Hvad betyder de nye optagelsesregler for dig og dit gymnasievalg?

De nyligt implementerede optagelsesregler på gymnasiet har kastet lys over en ny metode til fordeling af elever på landets gymnasier. Læs om de nye regler her.

Vær på forkant med de nye optagelsesregler

Det kan være svært at finde hoved og hale i de forskellige muligheder, der efterhånden tilbydes hvad angår uddannelse og arbejde. Endnu sværere synes du måske det bliver, når der introduceres nye optagelsesregler i form af en ny form for elevfordeling på landets gymnasier.


At træffe beslutninger om ens fremtid efter afslutningen af 9. klasse kan være en udfordrende opgave, og med indførelsen af de nye regler kan denne proces føles endnu mere overvældende.

Hvis du søger et overblik over de seneste ændringer i reglerne, er du velkommen til at fortsætte læsningen her.

Hvordan fungerer reglerne for den nye elevfordelingsmodel?

Som noget nyt vil eleverne blive fordelt i en landsdækkende fordelingsmekanisme, der er administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, som man kender fra de videregående uddannelser.

Nye regler om elevfordeling til de gymnasiale uddannelser trådte i kraft den 1. juli 2022, og gælder for alle gymnasiale institutioner, herunder både private og offentlige STX-, HTX-, HHX- og HTX-uddannelser. Dog er både EUX og den 2-årige STX ikke omfattet af de nye fordelingsregler, og det samme gælder for erhvervsuddannelserne (EUD). 

Med de nye regler ønsker man at opnå en mere balanceret elevsammensætning. Reglerne har også en betydning for, hvor og hvordan du kan få en plads på en gymnasial uddannelse

Hvad betyder det reelt for dig?

De nye regler om elevfordeling til de gymnasiale uddannelser trådte som sagt i kraft den 1. juli 2022 og indebar blandt andet, at ansøgere i dele af landet skulle fordeles på baggrund af forældreindkomst.

Folketinget har den 7. februar 2023 vedtaget, at forældreindkomst ikke anvendes som fordelingskriterie i skoleåret 2023/24.

Elevfordeling

Hvis der er flere ansøgere end pladser på et bestemt gymnasium, vil eleverne blive fordelt ud fra transporttiden fra deres bopæl til gymnasiets adresse.

Hvis det ikke er muligt at finde en plads på det ønskede gymnasium, vil fordelingsmekanismen forsøge at finde en plads på den uddannelse, som ansøgeren har som sin 1. prioritet på et gymnasium, hvor den maksimale transporttid hver vej er 45 minutter. Tidligere var det muligt at have op til 60 minutters transporttid hver vej.

Hvis fordelingsmekanismen ikke kan finde en plads til ansøgeren, vil regionen træde til og fordele ansøgeren til et gymnasium. Er der ledige pladser, vil regionen bestræbe sig på at placere ansøgeren på et prioriteret gymnasium.

Hvis ingen af disse gymnasier har ledige pladser, vil regionen normalt øge kapaciteten på ansøgerens 1. prioriterede uddannelse på det gymnasium, hvor vedkommende har kortest transporttid. Dette vil give mulighed for at skabe plads til ansøgeren.

En god ting at huske... 

Det kan være gavnligt at drøfte dit studievalg og prioriteter med andre. Det er også vigtigt at huske, at hvert gymnasium har sine unikke fordele, hvis du ikke får tildelt plads på et af dine første valg.

Kilde: uvm.dk Annoncer