Hvordan bliver man maskinmester

Er du nysgerrig på, hvordan man bliver maskinmester? I denne artikel giver vi dig et overblik over adgangskrav, uddannelsens varighed, fremtidige karrieremuligheder og meget mere.

Hvordan bliver man maskinmester

At vælge maskinmester som din fremtidige karrierevej åbner dørene for en bred vifte af spændende og udfordrende jobmuligheder. Maskinmesteruddannelsen kan være en oplagt mulighed for dig, der har en interesse for blandt andet maskiner, teknologi samt energi og grøn omstilling. Men hvordan bliver man egentlig maskinmester, og hvad kræver det at blive optaget på uddannelsen? Det gennemgår vi med dig i denne guide.


Som maskinmester får man en bred teknisk uddannelse, og man vil få viden inden for såvel maskinteknik som el-teknik og automation. Uddannelsen ruster dig til arbejdsopgaver inden for drift, overvågning, udvikling og vedligehold af forskellige maskiner, tekniske anlæg og energisystemer i både ind- og udland.

Du har måske en forestilling om, at en maskinmester arbejder til søs og offshore - men sådan er det ikke nødvendigvis. Størstedelen af maskinmestre arbejder nemlig på land, inden for mange forskellige brancher. Du kan fx være teknisk leder i selskaber, der producerer energi og forsyner landet med el, vand og varme. Eller du kan have ansvar for, at tekniske anlæg i bygninger, fabrikker og på hospitaler kører stabilt. Blot for at nævne nogle eksempler på, hvad en maskinmester kan lave.

Hvad laver en maskinmester?

En maskinmester er ansvarlig for at sikre den optimale drift, vedligeholdelse og reparation af forskellige tekniske anlæg og maskiner. Deres arbejde er afgørende for at sikre, at komplekse systemer fungerer problemfrit og sikkert. Nogle af de primære ansvarsområder for en maskinmester inkluderer:

 1. Driftsovervågning: Maskinmestre overvåger og styrer driften af tekniske systemer og maskiner for at sikre, at de fungerer effektivt og opfylder de nødvendige standarder. Dette kan omfatte alt fra at monitorere tryk og temperatur i kedler til at overvåge energisystemer.

 2. Vedligeholdelse: En væsentlig del af en maskinmesters arbejde er at planlægge og udføre vedligeholdelsesarbejde på tekniske anlæg og maskiner. Dette kan involvere regelmæssig inspektion, reparation af komponenter, udskiftning af slidte dele og generel vedligeholdelse for at forhindre nedetid og eventuelle komplikationer i diverse processer.

 3. Fejlfinding og reparation: Når tekniske systemer eller maskiner oplever problemer eller fejl, er det maskinmesterens opgave at diagnosticere årsagen og udføre reparationer. Dette kræver en dybdegående teknisk viden og evnen til hurtigt at tage handling for at genoprette normal drift. 

 4. Energioptimering: I mange tilfælde er maskinmestre ansvarlige for at identificere og implementere energibesparende løsninger. Dette kan omfatte optimering af processer, udskiftning af ineffektive komponenter og implementering af miljøvenlige teknologier.

 5. Ledelse og Koordinering: I nogle tilfælde er maskinmestre også involveret i ledelses- og koordineringsopgaver, hvor de styrer et team af teknikere og sikrer, at arbejdet udføres korrekt og inden for tidsrammerne.

Som du måske kan fornemme ud fra ovenstående, spænder arbejdsopgaverne bredt for en maskinmester og omfatter en række afgørende ansvarsområder inden for ledelse, teknisk drift, vedligeholdelse og reparation. Dette kræver selvfølgelig en solid grundlæggende viden, som man netop opnår gennem maskinmesteruddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen

Med maskinmesteruddannelsen får man som sagt en bred teknisk uddannelse, hvor man kan se frem til at træde ind i branche med gode lønninger, lav ledighed og en masse spændende jobmuligheder. For at kunne se frem til denne fremtid, skal du som sagt læse på maskinmesteruddannelsen. Der er tale om en professionsbacheloruddannelse, der tager 3-4½ år at gennemføre, afhængigt af, hvilken uddannelsesbaggrund du kommer med.

Gennem uddannelsen vil du have både tekniske og ledelsesmæssige fag, og du vil gennem undervisningen få både teoretisk og praktisk viden og færdigheder. Du vil derfor blive klædt godt på til at arbejde som maskinmester, og alle de arbejdsopgaver, en maskinmester kan stå overfor. Herunder eksempelvis ledelse, drift og rådgivning.

Hvor kan man tage maskinmesteruddannelsen?

Du kan tage en uddannelse som maskinmester på flere uddannelsesinstitutioner i Danmark. Blandt disse kan nævnes:

 • Aarhus Maskinmesterskole
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • MARTEC
 • Maskinmesterskolen København
 • SIMAC (Svendborg International Maritime Academy)

Disse er blot nogle af de uddannelsesinstitutioner i Danmark, der tilbyder maskinmesteruddannelsen. Hver især leverer de en solid grunduddannelse for dig som kommende maskinmester. 

Find din maskinmesteruddannelse her

Adgangskrav til maskinmesteruddannelsen

Maskinmesteruddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter. Der er derimod nogle adgangskrav, du kan læse mere om her. Derudover kan der være krav om motiveret ansøgning.

Maskinmesteruddannelsen tager som sagt 3-4½ år at gennemføre, afhængigt af din uddannelsesbaggrund. Du kan enten blive optaget på maskinmesteruddannelsen med en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX eller HF) eller med en håndværksmæssig baggrund, eller med begge dele

Optagelse med gymnasial uddannelse

Hvis du søger om optagelse på maskinmesteruddannelsen med en gymnasial baggrund, vil uddannelsen tage 4½ år inklusive 9 måneders værkstedsforløb og 9 måneders virksomhedspraktik. Gennem værkstedsforløbet får du de fornødne håndværksmæssige kompetencer, og du opnår den grundlæggende forståelse for denne del af maskinmesterfaget. Hvis du samlet set har en bestået gymnasial uddannelse, er der ikke nogle karakterkrav, krav om specifikke fag eller faglige niveauer.

Håndværksmæssig baggrund

Med en håndværkmæssig baggrund skal du typisk først gennemføre et ½ års adgangskursus. Dette adgangskursus består af at læse dansk (C-niveau), engelsk (C-niveau), matematik (B-niveau) og fysik (B-niveau). Med en relevant erhvervsuddannelse er du fritaget for værkstedsforløbet, men der er derimod krav til, at du har 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab. Dette kan opnås gennem det nævnte adgangskursus. Adgangskurset tager 6 måneder, så din samlede tid på maskinmesteruddannelsen bliver 3½ år. 

Gymnasial baggrund og erhvervsuddannelse

Hvis du ansøger med både en gymnasial uddannelse og en håndværksmæssig baggrund, f.eks. fra en EUX, er der mulighed for, efter en individuel vurdering, at starte direkte på 4. semester af hovedforløbet. I så fald vil uddannelsen tage 3 år. Her er det dog et krav, at du har en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om adgangskravene til maskinmesteruddannelsen her

Er du i tvivl om, hvilke muligheder du har med din uddannelse, kan du altid tage kontakt til uddannelsesinstitutionen.

Opbygning af maskinmesteruddannelsen

Fremtidsmuligheder som maskinmester

Med en maskinmesteruddannelse får du som sagt en bred teknisk uddannelse, der åbner muligheder i mange forskellige brancher. Dog vil der ikke nødvendigvis stå maskinmester på dit visitkort. Som uddannet maskinmester kan du blandt andet se frem til at kunne varetage følgende stillingsbetegnelser:

 • Driftstekniker
 • Driftsleder
 • Driftsmester
 • Energikonsulent
 • Maskinchef
 • Miljøkonsulent
 • Produktionsleder
 • Projektleder
 • Teknisk chef
 • Vedligeholdschef

Du kan som sagt finde beskæftigelse i mange forskellige brancher, uanset om du vil foretrække at arbejde til lands eller til søs eller offshore. Nogle af de typiske områder, hvor du som maskinmester kan finde beskæftigelse, omfatter nemlig blandt andet kraftværker, skibe, platforme, produktionsvirksomheder, byggeri, energi og grøn omstilling med flere.

Som maskinmester har du generelt gode fremtids- og beskæftigelsesmuligheder. Ledigheden blandt maskinmestre er generelt lav, og du har desuden gode muligheder for efter- og videreuddannelse, hvor du kan specialisere dig yderligere og opnå mere avanceret viden og færdigheder, hvilket kan føre til et endnu større udvalg af jobmuligheder og potentielle stillingsbetegnelser. 

Lyder en fremtid som maskinmester som det rette uddannelsesvalg for dig?

Find din uddannelse til maskinmester her

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Editor hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Editor hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer