Hvordan bliver man flyveleder?

Er du dygtig til at analysere komplekse situationer og træffe hurtige og præcise beslutninger? Så kunne en karriere som flyveleder måske være en mulighed for dig.

Hvordan bliver man flyveleder billede

En karriere som flyveleder er for dig, der søger en dynamisk og ansvarsfuld rolle inden for luftfart. Som flyveleder vil du være i centrum af lufttrafikstyringen og spille en afgørende rolle i at sikre, at flytrafikken afvikles sikkert og effektivt. 


En flyveleder er en nøgleperson inden for lufttrafikstyring, der har ansvaret for at sikre en sikker og effektiv afvikling af flytrafik i og omkring lufthavnen. Flyvelederen skal besidde evnen til at bevare roen under pres, træffe hurtige beslutninger og opretholde en konstant opmærksomhed.

Adgangskrav

Du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget på uddannelsen. For at kunne deltage i optagelsesprøven skal du opfylde en række forskellige krav.

Uddannelsesmæssige krav

Du skal opfylde følgende:

 • Have bestået en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx, stx eller eux)
 • Har du ikke bestået en af de ovennævnte uddannelser, skal du som minimum dokumentere de samme karakterer i engelsk og matematik fra en tilsvarende udenlandsk uddannelse 
 • Beherske mundtlig og skriftlig dansk. Skal dokumenteres ved karakteren 02 eller bedre i faget dansk på en af de nævnte ungdomsuddannelser (alternativt bestået studieprøven i dansk med 02 eller bedre)

Øvrige krav

 • Have et godt helbred
 • Ikke bruge briller/linser med en styrke, der overskrider +5/-6
 • Ikke være farveblind

Du skal opfylde ovenstående krav for at blive optaget på uddannelsen.

Optagelsesprøven 

Optagelsesprøven består af fem trin, og det er afgørende at gennemføre hvert trin tilfredsstillende for at kunne fortsætte.

Trin 1 til 4 omfatter følgende:

1. selektion 

Computerbaserede prøver inklusiv FEAST. Testene skal bestås for at gå videre til næste selektion. Har du været afprøvet tidligere, civilt eller militært, skal dette oplyses i din ansøgning.

2. selektion 

Computerbaserede prøver DART og MULTIPASS. Testene skal bestås for at gå videre til næste selektion. Har du været afprøvet tidligere, civilt eller militært, skal dette oplyses i din ansøgning.

3. selektion 

 • Helbredsundersøgelse
 • Et interview med en psykolog

  4. selektion 

  • 2-dages flyvemedicinsk undersøgelse. Flyvemedicinsk godkendelse er en forudsætning for, at du kan optages på uddannelsen.

  Efter at have klaret trin 1-4 succesfuldt, åbner muligheden sig for trin 5, som indebærer et helbredstjek på Flyvemedicinsk Klinik og en sikkerhedsgodkendelse. Godkendes du her, kan du begynde som aspirant på flyvelederuddannelsen.

  Husk, at ansøgninger kan indsendes året rundt, men optagelsesprøver afholdes kun, når der er behov for nye aspiranter.

  Uddannelsessteder

  • Naviair
  • Forsvaret (Flyvevåbnet)

  Undervisning

  Uddannelsen kombinerer teoriundervisning og praktiske øvelser i simulatorer, der skifter mellem forskellige aspekter af lufttrafikstyring.

  Inden for fagområder som radiokommunikation, meteorologi, psykologi, love og bestemmelser, luftfartskommunikation og flyvegeografi vil undervisningen udstyre dig med nødvendige kompetencer. Efter at have gennemført denne del af uddannelsen vil du opnå et elevcertifikat på cirka halvandet år.

  Elevcertifikatet åbner døren til den praktiske fase af flyvelederuddannelsen, der også varer omkring halvandet år. Den praktiske uddannelse kombinerer øvelser i simulatorer med hands-on træning ved en operationel enhed i byer som København, Aarhus, Billund, Aalborg, Roskilde eller Rønne.

  Økonomi 

  Uddannelsen er gratis. 

  På grunduddannelsen, der varer ca. 18 måneder, kan du søge SU. 

  Under den praktiske uddannelse får du en løn på ca. 19.000 kr. pr. måned.

  Karrieremuligheder som flyleder

  Efter endt uddannelse som flyveleder, vil du blive certificeret flyveleder i Forsvaret og få militærgraden af en sergent. 

  Som flyveleder vil du som en naturlig del af din karriere blive udsendt til internationale operationer. Dette er en unik mulighed for at anvende dine færdigheder og viden i en international kontekst, og for at arbejde sammen med kollegaer fra andre nationer i en kritisk og udfordrende rolle.

  Udsendelserne sker typisk hvert 3. år, og det er her dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaringer for alvor kommer til sin ret. Du vil være ansvarlig for at koordinere og kontrollere flytrafikken under forskellige operationer, og du vil være i stand til at træffe hurtige og præcise beslutninger i kritiske situationer.

  Efter endt uddannelse som flyveleder, er der flere muligheder for videreuddannelse og karriereudvikling. Du kan blandt andet videreuddanne dig til både seniorsergent og chefsergent. Ydermere er uddannelsen også et godt springbræt til en civil karriere som flyveleder. 

  Hvad tjener en flyveleder?

  Lønnen for en flyveleder placerer sig klart i den øvre ende af skalaen, og for dem, der succesfuldt fuldfører hele uddannelsen, kan en attraktiv indkomst forventes. Efter endt uddannelse som flyveleder vil din løn typisk ligge mellem 50.000 og 90.000 kr.

  Den konkrete løn, du modtager, afhænger naturligvis af flere faktorer. Din anciennitet er en væsentlig faktor, og det forventes, at din løn vil stige i takt med din erfaring. Desuden påvirker din arbejdsplads også, hvad du kommer til at tjene.

  Aleena Ahmad

  Aleena Ahmad

  Digital Marketing Intern (Vis mere)

  Annoncer