Filtrer efter
Maskinmester
Uddannelsestype
Sted
Uddannelsesform
Vis alle filtre
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-3 af 3
Annoncer

Flere kategorier indenfor

Populære steder

Du har mange karrieremuligheder med en uddannelse til maskinmester. Du kan eksempelvis arbejde i forskellige produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg eller i energiforsyningsselskaber. Du kan også få en karriere til søs på et handelsskib, passagerskib eller i marinen. Fælles for dine jobmuligheder er, at du styrer og administrerer grundlæggende systemer såsom vand, el og varme. 

Du får uanede muligheder i et spændende og internationalt miljø.

Bliv uddannet maskinmester

Maskinmesteruddannelsen åbner op for en karriere inden for søfart og offshore, hvor de fællesnøgleord for uddannelse er: Frihed, variation og selvstændighed. Uddannelsen er internationalt anerkendt og SU-berettiget.

Hvorfor tage en uddannelse til maskinmester?

I Danmark er der maskinmestre i alle landets væsentligste funktioner, som styrer og administrerer de grundlæggende systemer, som vores samfund bygger på såsom el, vand, varme.

Og i dagens samfund ser man, at globaliseringen og en øget international handel har medført en stærk vækst i skibsfarten. Vidste du, at 90 % af al global varetransport foregår til søs?

Dette er også den mest miljøvenlige måde at fragte passagerer og vare på. Alt dette gør at behovet for skibsfarten fortsætter med at være stor, også et godt stykke inde i fremtiden. Samtidigt er det også vigtigt at livet i havet forvaltes på en måde hvor der er en god balance mellem udnyttelse og beskyttelse. Der er nødvendigt med regulering og tilsyn af fiskeri og fangstsektoren for at sikre disse ressourcer for fremtiden.

Hvem kan uddanne sig til maskinmester?

Der er flere veje ind på uddannelsen til maskinmester. Du kan blive optaget med en:

 • Gymnasial uddannelse (HTX, HF, STX eller HHX)
 • Håndværksmæssig baggrund

Hvis du har en gymnasial uddannelse, skal du bruge 9 semestre (4½ år) på at blive maskinmester. Har du derimod en godkendt erhvervsuddannelse, så tager det først 6 måneder på et adgangskursus og bagefter 6 semestre (3 år) at blive maskinmester.

Hvad består maskinmesteruddannelsen af?

Uddannelsen til maskinmester giver dig en professionsbachelor tilsvarende til en mellemlang videregående uddannelse. Undervisningen er alsidig og består både af:

 • Teoretisk undervisning
 • Praktisk undervisning
 • Virksomhedspraktik

Din undervisning foregår både i værksteder og laboratorier, hvor du får klasseundervisning og vil opleve gruppearbejde. I gruppearbejdet arbejder i med cases og forskellige større projekter. 

Du afslutter din uddannelse til maskinmester ved at skrive et bachelorprojekt, hvor du analyserer og kommer med løsningsforslag til en problemstilling, som du selv har valg. Undervisningen er centreret om:

 • Naturvidenskabelige grundfag
 • Maskinteknik
 • El
 • Ledelse
 • Sprog

Du har også mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag. På den måde er du selv med til at præge din faglige profil og fremtidige karriere som maskinmester.

Obligatorisk virksomhedspraktik som maskinmester

I løbet af din uddannelse skal du i erhvervspraktik i 9 måneder enten på land i en virksomhed eller til søs hos et af de store rederier. I praktik får du:

 • Praktisk erfaring
 • Bliver endnu dygtigere
 • Mulighed for at opbygge et netværk i erhvervslivet

På den måde er erhvervspraktikken med til at kvalificere dig til fremtiden som maskinmester. Du kan både blive uddannet maskinmester til de maritime brancher og til virksomheder i land.

Det er dig vigtigt, at du har en aftale med et rederi, hvis du gerne vil ud at sejle - allerede inden du søger ind på uddannelsen til maskinmester.

Praktikforløb på et skib

Livet om bord kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis problemer melder sig. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team om at løse opgaverne overalt på skibet.

Du kan f.eks. starte din uddannelse i Svendborg og begynde din karriere i Singapore. Og har du evnerne, modet og ambitionerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer.

Eksempler på uddannelser er: Skibsofficer, Maskinmester, Skibsmekaniker, Catering, Skibsassistent, Skibsfører, Sætteskipper, Kystskipper.

Hvad er mine karrieremuligheder som maskinmester?

Med en uddannelse til maskinmester har du mange karrieremuligheder. Du kan eksempelvis få jobtitler som:

 • Projektleder
 • Salgsingeniør
 • Miljø- og kvalitetschef
 • Teknisk chef
 • Driftsleder
 • Energirådgiver

Og som regel vil du få arbejde i/på:

 • Produktions og industrivirksomheder
 • Kraftværker
 • Rensningsanlæg
 • Energiforsyningsselskaber
 • Offshore med vind, olie og gasproduktion

Du kan også blive teknisk leder, hvor du beskæftiger dig med salg og rådgivning. Eller du kan vælge at få et job til søs på  handelsskibe, passagerskibe eller i marinen.

Maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning

Vil du have mulighed for ekstra fleksibilitet på din maskinmesteruddannelse?
På Århus Maskinmesteruddannelse kan du læse til maskinmester med fjernundervisning. Dermed sparer du tid på transport frem og tilbage til skolen, og du får samtidig mulighed for at studere hvor og hvornår, det passer dig. 

Indholdet i fjernundervisning og den traditionelle maskinmesteruddannelse er der ingen forskel på, så selvom du vælger at læse til maskinmester med fjernundervisning, er du sikret samme kvalitet som på den traditionelle uddannelse.

Med en maskinmesteruddannelse som fjernundervisning kan du derfor forvente:

 • Interaktiv og social undervisning

 • De nyeste digitale værktøjer

 • Eksamen som svarer 100% til den traditionelle maskinmesteruddannelse

 • Socialt studiemiljø og samarbejde med andre studerende

På Århus Maskinmesterskole mener man, at læring skabes i interaktion med andre. Derfor kan du trygt stole på, at selvom du vælger at læse til maskinmester med fjernundervisning, vil du have mulighed for at interagere med dine studiekammerater.