fra Danmarks Statistik kan en kørelærer i gennemsnit forvente at tjene omkring 29.000 til 36.000 kroner om måneden før skat.

Læs mere om gennemsnitsløn og fremtidsudsigter

Aleena Ahmad

Aleena Ahmad

Digital Marketing Intern (Vis mere)

Annoncer